Top Ad unit 728 × 90

Hilafeti Osmanlıya Getiren Padişah Yavuz Sultan Selim


Yavuz Sultan Selim (1470-1520) en kudretli Osmanlı padişahlarından biri olup, yaptığı İran ve Mısır seferlerinde Osmanlı'nın topraklarını oldukça genişletmiş halifeliğin Osmanlıya geçmesini sağlayarak Osmanlıyı adeta şaha kaldırmıştır.
Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet' in torunu olup II. Beyazıt' ın oğludur. Annesi Dulkadiroğullarının kızıdır. Yavuz Sultan Selim, babasının şehzadelik döneminde Amasya' da dünyaya gelmiştir. Gençliğinde babası II. Beyazıt tarafından Trabzon' a şehzade eğitimi alması için gönderilmiştir.
Yavuz Sultan Selim, Trabzon' da oldukça iyi bir yönetim sergilemiştir. Trabzon' a gerçekleşen Gürcü akınlarını durdurmuş ve Gürcistan'a sefer düzenleyerek oranın Osmanlı himayesine geçmesini sağlamıştır. Diğer şehzade kardeşleri uzakta sınır bölgelerinde şehzadelik yaparken, Yavuz Sultan Selim sınır bölgelerinde doğuda sürekli çarpışmaları ve akınlara çıkmış, askerlerin gözünde kahraman olmuştur. Özellikleri doğuda baş gösteren Acem tehlikesinin farkına varmış, bunun için babasını uyarmıştır.

Babası II. Beyazıt oldukça sakin bir kişiliğe sahipti ve padişahlığı zamanında Osmanlı durgun bir zaman yaşamıştır. Yeniçeriler içinse Varna ve Kosova zaferi adeta bir anı olmuştur. Bu dönemde Yavuz Sultan Selim' in akınları ve kahramanlarını duyan yeniçeriler onu kahraman ilan etmiş, bu dönemde Yavuz Sultan Selim de boş durmayarak yolladığı bir nevi ajanlar sayesinde İstanbul' da popüleritesini arttırmış ve İstanbul' dan haberler kendisine taşınmıştır. Daha sonra şehzade kardeşinin tahta geçeceğini duyan Yavuz Sultan Selim babasına başkaldırarak onun üzerine yürümüş ardından babası tahttan feragat ederek padişahlığı Yavuz Sultan Selim'e bırakmıştır.
Yavuz Sultan Selim başa geçtikten sonra tehlikenin farkında olduğu, doğu üzerine siyaset ve planları başladı. Ancak kardeşi şehzade Ahmet onun başına gelmesini kendine sindirememiş ve Konya'da isyan etmiştir.

Yavuz Sultan Selim başa geldiğinde ülke bir nevi karışıklık içine girmiş, bunun sebeplerinden biri de Şah İsmail olmuştur. Şii Safavi devleti onun gözünde büyük bir tehlike teşkil etmektedir. Ülkedeki insanları bastıran Yavuz Sultan Selim 1514 yılında Çaldıran seferine çıkmış, Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran savaşında onu yenerek Safevi devleti' ni bozguna uğratmış, Şah İsmail şans son anda kaçmış, Yavuz Sultan Selim peşinden Tebriz' e kadar girmiştir. Yavuz Sultan Selim' in amacı doğuda Türkistan yolunu açarak tüm Türk topraklarını ve İslam dünyasını bir çatı altında birleştirmek Osmanlı sancağı altında toplamaktı.

Ancak kışı orada geçirmeyi planlarken, şartlar el vermediğinden Amasya' ya dönmek zorunda kalmıştır. Çaldıran seferi sonunda Erzincan Kemah kalesi, Diyarbakır alınmış, Anadolu'da Türk birliği tamamen kurulmuştur.

Çaldıran zaferinden sonra İran ve Mısır'ın ittifak yaptığını öğrenen Yavuz Sultan Selim güneye doğru sefer yapma hazırlıklarına başlamıştır. Fatih zamanından beri Memlüklüler ile arası açık olan Osmanlının bu sorununu Yavuz Sultan Selim kesin olarak çözmeyi planlıyordu aslında. Nedeni Çukurova bölgesinde daha önceleri Dulkadiroğulları beyliği ile  Osmanlı devleti arasında önemli savaşlar olmuş ve bu bölge iki ülke açısından sorun teşkil etmiştir. Şimdi ise Mısır ve İran Osmanlı' ya karşı birleşmişti.

Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında tekrar sefere çıktı. Yol üzerinde olan Antep ve Besni' yi bir gün arayla fethetti. Ama asıl savaş Mercidabıkda yaşandı. Mercidabık savaşında Memlüklüleri yoğun ateş altına alan Osmanlı topları, Mısır' ın fazla dayanamaması ve savaşı kaybetmesiyle Mercidabık zaferi Osmanlı' nın oldu. Savaş sonunda Mısır hükümdarı Kansu Gavri ölmüş, Suriye yolu Osmanlı için açılmış oldu.

Yavuz Sultan Selim sırası ile güneye inerek önce Halebi ardından Şam, Hama ve tüm Suriye' yi Osmanlı topraklarına kattı yeni hedefi Mısır oldu.
Yavuz Sultan Selim Aralık 1516 yılından önce Lübnan ardından Gazze beyliklerini Osmanlı topraklarına kattı. Ancak Mısır' ın başına geçen Tumanbay' ın Venedikliler ve işbirliği yaptığı ve Ridaniye' de savunma hattı oluşturarak Avrupa' dan toplar getirdiği haberi Yavuz' a ulaştı.
Yavuz Sultan Selim Ocak 1517 yılında hiçbir Ordu'nun geçemediği Sina çölü'nü 13 günde geçerek (bu geçme sırasında 40 yılda bir yağan çöl yağmurları yağmıştır.)  Ridaniye'ye ulaştı ve ordusuyla, Mısır ordusunun güney kanadına geçerek sabit topların devre dışı kalmasını sağladı. Bu manevrasıyla kısa bir sürede Memlük ordusunu yenerek Ridaniye savaşını kazandı. Kahire yolu açılmış oldu.
Büyük bir görkemle Kahire' ye giren Yavuz Sultan Selim, Abbasiler ve Memlük devletini tarihten sildi ve kutsal toprakları Osmanlı'ya katarak halifeliğin Osmanlı'ya geçmesinin sağladı. Osmanlı devletindeki ilk halife Yavuz Sultan Selim olmuştur.

Bu sefer ile kutsal emanetler İstanbul' a getirildi. Ayrıca Osmanlı hazinesi adeta doldu taştı.Yavuz Sultan Selim  ile ilgili aslında halifeliğin Osmanlı' ya hiç geçmediği şeklinde bazı tarihçilerin iddiası olsa da Abbasi halifesi törenle Ayasofya camisinde halifeliği Yavuz Sultan Selim'e devrettiğini açıklamış ve cübbesini kendisine giydirmiştir. bu sefer ile birlikte Osmanlı padişahı tüm İslam dünyasının dini lideri olmuş, hem halife hem padişah olmuştur.
Yavuz Sultan Selim tahtı aldığında 2.275.000 kilometre kare olan Osmanlı toprağı onun padişahlık döneminde 6.557.000 kilometre kare ye yükselmiştir.

Yavuz Sultan Selim kimdir, hayatı boyunca sadeliğe önem vermiş, zevk ve sefa dan uzak durmuş oldukça ince bir kişiliğe sahip olduğu söylenen bir padişahtır. Süs ve şatafatı sevmeyen öğle yemeklerinde bir çeşit yiyen, tahta tabak kullanan bir padişah olan Yavuz Sultan Selim' in hayatı sürekli savaşlar ve akınlarla geçmiş, özellikle İran şahı ile mektuplaşarak yaptığı yazışmaları ve atışmaları bugün bile oldukça ilgi konusu olmuştur. Yavuz Sultan Selim' in oldukça geniş bir istihbarat ağı bulunmaktaydı. Bu istihbarat ağı sayesinde hem ülke içinde hem de dünya siyaseti ile ilgili bilgiler onun elini güçlendirmiştir.

Yavuz Sultan Selim Küpe taktığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddia Yavuz Sultan Selim'i sürekli kötü iftiralarla suçlayan Avrupa ve İran tarihçilerinin uydurması olduğu (Çekemediklerinden dolayı) çoğu tarihçi tarafından dillendirilmektedir..
Genç yaşta, yaptığı bir seferden sonra başında çıkan bir  çıban sebebiyle vefat etmiştir. Bu çıbanın babası tarafından yaptığı beddua nedeniyle onu öldürdüğü rivayet edilir.
Kendisinden sonra tahta Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman geçmiş ve onun devamında ülke Osmanlı'yı Cihan Devleti yapma yolunda ilerlemiştir.
Hilafeti Osmanlıya Getiren Padişah Yavuz Sultan Selim Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 08:28 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.