osmanlı
Osmangazi 1. Osmanlı padişahı olup Osmanlı Devleti'nin ve hanedanın kurucusudur. 1258’de Söğüt'te Ertuğrul Gazi ve Hayma (Haime) Hatunun oğlu olarak dünyaya gelmiş, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup bir Türkmen obasındandır. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu ve ilk padişahıdır.

Çevresinde Savaşçı askerler ve  maneviyat sahibi kişiler bulunmaktaydı. Gençliğinde durmada ve oturmada herkesin kendisine uyduğu yer alır. 1281 yılında Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun ile evlenmiş ve kendisinden sonraki varisi Orhan Gazi doğmuştur. Hakkında tarihi kaynaklar kendi ile aynı dönemde yazılmadığından net bilgiler bulunmamaktadır. Buna göre babası Ertuğrul gazi 90 yaşında öldüğünde taht için amcası Dündar ile mücadeleye girdiği yer alır. Bazı tarihçiler ise Dündar beyi ile mücadeleyi hiç yaşanmamış gibi ele almaktadır.

Diğer bir anlatım ise Osman beyin bölge tekfurlarına karşı seferlere çıktığı, genç savaşçıların onun yanında yer aldığı ve benimsediği, Bizans tekfurlarının Osman Gazi’yi Anadolu Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat’a şikayet ettiği, Keykubat’ın Dündar beye haber göndererek Osman Beyi yakalatıp kendisine gönderdiği, fakat huzuruna gelen Osman Gazi’yi Alâeddin Keykubat’ın çok beğenip ona el vermesi için Hacı Bektaş’ı Veli’ye yolladığı yer alır. Buna göre Hacı Bektaşi Veli Osman Gazi’yi çok beğenir ve Selçuklu Sultanı III. Alâeddin Keykubat’a Osman Gazi’yi öven bir mektup yazar. Bunun üzerine Osman Gazi uç beyi yapılarak ödüllendirilir.(Yazıcizade Selçukname)

Çoğu kaynakta amcası Gündüz Alp ile Osman Gazi’nin beylik için çekişmeye girdiği ve Osman Gazinin onu ok atışı ile öldürdüğü yer alır. Ancak bazı kaynaklara göre Gündüz Alp Domaniç Muharebesinde şehit olmuştur.

Çoğu tarihçiye göre ise Osmangazi babasının ölümü üzerine seçimle iş başına gelmiştir. Ardından kendi beyliğinin Selçuklulardan bağımsızlığını ilan etmiştir. (1299) Osmanlı Beyliği o dönem Moğol zulmünden kaçan Türkmenlerin yeni yurdu haline gelmeye başlamıştır.

1280’den 1300 yılına kadar Osman Gazi İznik, Sakarya, Bursa ve Bilecik bölgesinde Bizans ile yerel çapta çatışmalara girer. Bu çarpışmalar sonunda Bilecik, İnegöl, Yenişehir’i fethetmiş, bu şehirleri Askeri karargah haline getirmiştir. Osman Gazi savaşlarında Ahilerden büyük moral desteği almıştır.

1283 yılında İnegöl Tekfuru Nikola ile yaptığı Ermenibeli Savaşı kaybetse de daha sonra durumu toparlayacaktır. Ermenibeli Muharebesinde yeğeni (Saruhan’ın oğlu) Bayhoca şehit düşer. 1284’te Osmanlı’nın ilk kale fethi İnegöl yakınlarındaki Kulaca Hisar’ın fethi, bir gece baskını ile gerçekleşir. 1286 yılında Karacahisar ve Yenice tekfurlarının güçlerini birleştirip Osman Gazi’ye karşı yaptıkları Domaniç savaşını Osman Gazi kazanır. (Kardeşi Saruhan yada bazı kaynaklara göre Gündüz Alp bu savaşta şehid olur) Domaniç Savaşı sonunda Karacahisar’ın fethi gerçekleşir.

Bizans’a bağlı Harmankaya Tekfuru Köse Mihal bir savaşta Osman Gazi’ye esir düşer ve Osman Gazi ona çok iyi davranır. Köse Mihal ardından Müslüman olup Mihal Gazi adını alıp Osman Gazi’nin yanında yer alarak sağ kolu olur.

Harmankaya Tekfuru Köse Mihal’in de aralarına katılması da güçlenen Osman Bey'in Kuvvetleri Mudurnu Bölgesine hakim olan Samsa Çavuş, Mihalgazi ile ortak hareket edip Sakarya Vadisine akınlar yapmıştır.

Osman Gazi bölgede iyice güçleniyordu. Akıncıları Marmara bölgesine yaptıkları bu saldırıları sonucunda Bölgenin tekfurları (Yarhisar ve Bilecik Tekfurları) güçlerini birleştirip Osman Gazi’yi ortadan kaldırmaya karar verdiler. Aslında herhangi bir düşmanlıkları ve savaşları olmasa da Osman Gazi’nin yüzüne gülüp arkasından kuyusunu kazıp pusuya düşürmek için plan kurarlar. Buna göre Bilecik (Belekona) tekfurunun Oğlu ile Yarhisar tekfuru kızı evlenecektir. Yapılacak düğün için Osman Gazi davet edilir. Tekfurlar bu düğünde Osman Gazi’yi ortadan kaldıracaktır. Fakat Harmankaya Tekfuru Mihal Gazi bu planı öğrenir. Osman Gazi Bu sayede tekfurları ava giderken avlayacaktır ve oyun içinde oyun kurarak iki Tekfurunda şehrini ele geçirecektir.

