Top Ad unit 728 × 90

En Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet

mehmed

Yıl 30 Mart 1432 pazar günü, o günlerde Osmanlı başkenti olan Edirne sarayında büyük bir sevinç yaşanıyordu. II.Murad' ın dördüncü oğlu dünyaya gelmişti. Bu çocuk Osmanlı imparatorluğunu yükseltecek, bir çağı kapatıp bir çağı başlatacak olan Fatih Sultan Mehmet'ti.

Sultan Mehmet çocukluğunu, bahçesinde kılıç sallayarak koşturduğu sarayda geçirdikten sonra, 11 yaşında geleneklere uygun olarak pişmesi için Amasya'ya yollandı. Burada özenle seçilmiş danışmanlarıyla vilayet yöneticiliği öğrenecekti.

Babası II. Murat batı ve haçlılara karşı sayısız sefer yapmış, yalnız 1444 yılında batılı güçlerin ikinci kez Osmanlı topraklarına girişine mani olamamıştı. İşte Sultan Murat, Mehmet' i başkentte bırakarak düşmanla savaşmaya gitti. Karadeniz' e kıyısı olan Varna' da, Osmanlı ordusu batılıları bozguna uğrattı. Başkent Edirne' de zafer havası eserken, Sultan Murat sürpriz bir kararla tahtı oğluna bıraktığını açıkladı. Sultan Mehmet daha o küçük yaşta, Konstantinopolis'i almayı kafasına koymuştu.

Herkesçe bilinen o mektup olayı bu devirde yaşandı. Yaklaşan düşmana karşı tahta olan Sultan Mehmet, daha tecrübesiz olduğunu biliyordu ve düşmana karşı babasının ordunun başında olması gerektiğini anlamıştı. Babası ise gelmek istemiyordu. Fakat Sultan Mehmet mektupla "Eğer Padişah iseniz, buyurun ordunun başına geçin, yok eğer padişah ben isem, size emrediyorum gelip ordunun başına geçiniz." diyerek II. Murad' ı tekrar tahtın başına geçmesi için çağırdı ve  ordusuyla birlikte savaşı kazandı.

Daha sonra, şubat 1451 yılında Sultan Murat öldü ve bu kez  taht kati suretle genç Mehmed' in ellerinde kaldı. Tahta çıkış teamülleri, bu dönemde net çizgide belli olmadığı için kardeşinin tahta ortak olmasını istemeyen Sultan Mehmet onu boğdurdu. Kardeş katlinin vacip olduğu, bu dönemde tartışmalı da olsa Fatih Sultan Mehmet getirmiştir.

Sultan Mehmet' in sultan olması, batılılar tarafından avantaj olarak görülse de yanıldıkları çok geçmeden ortaya çıkacaktı. Fatih Sultan Mehmet Osmanlıyı cihan imparatorluğu yapmak için uğraştı ve doğu sınırındaki isyanı bastırmak için seferler düzenledi.. Ülke içindeki ayrık otlarını ayıklayarak, ortalığı süt liman haline getiren Mehmet, sonunda batıya göz dikti. Hayallerini süsleyen görkemli Konstantinopol önünde duruyordu. Hem onu alacak kumandanın bizzat peygamber' in övgüsüne mazhar olması, hem de şehrin stratejik konumu Sultan Mehmet'in iştahını kabartıyordu.

Kollarını sıvayıp, boğazın Avrupa yakasında Karadeniz' den gelecek gemileri denetleyecek bir hisar yaptırdı. Bu da Konstantinopolis' e savaş ilan etmekten başka bir şey değildi. Bizans halkı paniğe kapıldı. 6 Nisan 1453 yılında döktürdüğü devasa topları yaptırırken, Hristiyanların doğudaki son görkemli kalesini kuşattı. Fatih Sultan Mehmet, Venedikliler ve Macarlarla mevcut anlaşmalarını tazelemiş ve yardıma koşmaları konusunda kendini güven altına almıştı. 29 Mayıs'ta Kostantin'in şartları reddetmesi üzerine Osmanlı orduları asırlardır hiç kimseye geçti vermeyen surları aşıp şehri aldı.

