a

Padişah II. Ahmet (1643-1695) Sultan İbrahim'in padişah olan üçüncü oğludur. Annesi Hatice Muazzez Sultan olup 21. Osmanlı padişahı 100. İslam Halifesidir.
Şehzadelik döneminde iyi bir tahsil almıştır. Kardeşi II. Süleyman döneminde 4 yıl kafes sisteminde kalmıştır.

48 yaşında 21 Haziran 169 Edirne'de tahta çıkmış ve ölene kadar bir daha İstanbul'da adım atmamıştır. Abisinin veziri Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazamlıkta bırakmış, Ancak her şey yolunda giderken Fazıl Mustafa Paşa'nın Meydan Savaşı'nda talihsiz bir şekilde ölmesiyle hem savaş kaydedilmiş hem de büyük bir devlet adamından mahrum kalmasına yol açmıştır. Bu olayla birlikte Köprülüler Devri sona ermiş, Osmanlı'nın tarihi ise bir nevi tersine dönmüştür.

Sultan II. Ahmed döneminde II. Viyana kuşatması sonrasındaki çatışmalar ile uğraşmıştır.II. Ahmet Sakız adasının geri alınmasını çok istemiş, Bu sebeple Dalmaçya kıyılarındaki bazı kaleler ele geçirilmiştir. Sakız adasının geri almasını çok istemesine rağmen göremeden vefat etmiştir. 4 yıl süren kısa saltanatı boyunca dikkate değer bir başarı gösterememiş, Divanı Hümayun toplantılarına önem vermiş şiir ve musiki meraklısı olarak bilinir. Vatanperver bir sultandır.
Tedbil-i kıyafet giyerek halkın arasında dolaştığı, Arapça ve Farsça'yı bildiği ve iyi bir padişah olarak anılmaktadır.