osmanlı

Padişah III. Murad (1546-1595) Sultan II. Selim'in Nurbanu Sultan'dan doğan oğludur. 12. Osmanlı padişahı 91. İslam Halifesidir. 1546 yılında Manisa'da doğmuş, 1595’de İstanbul'da ölmüştür.

Manisa sancakbeyi iken Babasının ani ölümü üzerine 22 Aralık 1574’te 28 yaşında tahta geçmiştir.
Padişahların ilk yıllarında Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığında geçtiği için Kanuni Döneminde yakalanan istikrar bozulmamıştır. Fas onun saltanatı zamanında himaye altına alınmış, Polonya ise tabiiyet altına alınmıştır. Böylelikle kuzey sınırı güvence altına alınmıştır. Ayrıca Macaristan'daki Erdel bölgesi Osmanlı himayesinde alınmış Portekiz'le Yapılan Savaş ile Fas'ta Portekiz hegemonyası önlenmiştir.(1578)

Sokullu Mehmet Paşa'nın suikast sonucu öldürülmesinden sonra istikrar yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Döneminde başlayan İran savaşı yaklaşık 12 yıl sürmüş, Osmanlı'nın Kafkas cephesinde kazandıkları başarılar sayesinde İstanbul'da barış anlaşması imzalanmıştır.
Çıldır'da İran'ı Lala Mustafa Paşa'nın yenmesi, Gürcistan, Şirvan onun zamanında ilhak edilmiştir.
1593’de Avusturya'ya karşı sefer açılmış, bu sefer 15 yıl sürmüş ve Osmanlı ordusu karşısında güçlü bir ittifak bulunduğu için başarılı olamamış, bu durum Hazineyi boşaltmış ve ekonomik sıkıntılar başlamıştır. Savaş sürerken Padişah III. Murad 16 Ocak 1595 günü felç geçirmiş ve vefat etmiş, Ayasofya Camii yakınlarında ki türbesine defnedilmiştir.
Mimar Sinan'a yaptırdığı kendi adıyla anılan Manisa'daki Camisi ünlüdür. Harem'in onun zamanında Topkapı Sarayı'na taşınması, İslamiyet'in mübarek gecelerinde kandil yakılmasıyla minarelerin ışıklandırılması uygulaması onun devrinde başlamıştır. Ayrıca edebi yönden sabah namazına kalkamadığı bir gün yazdığı “Uyan ey gözlerim gafletten uyan” sözleri ile başlayan meşhur şiiri yazmıştır.

Sultan III. Murad döneminde İngiltere ile yakınlaşma başlamıştır. 1583 yılında İngiltere tahtında olan I. Elizabeth Sultan III. Murad’a bir elçi ve mektup göndererek Fransa Osmanlı arasında bulunan kapitülasyonların aynından ülkesinin de yararlanmasını istemiştir. Papanın Katolik mezhebini kullanarak siyasi gücünü kırmak isteyen Osmanlı bu sayede Protestan İngiltere’yi yanına çekmek istemiştir. Ayrıca Akdeniz’de Fransa İngiltere rekabeti başlamış, Osmanlı bu yakınlaşma ile siyasi kazanımlar elde etmiştir.

Sultan 3. Murad dönemine annesi Nurbanu Sultan ve Eşi Safiye Sultan arasındaki rekabet damga vurmuştur. Safiye Sultan özellikle 1579 yılında Sokullu Mehmed Paşanın öldürülmesinin ardından devlet yönetimine fazlaca müdahale etmiştir. Safiye Sultanın bu hakimiyeti artarak oğlu Sultan III. Mehmed döneminde devam eder.
Ayrıca Sultan 3. Murad hayvanların Fazla eşya yüklenmesini ve cuma günleri çalıştırmasını yasaklamıştır.