osmanlı


Padişah III. Osman, II. Mustafa'nın Şehsuvar Valide Sultan'dan olma oğludur (1698-1757). 56 yaşında tahta çıkan 3. Osman 104. İslam Halifesi ve 25. Osmanlı padişahıdır.

Kafes sisteminde olduğu için sadece üç yıl tahtta kalabildiğinden kendisini yeterince gösterememiştir. Sultan III. Osman 51 yıl kafes hayatında kalmıştır. Abisi I. Mahmut'un ani ölüm üzerine tahta çıkmıştır. Osmanlı padişahlarının en şişmanı olarak bilinir. Padişahlığının en bilinen olayları İstanbul'da defalarca çıkan korkunç yangınlardır. Bu yangınlar İstanbul'un büyük bir bölümünü yok etmiş, zarar görenlere ciddi yardımlar yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun ilk deniz feneri onun döneminde yapılmıştır (Ahırkapı Feneri)

Oldukça çok sadrazam değiştiren bir padişah olmuş, sert, asabi acele kararlar veren kararsız bir şahsiyet olarak göze çarpmıştır. Marangozluk, hattatlık ve kitaplara olan tutkusu ile bilinmektedir. Padişah III. Osman, çocuğu olmayan kadınların sarayda ve dışarıda olsun kendisine görünmelerini yasaklamıştır. Sırf bu yüzden saraydaki cariyelerin onun geldiğini duyması için ayakkabısına demirden ökçe yaptırmış ve yürürken çıkan sesi duyan cariyelerin onun duyması ve görünmemesini sağlamıştır. Tebdili kıyafet giyerek halkın arasına karışması ve özellikle kamu görevlileri hakkında halkın ne düşündüğünü öğrenmesi, kendisi hakkında önemli bilgilerdendir.

Yalan ve rüşveti hiç sevmeyen bir padişahtır. Aynı şekilde müzikten de nefret ederdi. Kısa dönem saltanatı boyunca içeride ve dışarıda barış hüküm sürmüştür. Sultan III. Osman 30 Ekim 1757 günü şirpençe sebebiyle hayata gözlerini yummuştur.