bosna

Aliya İzzetbegoviç (1925-2003) Bosna Hersek in ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olup hayatı boyunca aşırı milliyetçili soykırımcı, Müslüman halkların mücadelesi ile birlikte, dini korumak ve yüceltmek için çalışmıştır.
Aliya İzzetbegoviç, Bosna Hersek'te 1925’te Bosanski’de İslam şuurlu bir ailede doğmuştur. Ardından Alman Lisesi'ne giden İzzet Begoviç, burada İslam karşıtlığıyla tanışmış oldu. Çünkü okuduğu okul ve çevresi Müslümanları, Avrupa dışına atmak isteyen ve Müslümanların Avrupa dışından getirildiğine inanan bir çevrede büyümekteydi.

İzzetbegoviç bunun üzerine kendi Derneğini (Mladi Muslimani)İslam hakkında konuşmalar yapmak üzere kendisi gibi Müslüman olan arkadaşları ile kurulmuştur. O dönemde çok etkin bir faaliyet yürüten Müslüman Gençler Kulübü (Mladi Muslimani) çeşitli hayır işleri ve toplantılar yaparak sivrilmeye başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde ise kendi kurduğu Derneği özellikle Bosna'da insanlara yardımcı olarak, halkın büyük sevgisini kazanmış ve daha o günlerde ne kadar etkili bir aktör olacağını insanlara göstermiştir. Buna karşın Sırplar, Nazi desteğiyle yüzbin civarında Bosnalı Müslümanı öldürmüştür.
İkinci Dünya Savaşının bitiminin ardından dünya gibi Balkanlarda şekilleniyordu. Yugoslavya komünist rejimi ilan etmiş ve bu durumu üzerine Aliya İzzetbegoviç, ateizmi reddederek İslam'ın savunmaya devam etmiştir. Kurduğu teşkilat ve İslamcılığı desteklediği için hapse atılmış ve beş sene hapis yatmıştır.(1949)

Ardından Tito'nun başına gelmesiyle zulümler daha da artmış, Müslüman kesim dinden ayrılmaya zorlanıyordu. Ancak 1970’lerde gelindiğinde Tito İslami gelenekler konusunda bir parça müsamaha göstermeye başlamış, camiler ve mescitler tekrar açılarak halk rahatça ibadet yapabilmeye başlamıştır.
1980’lere gelindiğinde Tito ölmüş, Yugoslavya içinde karışıklıklar başlamıştır. Yapılan değerlendirme sonucu 6 büyük bölgenin başkanlarının sırayla devlet başkanı yapma şartı getirilmiş ve demokrasi süreci hızlanmıştır.
Aliya İzzetbegoviç için ise yeni bir zulüm daha başlamış ve yine İslam davasında hapse mahkum olmuştur.

Dünyada çok büyük ses getiren kendi yazdığı İslam manifestosu isimli kitap, oğlu tarafından derlenerek çıkarılmış, ve bu kitaptan ötürü Aliya İzzetbegoviç 14 sene hapse mahkum edilmiştir. Hapsin gerekçesi Avrupa’da Radikal İslam’a dayalı bir ülke kurmaya çalışmak gibi komik bir sebepti. Tam tersi İzzetbegoviç her bireyin özgürce ibadet edebileceği barış içerisinde bir Bosna hayali kuruyordu. Onun hapiste olması ve kitap yüzünden hapse girmesi ile kitabın popülaritesi daha da artmış ve pek çok kişi İslam'la şuurlanmıştır.

Komünizm yıkılınca 1988 yılında İzzetbegoviç'in Hapis hayatına af getirilmiş ve 5 yıllık hapis süresi sona ermişti. Ancak bir otorite boşluğu ortaya çıkınca 90’lı yıllarda pek çok yeni devlet Yugoslavya Devletinden yavaş yavaş bağımsızlığını ilan etmeye başlamıştır. Bunun üzerine 1 Mart 1992’de Bosna'da referandum yaparak bağımsızlığını ilan etmiş ve Aliya İzzetbegoviç devlet başkanlığına getirilmiştir.

Bosna'nın çilesi yeni başlamaktaydı. Bosna Hersek in bağımsızlığını kazanması, Sırp Çetnikleri tarafından hiç hoş karşılanmamış ve hemen akabinde işgale başlamışlardır.

Başlarındaki komutanın da dediği gibi asıl amaç Bosna'yı işgal etmek değil, Osmanlı'dan kalan Müslümanlığı ve Türkleri Avrupa dışına atmak gibi saçma bir misyon yüklenmiştir.
Kovaçi Şehitliği

Hırvatistan, Slovenya gibi ülkelerin bağımsızlığını şiddette destekleyen batı ve Amerika, Bosna Hersek’in bağımsızlığını ve Sırp işgaline sessiz kalmıştır. İşgal sırasında Bosna Hersek'te etnik temizlik ve soykırım yaşanmaya başlanmış, Hatta Boşnak mültecileri Bosna'da korumak ve görevli Srebrenitsa'da ki Hollanda askerleri, ellerindeki masum Müslümanları Sırp ayrılıkçı milislere teslim etmiş ve dünyanın gözü önünde soykırım yaşanmasını sağlamışlardır. Sırplar ellerindeki ağır silahlarla savunmasız Müslümanlara büyük bir katliama girişmişlerdir dünyanın gözü önünde ve özellikle İslam’i eserlere, camilere zarar vermeye dikkat etmişlerdir.

Ardından dünyada büyük bir tepki oluşmuş ve Müslümanlar Akın Akın Bosna'ya destek olmaya gitmeye başlamışlardır. Artan baskılar sayesinde Sırpların işgali sona ermiş yapılan Dayton Anlaşması (1995) ile savaş sonlandırılmıştır. Savaş esnasında Avrupa'nın üçüncü büyük ordusu olan Yugoslavya ordusu, Sırp Çetnikler ile masum savunmasız ve Silahsız Bosna Müslümanlarının üstüne adeta Ateş kusmuş, yapılan Amerika destekli bu anlaşma ile Müslümanların elindeki silahlar bırakacakları, silah almayacakları şartı! Konulmuştur.

Bu İlginç hadiselerin üzerine Bosna kurtulmuş ama ne yazıkki on binlerce Müslüman Bosna’da şehit olmuştur. Aliya İzzetbegoviç ülkesinin tekrar kalkınmasını ve soykırım suçlularının dünya kamuoyunda cezalandırılması için oldukça çaba sarf etmiş ve tarihi damga vuran Bilge Kral olmuştur. 2003’te hayatını kaybeden Aliya İzzetbegoviç Bosna'da Kovaçi şehitliğine gömülmüştür.