osmanlı

Petrol bilindiği üzere dünyanın en önemli Enerji kaynaklarından biridir ve özellikle 19. Yüzyılda motorun icadı ile birlikte önemi iyice artmış ve dış güçler, dünya ekonomisi Petrol üzerine kurulmaya başlanmıştır. Son dönemde Abdülhamit Han'ın petrol haritası bölgede yaşanan olaylar nedeniyle arka planı düşünüldüğünde tekrar gündeme gelmiştir.

O dönem Osmanlı, bu alanda araştırmalar yapmış bu araştırmalar her ne hikmetse rafa kaldırılmıştır.
19. Asrın son çeyreğinden Abdülhamid Han, Osmanlı toprakları içerisinde bulunan ve bugün dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Irak'ta, Güneydoğu'da yurtdışından getirttiği Jeofizik mühendisleri ve de kendi görevlerine çeşitli çalışmalar ve analizler yaptırmış, tam 65 noktada Petrol rezervinin bulunduğu bir harita ile bu çalışma belgelenmiştir.

Zamanında rafa kalkan bu projeyi 2002 yılında bir Alman Tarihçi başkanlığındaki heyet 15. Türk konferansında gündeme getirilmiş ve ardından Türkler tarafından çalışmalar hızlanmıştır.

Özellikle Güneydoğu'da bulunan harita noktaları önemli petrol rezervi olarak işaretlenmiş, Hatta Siirt Eruh'ta Abdülhamit Han'ın petrol haritasından yola çıkılarak 2014 yılında yapılan Petrol aramasında, haritanın belirttiği yerde çok büyük bir petrol rezervi bulunmuş ve buradan yola çıkan dönemi Siirt Valisi, Abdülhamit Han'ın petrol haritasının Kesinlikle doğru olduğunu ifade etmiştir.

Abdülhamid petrol ve mamullerine çok önem vermiştir. Petrol yani neft Dönemin fizikçileri tarafından 22 Ekim 1901 yılında Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve Ahmet Necip efendi tarafından Sultan ii. Abdülhamit'e sunulan ve harita ile petrol çıkarma çalışması yaptırılmak istenmiş ancak Mühendisler, bu çıkarılacak petrolün harcanan masrafı kurtarmayacağını düşündüklerini söylemiştir. Bunun üzerine Abdülhamit Han kendi özel bütçesinden bu hizmetin karşılanması için talimat verdiği rivayet edilse de proje bilinmeyen bir nedenle rafa kaldırılmıştır.
Projede özellikle Musul ve Kerkük'de çok yüksek değerli petrolün bulunduğu haritada gösterilmiş ve bugünkü kaynaklarda haritayı doğrulamaktadır. Haritada bulunan 65 noktadan bugün petrol çıkarılmaktadır. 

Haritanın belirttiği noktaların aslında kasten dış güçler tarafından yanlış gösterildiği ve bilerek hatalı tespitler yapıldığı iddia edilse de bir kısım tarihçinin tavsiyeleriyle bu haritadan yola çıkılarak bugün özellikle Irak'ta Petrol aramaları yapılmaktadır.

Bir kısım tarihçi, Osmanlı petrol haritası doğruluğundan şüphe ederken, bir çok uzman ise haritanın çok net bir tespitte bulunduğu ve dış güçlerin bu yüksek rezervin değerlendirilmesine engellediğini öne sürülmektedir. Haritada 14 kadar nokta bugün sınırlarımız içerisinde kalmaktadır. Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Abdülhamid'in hazırlattığı petrol haritasının şaşırtıcı bir şekilde oldukça doğru tespitler sunduğunu söylemiştir. Abdülhamit Han'ın Petrol haritasından yola çıkarak bölgemizde ve haritanın işaretlendiği yerlerde dönen dolaplar göz önüne alındığında, ne kadar büyük bir oyunun sahnelendiği gözler önüne serilmektedir.