Osmanlı Padişahları içinde dikkat çeken padişahlardan biri olan Sultan II. Selim yada bilinen lakabıyla Sarı Selim(1524-1574) 11. Osmanlı padişahı olup Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. 90. İslam Halifesidir.
Sarı Selim'in önemli padişahlardan biri yapan ise İstanbul'da doğup İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahıdır. Babası Kanuni tarafından Dedesi Yavuz Sultan Selim’in adı kendisine verilmiştir.

Şehzadeliğinde Manisa, Konya ve Kütahya'da sancakbeyliği yapmıştır. Kardeşleri ile açıktan taht varisliği için mücadeleye girmiş ve Babası Sultan Süleyman’ın kendi yanında yer alması sayesinde tek varis kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman çok sevdiği eşi Hürrem Sultan’dan olan çocuklarından birinin tahta çıkmasını arzulamıştır. Bu sebepten ilk etapta 1553 yılında Kanuni Sultan Süleyman Nahcivan Seferine giderken oğlu Şehzade Mustafa’yı boğdurtmuş ve geriye Hürrem Sultandan olma Şehzade Selim ve Bayezid kalmıştır. Şehzade Bayezid ise 1558 yılında Hürrem Sultan ölünce Abisi Selim ile açıktan varislik mücadelesine girmiştir. Amasya sancağında olan Şehzade Bayezid, Konya sancağında olan Selim’in üzerine 2 bin kişilik ordusu ile saldırsa da başarılı olamaz.
(29 Mayıs 1559) ve Kanuni’den asker olarakta destek alan Şehzade Selim mücadeleyi kazanır ve Bayezid ordusu ile İran Şahı İran Şahı Tahmasp’a sığınır. Kanuni isyan eden şehzadesini geri ister ve bunun üzerine İran Şahı Tahmasp elindeki şehzadeyi boğdurup cenazesini gönderir. Şehzade Selim ardından Payitahta yakın olması için Kütahya Sancağına atanır ve Padişah olana kadar burada bulunur.


Babasının Zigetvar kuşatmasında 7 Eylül 1566 günü ölmesinin ardından haberi alıp İstanbul’a gelmiş Babasının ölümü üzerine tek varis olarak tahta çıktığında 42 yaşındaydı. Tahta çıkar çıkmaz Belgrad’a giderek Zigetvar seferinden dönen orduyu ve babasının cenazesini karşılar. Ardından İstanbul’a geri dönmüştür. Sokullu Mehmet Paşa’yı sadrazamlıktan bırakması, Kanuni döneminde başlayan siyasi istikrarı devam ettirmesi önemlidir. Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa tarafından onun döneminde fethedilmiş ve bu fetih Dönemin en büyük stratejik ve askeri başarıları arasındadır. Babasına Kıbrıs’ı alacağına dair verdiği söz bu seferde etkili olmuştur. Ancak bu seferden birkaç ay sonra gerçekleşen İnebahtı deniz Savaşı'nda Osmanlı önemli bir yenilgi almıştır.

Bu yenilginin ardından adeta donanma baştan yapılmış ve Kaptan'ı Derya Sinan Paşa tarafından Tunus sefer düzenlenmiş ve Tunus geri alınmıştır.
Sanılanın aksine Osmanlı, Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra duraklama dönemine girmiş denmekte ancak tarih bu konuda gerçekleri su yüzüne çıkarmaktadır. Kıbrıs'ın fethinin ardından Sakız Adası fethedilmiş, Astrahan Kalesi kuşatılmış, Yemen seferi yapılmış, Osmanlı'nın çılgın projeleri Süveyş Kanalı'nın açılması ve Don-Volga nehirlerinin birleştirilmesi tasarıları Sultan Selim'in pasif bir padişah olduğu yönündeki iddiaları çürütmektedir.

Açe hükümdarı Alâeddin Şah'ın Osmanlı Devleti'ne bağlandığını ve yardım istediğini bildirince Mısır kaptanı Hızır Reis yardıma göndermiştir. Lakabı Sarı Selim olup avcılıkta çok Usta olduğu bilinmektedir. Hatta babasının ölüm haberini Kütahya’da av sırasında öğrenmiştir. Sultan 2. Selim ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah olarak bilinir. Padişahların ordunun başında sefere çıkma geleneğini bozmuş onun ardından oğlu buna devam etsede torunu III. Mehmed Eğri kalesi seferine çıkarak geleneği devam ettirmiştir. Genellikle devlet işleriyle ilgisiz olmuş ve yönetimi Sokullu Mehmed Paşa’ya devretmiştir.Sultan II. Selim hamamda kayması ve başını mermere vurmak suretiyle ani bir şekilde ölmüştür.(15 Aralık 1574) Ayasofya Camii'nin yanında Mimar Sinan'a yaptırdığı türbeye defnedilmiştir.

Padişah 2.Selim Hakkında Yanlış Bilinenler

Padişah 2. Selim ya da Tarihte bilinen adıyla Sarı Selim hakkında pek çok yanlış rivayetler mevcuttur. Doğumundan ölümüne kadar hakkında en çok spekülasyon yapılan padişahlardan biridir.

Padişah 2 Selim'in aslında Kanuni Sultan Süleyman'dan olmadığı, Hürrem Sultan'ın onu evlilik dışı olarak Dünyaya getirdiği iddia edilmektedir ki bu konuda çoğu tarihçi aykırı görüş belirtmektedir.
Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan aşkı dillere destan olup tarihi geçen en büyük aşklardan biri olmuştur. Bu husus bize Bu iddianın başlı başına yalan olduğunu ispatlar niteliktedir. Sarı Selim'in alkol bağımlısı olduğu yine pek çok platformda iddia edilen bir başka yalandır.
Padişah 2. Selim'in şehzadelik döneminde içki içtiği, Ancak daha sonra kesin bir şekilde içkiye tövbe edip ve daha sonra içki içmediği bilinmektedir.

Padişah 2. Selim ile ilgili ortaya atılan vahim bir iddia da oldukça çirkindir. Bu iddiaya göre Padişah, hamamda sarhoş bir şekilde cariye kovalarken, kalp krizi geçirmiş ya da düşerek kafasını çarpması sonucu ölmüştür. Bu da yanlış bir bilgidir. Padişah 2 Selim'in yukarıda da belirttiğimiz gibi içki içmediği kesindir. Ancak hamamda halvet yapmak için girdiğinde ayağının kayıp düşerek kafasını çarpması sonucu yaralandıktan sonra odasında öldüğü tarihi gerçektir.

Bununla ilgili o dönem önemli tarihçiler olan Peçevi “ Padişah hazretleri hamamda halvet yapmak istedi. Sevinç içinde içeriye girdi. Hamam içerisinde gezinirken mübarek ayakları mermere takılarak birdenbire bir yanı üzerine yıkıldı. Hemen hizmetçi ve ağaları onu kaldırıp odasına götürdü. Hekimbaşı gelerek tedaviye başladı. Fakat ateşi yükseldi. Ne yaptılarsa bir yarar sağlamadı. 57 yaşında cennetin en yüksek katına erişti.” şeklinde anlatılmıştır.

Yararlanılan kaynak : Ahmet Şimşirgil