y

Ejderhalar, yarasa kanatlı, dikenli, büyük gövdeli, ağzından ateşler saçan korkunç dişleri olan büyük hayvanlar olarak çoğunlukla mitolojik tasvir edilmiş yaratıklardır.

Ejderhalar Gerçekten Yaşadı mı

Neredeyse dünyanın tüm efsanelerinde adı geçen Ejderhalar gerçekten yaşayıp yaşamadığı büyük bir merak konusu. Çünkü çoğu tarihçi ve arkeolog ejderhaların gerçekten yaşadığına inanmakta, olayın efsanelerden daha büyük boyutlarda olduğunu söylemektedirler. Pek çok bölgede bulunan iskeletlere göre çıkan fosillerin ejderhaların gerçekten yaşadığını doğruladığını inananların sayısı az değil.
Gelelim ejderha efsanesine. Ejderhalar Uzakdoğu'da pek çok efsanede yer almaktadır. Batıda ise aynı şekilde  özellikleri Britanya'da Ejderhalar değerli bir simge olarak kullanılmaktadır. Batıdaki Ejderha korkunç, ağzından Ateş saçan, sürekli hazine koruyan, altınları çok seven ve kötülük olarak çağrıştırırken,  doğudaki Ejderhalar iyi kalpli, bilge iyilik ve Uğur getiren genellikle kanatsız yaratıklardır.

Ejderha Nedir

Ejderhaların genel özellikleri büyük kanatlı ve kanatsız mağaralarda yaşayan, genellikle hazineleri çok seven ve hazine koruyan canlılar olarak geçmektedir. Batıda Dragon olarak adlandırılan ejderha  Dragon (Eski Yunancada büyük yılan anlamına gelmektedir)  pek çok  klan ve topluluğun simgesi olmuştur. Kont Drakula adı da buradan gelmektedir. Batıdaki efsaneler de sürekli ejderhalarla Savaşıp sonunda öldürülürken, doğudaki Ejderhalar ise genellikle Bilge Ejderhalar ve yol gösterici yaratıklar olarak anlatılmaktadır. Uzakdoğu'da çok ülkenin bölgenin sembolü durumundadır.
Bir Ejderha Vuruldu haberi geçtiğimiz yıllarda ortaya atıldı bu resim ancak fake olduğu ortaya çıktı

Özellikle İnternet ortamında oldukça sık yanıltmacaların olduğu ejderha olayı, pek çok yerde ejderha vuruldu şeklinde resimler, videolar şeklinde ortaya çıkmıştır. Ancak doğruluğu hiçbir şekilde kesinleşmemiştir. Ejderha ile ilgili uzunca araştırmalar yapılmış ve hatta Ejderha için bilim dalı bile kurulmuştur.

Ejderhalar Türk mitolojisinde Evren adıyla geçmektedir ve kötü niyetli olan bu yaratıklar, kaos ve ölüm ile anılır.
Bir grup bilim insanı ejderhaların sadece efsanelerden ibaret olduğunu, ortaya çıkan iskeletlerin dinazor iskeleti olduğunu ve gerçekten var olmadığını kanıtlamaya çalışmaktadır. Ancak ejderhanın varlığına inananlar ise bu canlıların gerçekten yaşadığını, çünkü önceki yüzyıllarda çok net bir şekilde çizimlerininin yapıldığı, tasvir edildiği ve detaylandırıldığı üzerinde durmaktadırlar. Ejderhaların gerçekten ağzından Ateş saçan büyük sürüngenler oldukları ve zamanla insanlar tarafından avlanarak öldürüldükleri ve soylarının tükendiği iddia edilmektedir. Hatta son ejderhanın 1900'lü yıllarda Rusya'da bir hayvanat bahçesinde öldüğü ve soyunun tükendiğini iddia edenler de bulunmaktadır.

Ejderhaların gerçekten var olup olmadığı hala tartışma konusu olup gerçekten kesin olarak bilinen ejderha yani Komodo ejderidir. Komodo ejderi sürüngen bir hayvan olup oldukça büyük boyutlara ulaşabilen hayvandır. Son derecede tehlikelidir.