inre

Bugün hayatımızın neredeyse en büyük araçlarından biri haline gelen İnternet, acaba nasıl bulundu. Hiç merak ettiniz mi! Neredeyse herkesin elinde ve ulaşım alanında olan iletişim ve bilgi sağlamamıza yarayan, dünyadaki tüm bilgisayarların birbiri ile bağlandığı ağa verilen isme İnternet diyebiliriz.

İnternet' te www kısaltmasıyla kullanılan, World, wide, web, şeklinde açık adı olan İnternet Protokolü şeklinde ortaya çıkan bu müthiş tasarımı, aslında çok daha öncelere dayanmaktadır.
İnternet' in ortaya çıkışı hakkında aslında çok fazla teori bulunmasa da, işin kökeninin 1945 yılından sonra, İkinci Dünya Savaşı tecrübesinde yola çıkan, Amerikan ordusunda bulunan araştırma ekiplerinin, olağanüstü durumlar ve afetlerde, bilgi depolamak ve haberleşme anlamında, 15 adet bilgisayar arasında kurduğu Arpa-net projesiyle başladığını söyleyebiliriz.
1960 yılına gelindiğinde Arpa-net projesi üzerinde çalışılmış, İngiltere ve Fransa' da ki çalışmalarda ileri boyutlara ulaşılmış, 1976 yılında İngiltere Kraliçesinin ilk maili yollamasıyla herkesin ufku açılmıştır.
Popüler Tarihte yer alan, diğer bir İnternet bulunma ölçüsü ise Wilton Cerf, isimli 20 yaşındaki bir matematik mühendisinin, 1970 yıllarda rahatsızlığından dolayı dışarıya çıkamayan eşinin, iletişim sağlaması için kurduğu ağın ilerlemiş hali olduğu söylenmektedir. İnternet ile ilgili bir çok dergi ve kaynakta, Wilton Cerf' in İnternet' i bulan ilk kişi olduğu iddia edilse de, İnternet' in aslında yer altında bulunan, ünlü Cern bilim merkezinde ağlar arasında, haberleşmek için ilk etapta kurulduğu ve buradan yola çıkıldığı söylenmektedir. Ayrıca Amerikalı bir politikacının İnternet' i bulduğu iddia edilmiştir.
Internet, kısaca bilgisayarların bir ağla birleştirilmesi olarak tanımlanmış, ardından bu ufak görünen proje, 1990 yılına gelindiğinde devasa bir boyuta ulaşmış, 1991 yılında www. kodu devreye girmiş, ardından protokoller değiştirilerek ve güvenlik ağı sağlanarak, 1993 yılında tüm dünyaya açılmış ve anında Windows  ile yazılım savaşlarının yaşandığı bir sanal dünya haline gelmiştir.
Yani yaklaşık, 25 yıl önce İnternet dahi olmadığı bir dünyada yaşanmaktaydı. Yani bizim için şu an vazgeçilmez olan İnternet yeni bir kavram olup, tüm yaşamımızı etkileyen yegane öğe konumunda...