Konstantinopolis' in alınması ile Bizans yıkıldı ve Roma imparatorluğu tarihe karıştı. Bu olay orta çağdan yeni çağa geçişinde sembolü olmuştur. Bir anda İslam dünyasının en önemli ve en prestijli imparatorlarından biri haline geldi Fatih Sultan Mehmet. Fethin ardından devasa bir imar hamlesine girişti, yaptıklarıyla o dönemde dünyanın en güzel şehri olmuştu. Bir çok dilin, dinin, kültürün ve her bir köşesi ustalıkla inşa edilmiş İstanbul bir dünya başkenti haline geldi.
Daha sonradan Fatih Sultan Mehmet babasından miras kalan devlet sistemine, Bizans idaresinin kadim gelenek ve kurumlarını da ekleyerek melez bir idare şekli ortaya çıkardı. İstanbul' u sağlama alınca, 1454 yılında tekrar kollarını sıvayan Fatih Sultan Mehmet, Ege' deki adalar ve Balkan seferlerine başladı. Ege adalarını alırken Moldovya' yı haraca bağlamakla yetindi.

Fatih Sultan Mehmet Belgrad'ta yaralanmasının ardından, son bir yılını sarayda geçirdi. Ardından 1458 yılında Osmanlı ordusuyla tekrar sefere çıkarak Atina' yı ve Yunanistan' ı fethetti. Durmadı Fatih Sultan Mehmet, 1460 yılına gelindiğinde tüm Sırbistan almış, Morayı da Osmanlı imparatorluğu sınırlarına dahil etmiştir. Batılıların Osmanlının yayılmasını engellemeye dönük çabaları yetersiz kalıyordu. Fatih Sultan Mehmet' in hayalleri arasında, Karadeniz' i hakimiyeti altına alarak, Karadeniz' in Türk gölü haline getirmek istiyordu. Bu sebeple yola koyulan Fatih Sultan Mehmet, Pontus Rum imparatorluğuna son vererek, Amasra' da bulunan Candaroğlu beyliği ne de son verdi. Sırayla 1475 yılında Kırımın fethi ile Karadeniz bir Türk gölü haline geldi. Bu sayede Karadeniz' deki Ceneviz üstünlüğü sona ermiş ve ipek yolunun tüm denetimi Osmanlıların eline geçmişti.

Fatih Sultan Mehmet, Avrupa' ya doğru büyük bir sefere hazırlanıyordu ve hedefinde Venedik vardı. Mart 1463 yılında, Osmanlıların Bosna' yı alması Venedikleri korkuttu. Tam Venedik alınacakken bu sefer Karamanoğlu Beyi Uzun Hasan, Osmanlıya savaş ilan etti. Perslerinde desteğini alan Uzun Hasan, Fatih' in başına bela olmak istiyordu. Tokat' ı alan Uzun Hasan, Batı Anadolu'ya dümen kırdı. Fatih Sultan Mehmet, Erzincan ovasında Uzun Hasan'ı yenerek, bütün Anadolunun tartışmasız lideri olmuştu.

Fatih Sultan Mehmet, her ne kadar doğu meselesi ile uğraşsa da akıncılar, Adriyatik denizinin doğu kısımlarını vurmaya devam ediyordu. Venediğin paçaları tutuşmuştu. Fatih Sultan Mehmet o kadar ustaca hamleler yapıyordu ki doğuya bakarken batıyı hesaplıyor, batıya bakarken doğuyu çekip çeviren bir imparatordur. Osmanlı güçleri Arnavutluk, Eflak ve Macaristan' ı vurmaya devam etmiş ve bu arada kan kardeşi olduğu söylenen, bir zamanlar Osmanlının başına bela açmış olan ve Drakula efsanesi ile bilinen II. Vlad, Osmanlıların  deyimiyle kazıklı Voyvodayı yenerek başını kestirmiştir.

