osmanlı


I. Beyazıt (1354-1403) babası I. Murad olup annesi Gülçiçek hatundur. Dördüncü Osmanlı padişahıdır.
I. Beyazıt'a Yıldırım lakabı verilmesinin sebebi, kuvvetlerini Rumeli'den Anadolu'ya veya Anadolu'dan Rumeli'ye Yıldırım hızında geçirildiğinden dolayıdır.

Şehzadeliğinde çok iyi bir eğitim almış, Germiyanoğlularının kızı Devlet Sultan ile evlenmesi sonucu toprakları gelin çeyizi olarak Osmanlıya katılmıştı. Ardından Kütahya’da sancağa gönderilen Yıldırım Bayezid sancakta durduğu sürede Babasının yanında savaşlara katılmış ve kendisini göstermiştir.

I. Kosova savaşında Sırpların yenilmesinde büyük rol oynar ve kahramanlığını gösterir. Ancak Babası Sultan Murad hain bir Sırp tarafından öldürülür.
Kosova'da babasının şehit olması üzerine vezirlerin kararıyla 28 Ağustos 1389’da tahta oturan Yıldırım Beyazıt ilk etapta yeni tahta oturan Sırp kralı ile onları vergiye bağlayarak anlaşmış ve yeni kral Lazaroviç’in Kızı Despina hatun ile evlenip Edirne’ye geri döner. Yeni padişahı kutlamaya gelenleri Edirne’de kabul etmiş, Venedikliler ile ticari imtiyazlar içeren anlaşmalar imzalanmıştır.

Ardından işe babasının kaldığı yerden Batı Anadolu'da fetihlere başlamıştır. Menteşe, Aydın, Saruhan beyliklerini almış, Antalya ve Alanya'yı fethetmiştir.

Balkanlarda ise Üsküp'ü ele geçirmiş ve kuzey Arnavutluk'a akınlar başlatmıştır. Üsküp alındıktan sonra buraya yoğun bir Türkmen yerleşimini sağlamıştır. Ardından Kastamonu, Amasya Osmanlı sınırlarına katmış fakat Sivas kuşatmasında başarılı olamayınca İstanbul'a geri dönmüştür. İstanbul'un ilk kuşatması, Osmanlılar tarafından I. Beyazıt döneminde yapılmış ancak başarılı olamamıştır.
Bunun üzerine Bakanlara ağırlık vermiş ve Eflak’ı haraç güzar devlet haline getirmiştir. Bulgaristan'ı tamamen bir Osmanlı Vilayetine çevirmiştir. Bu fethin ardından Balkan Devletleri bir Haçlı çağrısında bulunmuştur. Haçlı ordusu Balkanları işgale başlamış. 25 Eylül 1396'da Niğbolu savaşın sürpriz bir başarı göstererek baskın yaptığı Haçlı ordusunu büyük bir Bozguna uğratmış ve Yıldırım Beyazıt şövalyelerin çoğunu esir almıştır. Bu savaştaki ganimetle Bursa'daki Ulu Cami’yi yaptırmıştır.

Daha sonra Yıldırım Bayezid Karamanoğulları topraklarını İlhak etmiştir. Malatya ve Elbistan almış Erzincan'ı ele geçince Timur ile arasındaki büyük çekişme Doruk noktasına çıkmıştır. Ardından 1402’de Timur ile yapılan Ankara Savaşı'nda yenilerek Timur’a esir düşmüş, Esaret altında vefat etmiştir. (Detaylı Bilgi İçin bknz. Yıldırım Bayezid’in ölümü)
Ankara Savaşı'nın kaybı, Osmanlı'nın neredeyse çöküşüne kadar giden bir süreç yaşatmış ve bu sürece Fetret devri denilmiştir. Bursa da bulunan Türbesi orijinal şekliyle günümüze ulaşan ilk padişah Türbesi olma özelliğine sahiptir. İstanbul'daki Anadolu Hisarı onun eseridir.

Yaptığı seferler ile Anadolu’da ilk birliği kuran padişahtır. Abbasi Halifesi onun için Sultan-ı İklim-i Rum unvanını vermiştir.