hoca

Enver Hoca, dünyanın ilk Ateist Devletini kuran Arnavutluk Devlet başkanıdır. Ölüm tarihi olan 1985 yılına kadar yönettiği Arnavutluk’ta, bugün bile hala tartışılan ve dünya üzerinde önemli bir siyasi etkiye sahip yöneticidir. Tam adı Enver Halil hoca (1908-1985) olup Hocaizm isimli akımın kurucusudur.
Enver Hoca Osmanlı imparatorluğuna bağlı Arnavutluk'un Gjirokaster kasabasında doğmuştur. Babasının ismi Halil annesi Gülihan’dır. Küçük yaşlarda kendisine İlbasanlı Selim Ruhi Baba tarafından İslami eğitim verilse 1930’da eğitim için gittiği Fransa’da uğruna ömrünü adadığı komünizmle tanışmıştır.

Fransa'da komünist yayınlarda yazılar yazan Enver Hoca, 1936’da ülkesine döndüğünde komünist faaliyetlerde bulunmuş, ancak 1939’da İtalya'nın Arnavutluk'u işgal etmesinin ardından bu faaliyetleri yasaklanmıştır. Ardından Tiran’a dönmüş ve esnaflık yapmaya başlamıştır. kendisinin açtığı tütüncü, zamanla İtalya karşıtı komünist bir hücre evine dönmüştür.
1940 yılında, İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist güçlere karşı komünist birlikleri örgütlemiş ve arkadaşları ile birlikte 1941’de kurdukları komünist partinin (Arnavutluk Emek Partisi) genel sekreterliğini yapmıştır.
Savaşın ardından 1946 yılında ilk komünist Cumhuriyeti kurduğunu açıklamış ve Devlet Başkanı olmuştur. Arnavutluk Sovyet destekli ilk komünist rejimin kurulduğu devlet olarak tarihe geçmiştir.
Savaşın sonrası Paris'de kurulan Barış Konferansında, Arnavutluk' un sınır haklarını garanti altına aldırmış ve dış politikada başarılar kazanmıştır. Özellikle Kuzey Epir bölgesi meselesinde başarı sağladığı söylenebilir, ancak içeride ona muhalif olanlar mevcuttu.

Enver Hoca ilk başta Stalin ile oldukça yakın ilişkiler içerisine girmiştir. Ancak Yugoslavya devlet başkanı Tito ile arası açıktı ve Arnavutluk muhalif kesiminde Yugoslavya ile birleşme düşünceleri vardı. Bu dönemde Enver Hoca taraflarını arkasına alarak ülke içindeki bulunan muhalifleri astırıp kendi hakimiyetini kurdu.
Stalin'in ölümünün ardından Kruşçev'in başına gelmesiyle, Rusya yönetimiyle arası bozulmuş ve Çin'e açılmış, kendi kendine yetme politikası uygulayarak SSCB ile olan ilişkilerini tümüyle kesmiştir Ancak daha sonradan Çin' ide eleştirmekten geri durmamıştır.
En sonunda Çin ve Rusya'yı kapitalizme destek vermekte suçlamıştır. 1965 yılında Sovyetler’in Çekoslovakya’yı işgali üzerine ülkesini Varşova Paktından çekmiştir. Enver Hoca sıkı bir Stalin destekçisi ve savunucusu olmuştur. Ayrıca Stalin ve Mao’dan sonra ülkeye gelen haleflerin kapitalizme destek verdiği gerekçesiyle ilişkilerini sonlandırmıştır.

Enver HocaArnavutluk'un gelişmesi için dış dünyaya kapanma düşüncesini faaliyete geçirdi ve kendi kendine yetebilen bir ülke olması için ülkeyi dış dünyaya kapattı. Bu alanda başarılı olduğu rakamlarla ortadadır. İnsanların Ömrü uzamış, devlet eliyle yaptırılan evler sayesinde ve artan istihdamlarla halk bir nevi refaha kavuşmuştur.
Ardından 1967 yılında ülkeyi dinsel baskılardan kurtaracağını söyleyerek, dünyanın ilk Ateist Devlet'ini ilan etmiştir. Osmanlı döneminden kalan tüm camiileri yıktırmıştır. Aynı uygulama kiliseler içinde geçerli olmuştur. Enver hoca iktidar hırsına iyice tutulmuş ve çevresindeki muhalifleri saf dışı bırakmakta acımasız davranmıştır. Bu nedenle diktatör olarak sıkça suçlanmış ve ülkede batı yanlısı ya da muhalefet olarak gördüğü çok kişiyi idama mahkum ettirmiştir. Ayrıca ordu içerisinde darbe teşebbüsünde bulunulacağını sezerek birçok generali astırmıştır.Ancak Bu süreçten sonra ülkede yaşanan afetler ve kıyımlar nedeniyle ülke zor duruma düşmüş, Enver Hoca böyle bir zor dönemde dahi batının yardımını şiddetle reddetmiştir.
11 Nisan 1985 günü kalp krizi neticesinde ölmüş ve Arnavutluk’ta 41 yıl süren Enver Hoca yönetimi sona ermiştir. Yerine geçen yeni yönetim Arnavutluk'un batıya açılmasını sağlamıştır.

Enver Hoca II. Dünya Savaşında ülkesini işgal edenlere karşı birlikleri örgütlemesi ve ülkede sosyalizmin inşa edildiği süreçte bizzat önder olmuştur.
Enver Hoca, zamanında ilginçtir suç oranı oldukça düşmüş, insan ömrü uzamıştır. Enver Hoca'nın ülkesinde hukuk kuralları oldukça katıydı. Katiller öldürdüğü kişilerle aynı Mezara atılıyordu. Ayrıca verilen cezalarda neredeyse şeriat hükümleri uygulanıyordu. (Hırsızlık gibi)
Enver Hoca ismi ailesi tarafından, Osmanlıda bizim yakından tanıdığımız, o dönemde Arnavutluk’ta faaliyet göstererek görev alan Enver Paşa'dan esinlenerek konulmuştur.
Enver Hoca bugün bile hala eleştirilen ve Arnavutluk’ta pek sevilmeyen bir kişi olarak tanınmaktadır. Katı bir diktatör mü yoksa halk kahramanı mı olduğu hala tam olarak anlaşılamamıştır. Kendi adı verilen Hocaizm adlı düşünce akımı mevcuttur.