1476 yılında tekrar ordusunun başına geçen Fatih Sultan Mehmet, Arnavutluğun tamamını Osmanlı toprağı  haline getirdi. 1479 yılında ise Venedik' le barış yapıldıBu barış ile birlikte VenedikFatih Sultan Mehmet' e vergi ödemeye başladı. Fatih Sultan Mehmet  gözünü Venedik' in ötesine dikmişti. Osmanlı birlikleri  Otranto' ya çıktı. Osmanlı askerleri İtalya' ya yürüyor, bir yandan Romaya karşı akınlar yapılırken, diğer yandan Mısır ve Suriye' ye karşı akınlar yapılıyordu. Aynı zamanda Rodos kuşatılıyor ve Karadeniz Türk gölü haline getiriyordu. Bugünler için bile, günümüz modern ordularının en büyük korkusu olan, aynı anda birkaç farklı cephede savaş, o günlerin Osmanlısı için, sıradan bir olay olup, altından başarıyla kalktığı bir gerçeğe dönüşmüştü.
İmparatorluğu kat ve kat genişleten Fatih Sultan Mehmet, bu kadar büyük başarılara rağmen sağlık durumu pek iyi değildi. Hayatı boyunca gut ve romatizma ağrıları çeken Sultan, 1 Mayıs 1481 yılında doğu seferine çıkmaya hazırlanırken fenalaşarak hayatını kaybetti ve ölümü hala tartışmalar içermektedir. Zehirlenerek öldürüldüğü söylentiler arasındadır.

Fatih Sultan Mehmet, dünya imparatorluğu hayalini gerçekleştiremeden ölse de, arkasında fırlatılmaya bekleyen roket gibi bir İmparatorluk bırakmıştı. Osmanlı etkisini doğudan güneye Balkanlara hatta İtalya yarımadasına dek iletmeyi başardı. Osmanlı, gerçek anlamda bir imparatorluk olmayı Fatih' in icraatları sonucu başarmıştır.

Babası Sultan Murat ile başlayan ve Fatih Sultan Mehmet' le devam eden "Topraklarını fethet kimliklerini değil" şeklinde özetlenebilecek politika, bu dönemde faaliyete geçti ve bu politika imparatorluk tarihi boyunca sürdürüldü. Osmanlı bu sayede batılılar gibi sömürgeci aç gözlü değil, gittiği yerlerin hakim olduğu din ve dil sınıfını empoze etmemiş, fetih ve yerleşme politikasından uzak durmuş, daha pek çok mevcut yapıyı koruyarak kendi egemenliğini entegre etme yoluna gitmiştir. Bu sebepten, Osmanlının hüküm sürdüğü topraklarda hala ülkelerin gelenek ve görenekleri yıllarca devam edebilmiştir.

Fatih, İstanbul' un fethinin ardından, kendisini  Doğu Roma imparatorluğunun varisi görmüş, Kayser' i Rum unvanını benimsemiş, kendisine nihai hedef olarak Roma' yı seçmiştir. Roma imparatorluğunu Müslüman bir imparatorun idaresi altına almaya çalıştığı konusunda herkes hemfikirdir.

Fatih, tahta çıkana kadar Osmanlı tarihinde kelam, mantık ve fıkıh önemli yer tutarken, onunla birlikte felsefi ve bilimsel dönüşümde gelişmeye başladı. Şahsi olarak felsefeyle yakın ilişkide olan Fatih, özellikle Aristo ve statik felsefeyle meşgul olduğu bilinir. Ayrıca iyi bir şair olduğu ve 30 yakın şaire maaşa bağladığı bilinmektedir. Ayrıca fatih'in 7 dil bildiği düşünülmektedir. Ayrıca, Roma' yı almaya kararlı görünen Fatih Sultan Mehmet'e, Papanın "Hristiyanlığı seç ve bana tabi ol, seni doğunun ve batının hakimi yapayım" şeklinde mektup yazdığını biliyor muydunuz....

Fatih sultan mehmet, tahta geçtiğinde 900 bin kilometre kare olan Osmanlı topraklarını, 2 milyon 214 bin kilometrekare çıkarmıştır. Ölümünün ardından papa kutlama amacıyla, 3 gün boyunca çanlar çaldırmıştır. Hristiyanların, Kostantinopolis'in düşmesini dünyanın sonu olarak değerlendirdiğini ve Fatih Sultan Mehmet' i de deccal olarak gördüklerini biliyor muydunuz.

İşte bu yüzden, dost olarak gördüğümüz batının gerçek yüzünün, nasıl olduğunu bugünde görebiliriz. Batı Avrupa' nın küstahlığına karşı, Fatih Sultan Mehmet' in onları nasıl dize getirdiğini ve bugün dahi batılıların, Fatih Sultan Mehmet' in torunlarından hala ne kadar korktuğunu anlayabiliriz. "Tarihini bilmeyen milletlere, başkaları tarih öğretir." Bu yüzden tarihimizi bilmeli ve ona göre atalarımıza saygı duymalıyız..............
En Büyük Türk Fatih Sultan Mehmet Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 09:09 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.