osmanlı


Padişah II. Süleyman (1642-1691) 20. Osmanlı padişahı 99. İslam Halifesidir. Babası Sultan İbrahim, annesi Saliha Dilaşub Valide Sultan’dır.

Abisi IV. Mehmet'in 37 yıl saltanatı sebebiyle 45 yaşına kadar kafeste yani Topkapı Sarayı'nın Şimşirlik kasrında beklemiştir. Bu sebepten Osmanlı tarihinde en uzun süre veliahtlık bekleyen padişahtır. Hatta abisinin tahtan indirilip kendisinin padişah olacağına inanmayıp gelen muhafızlara direnmiştir. 8 Kasım 1687’de Abisi tahttan indirilince onun yerine geçmiş, Ancak bu sırada Osmanlı Dört cephede birden savaşıyor, ekonomik ve siyasi bunalımlar hat safhada olduğu bir dönemdi.

Bu sorunlar yetmezmiş gibi Avusturya, önemli Balkan şehri Belgrad'ı almış, Alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Tam bu aşamada Köprülüler ailesinden vazgeçmeyerek isabetli bir tercihle Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getiren Sultan 2. Süleyman, yönetimi onun becerikli ellerine teslim etmiştir.
Fazıl Mustafa Paşa yönetim ve adalet sisteminde ıslahatlar yaparak Yeniçeri Ocağı'nı disiplin altına almıştır. Ardından kendisi Avusturya seferine çıkarak Belgrad'ı geri almıştır. Sultan II. Süleyman döneminde Yeğen Osman hadisesi meydana gelmiş ve 1689 yılında yeğen Osman öldürülerek bu hadise sonlandırılmıştır.

Ertesi yıl Sultan 2. Süleyman'da sefere çıkmasını kararlaştırmış ancak hasta olan ve sedyeyle sefere çıkabilen II. Süleyman, Edirne'ye geldiğinde hayata gözlerini yummuştur. (1691) Naaşı atası ve Adaşı olan Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii yanındaki türbesine defnedilmiştir. İkisi de aynı seferde ölmüşlerdir.

II. Süleyman'ın hiç Çocuğu olmamış, aynı zamanda Usta bir hattattır. Tatlı dilli güzel ahlak sahibi, Herkese iyi davranan ve hiç Hayır demeyen Sultan olarak bilinir. Dindar, Saygılı ve iyi bir Sultan olarak Sultan II. Süleyman, Köprülü Fazıl Mustafa Paşa gibi tecrübeli ve becerikli birini yönetime getirmesiyle ne kadar isabetli kararlar alabildiğini göstermiştir.