aynasız

Polis ülkemizde güvenlik adına görev yapan ve ülkenin bütünlüğünü koruyan üniformalı ve üniformasız devlet gücüdür. Bilindiği üzere daha çok Amerikan filmlerinden karşılaştığımız, polise genelde halk dilinde ve suçlular tarafından aynasız lakabı takılmakta ve aynasız geldi aynasız gitti şeklinde replikler geçmektedir.
Ülkemizde de yerleşen bu sözcük “bazen” kullanılmakta olup acaba nereden gelmektedir.
Aslında polise neden aynasız denir ile ilgili net bir tabir veya açıklama yoktur. Ama bu konu ile ilgili pek çok Varyasyon mevcuttur.

Aynasız sözcüğü Amerikalılara özgü bir sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır. Getto olarak isimlendirilen ve fakir mahallelerde yaşayan zenci halkın, beyazlar ve polisler için kullandığı bir sözcük olduğu rivayet edilmektedir. Buna göre çok kibirli olan ve arkasını görmeyen polisler ve beyazlar, siyahiler tarafından aynasız olarak lanse edilmektedir.
Bir başka rivayete göre Amerika'daki polislerin üniformalarında ve şapkaların da bulunan parlak Metal rozet ışığı ayna gibi yansımaktadır. Üniformalar değiştiğinde bu rozetin parlaklığını gitmesi nedeniyle Eskiden aynalıydı şimdi aynasız şeklinde bir tabir oluştuğu söylenmektedir.

Bir başka olasılık ise 1950lerde zenci çetelerin ve polis düşmanı siyahların, polislere mesaj vermek için park halindeki polis araçlarının aynalarını kırdığı ve bu sebepten aynasız olarak isim takıldığı iddia edilmektedir.
Ülkemizde ise pek çok Varyasyon mevcuttur. Yok eski araçların dikiz aynası yokmuş, yok bıyık ve sakaldan dolayı kirli görünüyorlarmış gibi pekçok akla hayale gelmeyen iddia olsa da bu söylemin asıl sebebinin Amerika'dan kaynaklandığı düşünülmektedir.
Çok basit bir şekilde ele alınırsa aynasız kelimesinin ortaya çıkışının Amerikan filmlerinin kötü bir dublaj hatası olduğu düşünülmektedir. Yani Amerika'da polis için kullanılan “cop” sözcüğünün filmler Türkçe dublajlanırken “aynasız” şeklinde çevrilmesi nedeniyle polislere aynasız deniyor olması muhtemeldir.

Osmanlı döneminde üstü başı kirli kendine bakmayan saçı sakalı birbirine karışmış Külhanbeyli gibi takılan ve Cezayirlilere benzedikleri için Cezairi olarak isimlendirilen tipler türemiş ve bu bakımsız kişiler aynasız olarak isimlendirilmiştir. Aynasız kelimesinin buradan türediği de öne sürülse de kısaca polise aynasız demenin sebebinin etimolojik olarak bir kökeni yoktur.