Top Ad unit 728 × 90

Padişah 1.İbrahim


Padişah Iİbrahim(1615-1648) I. Ahmet'in oğludur. Annesi Kösem sultan'dır. Padişah İbrahim, Osmanlı tarihinde Deli İbrahim olarak anılmaktadır. Bunun son derece yanlış olduğu çeşitli tarihçiler tarafından dillendirilmektedir.
Padişah İbrahim hakkında iki karşıt görüş bulunmaktadır. Bir kısım onun dinine çok düşkün ve imanlı bir olduğunu söyler, diğer kısmı ise zevk ve sefa içinde kadın düşkünü bir padişah olduğunu iddia eder.

Ama gerçek şudur ki padişah İbrahim küçük yaştan itibaren saray ortamında entrikalar içinde büyümüştür. Abisi IV. Murat tahta geçtikten sonra diğer iki kardeşini öldürmüş, şehzade İbrahim'i annesi Kösem Sultan akli melekeleri yerinde yok diyerek IV. Murad'ı ikna ederek onu kurtarmıştır. Bu süreçten sonra şehzade İbrahim sürekli öldürülme korkusu yaşayarak sarayda kapalı tutulmuş, bu sebepten sinirleri fazlasıyla bozulmuş bir kişilik olmuştur. Hatta 1640 da Murat öldükten sonra ona padişahın öldüğünü sarayı'nın kendisinde olduğunu söylediklerinde, bunun bir oyun olduğunu ve düzmece olduğunu sanmış, bu sebepten ben padişahlık istemiyorum sultan Murat'tan razıyım diyerek sarayda bağırmıştır. Onu ancak annesi Kösem sultan Murad'ın cenazesini göstererek ikna etmiştir.
Tahta geçen padişah 1. İbrahim annesi tarafından yönetim ve arzusuyla Kösem Sultan tarafından sürekli telkin edilmiş, ancak kendisinde olan rahatsızlıkları düzeltmek için Kösem sultan ona yeni câriyeler getirmiş ve cinci hocalar tutmuştur.
IV. Murat'ın katı disipliniyle ülke tamamen da olmasa kısmen düzelmiş  ancak ardından 1 İbrahim'in biraz silik tutumu ve aldığı yanlış kararlar ülkede yönetim boşluğuna ve yeniçeri zorbalığını tekrar arttırmıştır.
Padişah I. İbrahim, yönetimi esnasında Almanya üzerine seferber düzenlemiş, Avusturya'nın Zitvatorok antlaşması'nı yenilemesine zorlamıştır. Ardından St jean şövalyeleri nin Ege ve Akdeniz'deki saldırgan politikaları nedeniyle Girit seferine orduyu yollamış ve Girit'in kuşatması onun döneminde başlamıştır.
Ayrıca hükümdarlığının ilk yılında Emir Mirgünoğlu olayı meşhurdur abisi 4. Murat'ın Iran seferinde Revan kalesi'nin alınması üzerine kale kumandanı Emir Mirgünoğlunun İstanbul'da kalmasına müsaade etmiştir. Emirgan'a yerleşen Mirgünoğlu (Emirgan ismi buradan gelmektedir) 4. Murat vefatından sonra Osmanlı'da yıkıcı bölücü faaliyetlerde bulunmuştur Müslümanlar arasında. Ardından padişah İbrahim'in Mirgünoğlunu yakalayıp idam ettirmesi üzerine hakkında başsız evliya şeklinde söylentiler ve propagandalar çıkarılmış ve padişah alehinde düşmanlıklar yapılmıştır.
Padişah İbrahim, çok sık ani şiddetli kararlar alarak kendi veziriazamın idam ettirmiş, ardından annesini sürgüne yollamış, bu sürgüne yollama olayına oldukça içeren Kösem Sultan sürgündeyken, oğlunun öldürülmesine yardım etmiştir.
Padişah İbrahim, çıkarılan bir isyan sonucu Sofu Mehmet paşa liderliğindeki isyanın neticesinde sarayda yakalanarak önce hapse atılmış, ardından cellat Kara Ali  tarafından boğdurulmuştur. Cenazesi amcası I. Mustafa'nın mezarını nakledilmiş. yerine oğlu 4. Mehmet tahta çıkarılmıştır 7 yaşında.
Padişah İbrahim'in hiçbir Osmanlı kaynağında akli dengesinin bozuk olarak geçmediği, kesinlikle kadın ve şehvet düşkünü olmadığı, ayrıca fakirlere çok yardım ettiği söylenmektedir. Avrupa seferleri yüzünden Avrupalıların onun hakkında sürekli iftira haberleri uydurduğu iddia edilmekte ve tartışmaları hala sürmektedir.
Padişah İbrahim'in boğdurulmasının ardından halk içinde ayaklanmalar çıkmış ve bu zorbaca bastırmıştır. Sevdikleri padişahın ölümünün üzerinden onu öldürenlere isyan etmiştir.
Padişah 1.İbrahim Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 08:46 Rating: 5

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.