s


Padişah III. Ahmet (1604-1736) IV. Mehmet'in Emetullah Gülnuş hatundan Doğan oğludur. 23.Osmanlı padişahı 102. İslam Halifesidir. Şehzadelik yıllarında iyi bir eğitim görmüş ve rahat bir dönem sürmüştür.

Edirne vakasından sonra tahta çıkan III. Ahmet, Rus Çarı Petro'ya karşı haddini bildirmek üzere Baltacı Mehmet Paşa'yı görevlendirir. Meşhur Prut Savaşı'nda Ruslar yenilir ve Osmanlı'nın istekleri kabul edilir. Azak Kalesi Ruslardan geri alınır. Ardından 2 yıl sonra bu defa Edirne anlaşması Ruslarla yapılır. Böylece Venedik üzerine sefer açma fırsatı doğar.

Yapılan seferde Avusturya, Venedikle yapılan savaşta Venedik yanında savaşa girer ve Petervaradin de yapılan Savaşı Osmanlı kaybeder. 1 yıl sonra bu sefer defa Belgrat kaybedilir ve zorunlu olarak Pasarofça Barış Anlaşması imzalanır. (27 Temmuz 1718)
Ardından Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın öncülüğünü yaptığı meşhur Lale Devri genellikle eğlence ve lale çılgınlığı ile hatırlanan devir bu dönemde yaşanır ve önemli yeniliklere sahne olmuştur. Matbaa, kağıt fabrikası, yerli çinicilik ve dokumacılık sanatlarına önem verilmiş, kütüphaneler açılmıştır. Avrupa’ya ilk elçilerde bu dönemde gönderilir.

III. Ahmet dönemi Lale devri olarak bilinir ve Sultan III. Ahmed sonuna doğru esnaf ve Yeniçeriler pahalılıktan şikayetleri, yönetimlerde tıkanma ve İran seferine çıkamaması, 1730 yılında Patrona Halil isyanını tetiklemiştir. İsyan sonucunda 3. Ahmet tahttan indirilmiş, 6 yıl sonra 1736’da vefat etmiştir. Tahtan indirilince yerine geçecek olan Sultan I. Mahmud’a “Oğlum vezirlerini iyi seç ve idareyi sen eline al” dediği rivayet edilir. Cenazesi Yeni Cami Turhan Valde türbesine defnedilmiştir. Oldukça zeki bir padişah olarak söylenir.

Üsküdar'da annesi adına yaptırdığı Valide Camiine "Cennet anaların ayağı altındadır" Mealindeki hadisi kendi elleriyle yazarak astırmıştır.