osmanlı


Padişah I. Murat (1326-1389) üçüncü Osmanlı padişahıdır. Osmanlı kaynaklarında Murad - ı Hüdavendigar şeklindeki geçmektedir. Hüdavendigar bey yada Hükümdar anlamına gelir. Babası Orhan Gazi annesi Nilüfer Hatundur. 1326 yılında Bursa'da Doğan Sultan 1. Murad, 1362 yılında babasının ölümü üzerine tahta çıktığında ilk işi Balkanlar'a sefer düzenlemek olmuştur. Aslında Sultan Murad tahta geçmeden önceki 3 yıl fiili Padişahlık yapmıştır. Zira babası Orhan Gazi 3 yıl kadar hastalıktan çekmiş ve yönetimi oğlu Murad sürdürmüştür. Edirne 1361 yılında alınmış, Güney Bulgaristan ve Trakya fethetmiştir. Bu fethinin ardından Hristiyan Dünyası ayaklanmış, Papa Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir.

Çirmen Savaşı'nda Sırplara karşı 1371 yılında Zafer kazanmıştır. Aynı yıl Karabiga fethedilmiştir. Balkanlarda ki bu başarıların ardından bu bölgenin kadim devletleri Sırplar, Bulgarlar ve Bizans anlaşma isteyerek Osmanlı’yı yasal ülke olarak sayan ve yüksek egemenliğini kabul eden anlaşmalar yapmıştır.

Sultan I. Murad 1373 Yılında Çandaroğlu beyliğine seferde iken yerine varisi olarak 14 yaşındaki Savcı Beyi bırakmış, Bizans’ın yardımıyla Şehzade Savcı babası seferdeyken Rumeli’de İmparatorluğunu ilan edip adına hutbe okutmuştur. Haberi alan Sultan I. Murad çok sinirlenir ve ordusu anında Rumeli’ye geçerek Savcı ve Bizans askerlerinden oluşan karma orduyu Apikridium mevkiinde yener. Savcı bey Dimetoka’ya kaçsa da yakalanır ve Sultan I. Murad gözlerine mil çektirir. Fakat siniri geçmez ve daha sonra Bursa’da onu boğdurtur.

1386 yılında damadı Karamanoğlu Alâeddin bey Beyşehir’e saldırınca Sultan I. Murad Konya’ya büyük bir sefere çıkar. Bölgeyi ele geçirir ancak kızının ricası üzerine kıramaz ve damadını affeder.
Sultan I. Murad döneminde Germiyan oğulları ve Hamideli beylikleri ilhak edilmiştir. Kuzey Yunanistan'daki önemli şehirlerden Serez onun zamanında fethedilmiştir. 1385 yılında Sofya ve Niş fethedilmiş ardından Sırplar haraç yani belli bir vergi karşılığında bağımlı devlet haline gelmişlerdir. 1387 Selanik'i fetheden I. Murad, ardından Kuzey Bulgaristan'a yönelmiş ancak Bosna'da Osmanlı akıncılarının imha edilmesi, Balkan devletlerinin Osmanlı'dan Kurtuluş ümitlerinin yeniden canlanmasına sebep olmuştur.

Sultan I. Murad’ın Ölümü


Sultan 1. Murad 1389 yılında Sırplarla yapılan Kosova Savaşı sırasında düşmanı yenmiş ancak Miloş Obilovliç isimli bir Sırp beyi tarafından savaş alanında hançerle suikast düzenlenerek 62 yaşında şehit edilmiştir. (28 Haziran 1389) Çoğu kaynağa göre Hain Miloş Obilic savaş alanında Sultan I. Murad’ın önüne gelerek Müslüman olmak istediğini ve Sultanın elini öpmek istediğini söyler. I. Murad bunu kabul edince bir anda yanına gelerek sakladığı hançeri ile Sultan Murad’ı öldürmüştür. Kendisi de Sultanın yakın muhafızları tarafından anında infaz edilir.

Bursa'dan sefere çıkmadan önce yaptırdığı Camisi, Bu sebeple halk tarafından Şehadet cami olarak anılmaktadır. 2 Türbesi bulunan I. Murad'ın birinci Türbesi Kosova da bulunmakta (buraya iç organları gömülmüştür) Diğeri ise Bursa'nın Çekirge semtinde yaptırdığı Camii'nin yanındaki türbesidir.
I. Murat Devri'nin önemli olaylarından biri Yeniçeri Ocağı'nın kurulması ve devşirme sistemini uygulamaya sokulmasıdır. Osmanlı Beyliği'nin devlet olma özelliğine de I. Murat zamanında kavuşmuştur denilebilir.

Batılı kaynaklarda Amourad olarak geçen Sultan I. Murad, 95 bin kilometre kare olarak devraldığı Osmanlı toprağını kat be kat büyüterek 500 bin kilometre kareye yükseltmiştir.