japon

Samuraylar, Japonya'da 10-18 yüzyıl arasında faaliyet gösteren Savaşçılara verilen isimdir. SamuraylarDaimyoadı verilen Toprak ağalarının Savaşçıları olarak hizmet etmişlerdir. 12 yüzyıldan itibaren görülmeye başlamışlardır. Japon Samurayları Kendilerine ait müthiş bir felsefe ve inanç üzerine kurulu bir eğitimin ardından oluşturulan Savaşçılardır. Soylu asker sınıfı anlamına gelmektedir.
Oldukça entelektüel ve İlim irfan sahibi insanlar olan Samuraylar kendilerine ait belirli sistemleri olan, gelenek ve geçmişlerine bağlı savaşçılardır.

Samuraylar Kimdir


Samuray ismi Japonca saburau yani hizmet etmek fiilinden gelmektedir. Samurayların diğer adları Bushi’dir yani savaşçı. Ortaçağ Japonya’sında ortaya çıkmışlardır.
17. yüzyıla kadar kan davaları ve toprak mücadeleleri şeklinde geçen karışık dönemin ardından Tokugawa Ieyasu Japonya’yı tek çatı altında birleştirir ve yaklaşık 250 sene sürecek olan bir barış dönemi gelir. Bu dönemde artık Samuraylar savaşçılıktan çok Japon sivil düzeninin korumakla görevli birlikler olmuşlardır. Ieyasu Samurayların barış zamanında ne yapması gerektiğini anlatan birde kitap yazmıştır. Samuraylar Konfüçyüs ilkelerini benimsemiş kibar ve soylu savaşçılardır. Samuray ilkeleri, görev onlar için kutsaldır, Emrinde oldukları Daimyolara karşı mutlak bir sadakat ile bağlıydılar.

Samuray eğitimi oldukça zorludur. Temel olarak samuraylar buşido anlayışını benimsemişlerdir. Buşido Japonca Savaşçının yolu anlamına gelir. Bu felsefede korku yoktur. Kelime sonunda yer alan “shi” Japonca ölüm demektir ve buradan anlaşılacağı üzere samuraylar ölüm korkusunu yenmiş kişilerdir. Samurayların savaş sanatı ise Jujutsu’dur. Bu sebepten eğitimde jeodal toprak ağalarına mutlak sadakatle bağlı olan Samurayların hem fiziksel hemde zihinsel zorlu bir eğitimden geçmeleri gerekiyordu. Yani lafta değil gerçekten ölümü kafalarından silmeleri.

Samurayların kendilerine göre kuralları olup hocalarını ve ustalarını utandıran bir hareket yaptıklarında veyahut Savaşı kaybettiklerinde hala hayattaysalar (Seppuku) harakiri adı verilen intihar yöntemini seçerlerdi. Bu intihar özel bir törenle ustaların eşliğinde, kısa kılıcı karınlarına saplayıp v harfi şeklinde keserek intihar şeklindeydi. Samurayların intihar etmeleri onların son görevi olarak görülüyordu. Eğer Samuray Seppuku yaptıysa eşi de aynı şekilde Seppuku yani harakiri yapmalıydı. Eşlerin harakirisinin ismi Jigai’dir.

Eğer samuray Seppuku’dan kaçar, efendisi öldür yada hizmette bir hatada bulunursa rütbesi düşürülerek Ronin oluyordu. Ronin Japonca “Aylak” anlamına gelmektedir.
Samuraylar, 16. yüzyıldan itibaren, Japonya'nın birleştirilmesi ve birliğin sağlanmasının ardından çok aristokrat olanlar hariç yok olmaya başlamış, İmparatorun batılılaşma çalışmaları çerçevesinde 1876 yılında İmparator Meiji Samuraylığı tamamen sonlandırılmış, kılıç kullanma ve taşıma ülkede yasaklanmıştır. 20. Yüzyılda kılıç kullanma tekrar serbest olsa da saha çok sportif amaçlı olmuştur.
Çok yüksek seviyede dövüş sanatları konusunda uzman olan Samuraylar özellikle kılıç kullanma konusunda çok usta kişilerdir. Özellikle katana kılıçlarının saç telini bile kestiği söylenir. Ayrıca Samuraylar Okçuluk yani Kyudo’da da ustaydılar.
Samuray
Meşhur Samuray Kılıcı Katana


Samuray Silahları

Samuray silahları içinde Tanto (kısa bıçak şeklinde kılıç), vakizaşi, kainen (çift taraflı kısa hançer bazı kaynaklarda Tanto ile eş anlamlıdır) ve en bilineni katanadır. Katana en ünlü Samuray kılıcıdır. Tek vuruşta insanı ikiye ayırabilen güçte olup saç telini bile kestiği söylenir. Günümüzde yüksek fiyatlara hala üretimi yapılmaktadır. Katana ruhsal güç, itaat ve gururu temsil eden sembol bir samuray silahı olup tabanca mermisi bile kestiği rivayetler arasındadır. 10. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yaklaşık boyu 60 cm iken onunla birlikte kullanılan eş kılıç Vakizaşi ise yaklaşık 50 cm boyundadır. Vakizaşi katana ile kullanılan eş kılıçtır ve bu yüzde katana ile beraber taşınırdı. Vakizaşi samuraylar tarafından uyurken yastığın altında her an için hazır saklanırdı. Tanto kısa kılıç olup kesici değil delici özellik taşımaktadır. Kaiken ise kolay taşındığı için tercih edilen özellikle kadınların taşıdığı bir samuray silahıdır. Bazı kaynaklarda Tanto ve kaiken eş anlamlıdır.

Kadın Samuraylar

Erkek samurayların eşleri de kadın samuray sınıfında yer alıp aynı özellikleri gösterirlerdi. Kaiken, bilinen gizli silahları olup samuray kadınları Onna bugeisha ismiyle de bilinirlerdi. Samuray kadınları naginata isimli ucunda bıçak olan uzun mızrak kullanırlardı. İyi derecede katanada kullanabilen kadın samuraylar pek çok savaşta büyük faydalar göstermişler ve 12. Yüzyıldan itibaren görülmeye başlamışlardır.