Padişah


Sultan I. Ahmet (1590-1617) 14. Osmanlı padişahı 93. İslam Halifesidir. Babası III.Mehmet annesi Handan Valide Sultan’dır. Babasının Şehzadelik döneminde Sancakbeyi iken Manisa’da doğmuştur.

I. Ahmet, babasının ölümü üzerine genç yaşta 13 yaşında padişah olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra devlet işleriyle en meşgul olan padişah olduğu söylenir.
1. Ahmet aslında Osmanlı tarihinde Kösem Sultan ile olan evliliği ve çocukları ile ön plana çıkmıştır. Kösem Sultan’dan 6 adet çocuğu olmuştur.
Padişah I. Ahmet padişahlığı süresince önemli işler başarmıştır. Osmanlı'nın duraklama devrine girdiği dönemde doğu ve batı sınırında Osmanlı savaş halindeydi. Osmanlı kuvvetleri Balkanlarda seferde bulunmaktaydı. 3 Ekim 1605 yılında önemli bir kale Estergon Kalesi ele geçirilmiştir. Ancak Avusturya ile Balkanlarda yapılan bu dönemdeki çatışmalar hem orduyu hemde ekonomiyi bozup iki tarafı da yıpratmıştır. Bu nedenle batıda Avusturya ile karlı bir anlaşma yapan Sultan Ahmet, 1606 yılında Zitvatorok antlaşması imzalanmıştır. Bu duraklama döneminde imzalanan en karlı anlaşma olarak görülür.

Doğuda ise Kıbrıs ve Halep'te Ramazanoğlu beyliğine son veren padişah olmuştur. (1608) Safeviler üzerine akınlar düzenlemiştir ve onların etkilerini kırmaya çalışmıştır. 1615 yılında İran- Safevi Devleti ile yapılan Nasuh Paşa antlaşması ile barış sağlanmıştır.
Ülke içinde ise Celali isyanları ile uğraşmış ve zorda olsa bu isyanlar Anadolu’da bastırılmıştır.

I. Ahmet padişahlık sisteminde yer alan kardeş katlinin önünü açan Osmanlı düzenini değiştirmiş ve bunun yerine kafes sistemini getirmiştir.

Bu sistem sayesinde kardeş katlinin ve entrikaların önüne geçilmesi ve taht kavgalarının yaşanmaması için bu sistemi getirmesi, Osmanlı tarihi açısından çok önemli bir olaydır. Kafes sistemi Osmanlı Sarayı’nda göz hapsinde tutulan şehzadelerin, padişahın ölümünden sonra yetkinlik sırasına göre padişah olarak gelmesini hedefleyen bir sistemdi.

Bu sistem sayesinde kendisinden sonra ilk defa kardeşi I. Mustafa başa gelmiş, onun ardından diğer oğulları padişah olmuştur. Ancak kafes sisteminin dezavantajları de oldukça fazla olmuştur Osmanlı açısından. Sürekli göz hapsinde ve asker himayesinde, sarayda ve haremde yetişen şehzadeler daha içine kapanık ve entrikalar de dolu saray hayatında yetişmiş, devlet işlerinden uzaklaşmışlardır. Annelerinin himayelerinde kalmışlar, yüzölçümü oldukça büyük olan Osmanlı İmparatorluğu’ndan bir haber olarak saray ortamında gelişmeleri, onları yetersizleştirmeye başlamıştır. Ayrıca kafes sisteminde çoğu Şehzade’nin yaşı geçmiş, ileri yaşlarda padişahlık da tanışmışlardır.

I. Ahmet,  21 Aralık 1603’te padişah olduğunda 13 yaşında idi ve daha sünnet bile olmamıştı. Padişah olduktan sonra sünnet edilmiştir. 1. Ahmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun kafes sistemini yani tam adıyla ekber ve erşad sistemi getirmesi nedeniyle Osmanlı tarihine damga vurmuş padişahlardan biridir. Ekber ve erşad sistemi ailede aile içinde aklı başında ve en büyük olan şehzadenin padişah olmasına dayanmaktaydı. Sultan I. Ahmed’in kendisinden sonra 3 oğlu padişahlık yapmıştır.

Annesi onu iyi yetiştirmiş ve annesinin etkisiyle dindar bir padişah olmuştur. 14 yıl süren saltanatı boyunca Sultan Ahmed Camii devrinin iz bırakan eserlerindendir.

Halk tarafından sevilen bir padişah olan Sultan I. Ahmed 1617 yılında 27 yaşındayken tifüs hastalığına bağlı olarak 21/22 Kasım 1617 günü vefat etmiş cenazesi kendi yaptırdığı ve bugün İstanbul’un önemli sembollerinden olan Sultan Ahmed Camii türbesine defnedilmiştir.