Osman Gazi düğün davetini alınca hiçbirşey olmamış gibi kabul eder ve davete icabet eder. O dönemde Bilecik tekfuru ile Osman Gazi arasında yaylaya çıkıldığında kadınların ve eşyaların Bilecik kalesinde kalmasına izin verilmesi yönünde anlaşma bulunmaktadır. Osman beyin halkı yaylaya çıkarken kadınlar ve eşyalar Bilecik kalesinde kalmaktaydı. Fakat Osman Gazi düğüne giderken Bilecik kalesine 40 kadar askere kadın kıyafeti giydirip kaleye koymuş, rutin uygulama üzerine Bilecik kalesi muhafızları hiç şüphelenmemiştir. Zaten düğünde Osman Gazi’ye kuvvetli bir pusu kurulacağından da Bilecik kalesi az sayıda muhafız ile korunuyordu.

Osman Gazi isi düğün yolunda Yarhisar tekfurunun önünü Çakır Pınarı mevkiinde kesmiş ve Yarhisar tekfuru öldürülürken kızı yani gelin Holofira Türklerin eline geçmiş, Osman Gazi onu oğlu Orhan Gazi ile evlendirmiştir. Daha sonra Müslüman olup Nilüfer hatun adını almıştır.

Eş zamanlı Bilecik kalesine sızan yiğitler ortaya çıkmış ve kale kolayca ele geçirilmiştir. Akabinde başsız kalan Yarhisar kalesi Osmanlı beyliği idaresine geçer. Aynı tarihlerde Turgut Alp’te İnegöl kalesini fethetmiştir. Tüm bu kale fetihleri 1298-1299 yıllarına denk gelmektedir.

Osman Gazi Beyliğin Merkezini Yenişehir’e taşır ve yeni hedefi Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan ve çok önemli bir kent olan İznik olmuştur. O dönem Osmanlı aman ismi verilen kuşatma taktiğini uyguluyordu. Buna göre alınacak şehirler havale kuleleri kurularak çevreleniyor ve uzun kuşatma süreleri sonunda şehrin pes edilmesi bekleniyordu. İznik’te bu şekilde kuşatılmış ve tehlikenin farkına varan Bizans İmparatoru IX. Palaiologos paralı Alan askerlerinden kurulu yaklaşık 2 bin kişilik orduyu İznik kuşatmasını kaldırmaları için Yalova bölgesine denizden gönderir. Tarihe Koyunhisar Savaşı olarak geçen çarpışma sonucunda Osmanlı kuvvetleri Bizans düzenli ordusunu yenmiş (1302) Koyunhisar’da denize dökmüştür. (Bknz. Koyunhisar savaşı) Koyunhisar savaşında Osman Gazi’nin yeğeni Aydoğdu’un şehid olduğu yer alır.

Osman Gazi ardından hiç durmadan seferlerine devam etmiş ve ordusu ile İznik- İzmit yolunun üzerindeki yerleri ele geçirmiştir. Akhisar’ı fethetmiştir. Kite kalesi alınmış ve direnen Bizans komutanı Aydoğdu’nun intikamını almak için öldürülmüştür. Artık Osman Gazi Edremit’e kadar gidebilirdi. Bunu durdurmak isteyen Bizans kralı Katalan şövalyelerini ülkesine Türk tehlikesi üzerine çağırdı. Roger de Flor komutasındaki ağır zırhlı süvariler girdikleri savaşları kaybetmeyen seçkin ve çok meşhur bir birlikti.

Roger De Flor komutasındaki Katalan süvarileri ilk etapta Konstantinopolis’e gelip Kral Palaiologos ile görüştüler. Kral birliği kendisine daha yakın olması için Roger de Flor ile kızını evlendirir. Ardından Katalan şövalyeleri (yaklaşık 2500 kişiden oluşmaktadır) Ege kıyılarında Türkmenlerin üzerine sefere çıkar ve ilk etapta Karasioğlu beyliğini yenip güneye Alaşehir’e gelip burayı alır. Daha sonra güneye Toroslara gelip yüklüce ganimetle birlikte Bizans’a geri döner. Roger de Flor Edirne’de bir komplo sonucu öldürülür. (1305)

Katalan bölüğü Ege kıyılarında girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiştir. Ağır ve ok geçirmeyen zırhları adlarından sıklıkla söz edilmesine sebep olmuştur. Katalan bölüğü direk olarak Osmanlı ile savaşmasa da, onların bölgedeki varlığı Osmanlıların Güney Marmara’da ki akınlarının azalmasına sebep olmuş ve ilerleyişlerini dolaylı yönden zayıflatmıştır.

1308 tarihinde Osman Gazi seferlerine tekrar devam eder. Alpler sınır boyunca çatışmalarda bulunur. 1313-1315 yıllarında Sakarya çevresinde kaleler alınır (Detaylı bilgi için bknz. OsmanGazi ve Sakarya Seferi) 1315 yılında Bursa'yı kuşatmış ancak rahatsızlanmıştır. Yerine vekil olarak oğlu Orhan'ı geçirmiştir. Bursa'nın fethinden kısa bir süre önce vefat etmiş ve vasiyeti gereği naaşı Bursa'ya getirilerek Tophane semtindeki Gümüşlü kümbetin içine defnedilmiştir. 1324 yada 1326 yılında vefat ettiği düşünülmektedir.

Bugünkü Türbesi 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. İlk sikke onun tarafından 1324’te bastırılmıştır.
Osman Gazi'nin taşıdığı gazi unvanı, Allah yolunda savaşın anlamındadır. Kendisi dışında Osmanlı padişahlarından sadece oğlu Orhan, bu unvanı isminin yanında taşımıştır. Lakabı Kara Osman olmuştur. Karakaşlı, kara gözlü ve esmer oluşu sebebiyle böyle anıldığı düşünülmektedir. Pek çok savaş kazanıp ganimet ele geçirse de ölümünün ardından bir malvarlığı bulunamamıştır.