haiti

François Duvalier (1907-1971) 14 yıl boyunca Haiti'nin devlet başkanlığını yapmış diktatördür.


Duvalier'in lakabı Papa Doc'tur (baba doktor) Bunun nedeni Tıp Fakültesinden mezun olması ve gerçekten Doktor olmasından kaynaklanmaktadır. Duvalier ilk mezun olduğunda Haiti'de Amerika'ya bağlı sağlık kuruluşlarında çalışmış ve bulaşıcı hastalıkların engellenmesi üzerine çalışmalar yapmıştır. Bu sayede giderek sivrilen Duvalier, hükümet içinde çeşitli alanlarda kendine destekçi bulmuştur. O dönemde siyasi çalkantılar içindeki Haiti'de üst üste seçimler yapılmaya başlanmıştır. Her seçimde kendine yakın isimleri hükümete sokan Duvalier en sonunda Eylül 1957'de devlet başkanı seçilmiştir.

Seçilmesinin ardından ülkede kendine muhalif olabileceği düşüncesiyle pek çok kişi ortadan kaldırmış ve iktidarını sağlamlaştırmaya girişerek  asker sayısını azaltmıştır. Duvalier, kendine yakın isimleri  çevresine yerleştirmiştir. Halkın dinsel inançlarını kullanarak (yani voodoo inancını kullanarak) kendini yarı Tanrı bir Başkan modeliyle  göstermeye başlamış  ve bu arada boş durmamış cebini de doldurmaya başlamıştır. Ordu teşkilatının yerine gizli bir polis kuvveti kurmuştur.

Duvalier 1959'da aniden kalp krizi geçirmiş ve bir süre yerini yakın arkadaşı Borbot'a bırakmıştır.
Yerini bıraktıktan sonra sağlığına kavuşmuş ve tekrar başa gelmiştir. Başa geldiğinde ilk işi Barbut'u hapse atmak olmuştur kendine ihanet ettiği gerekçesiyle.

1961'de tekrar ülke yasama seçimine gitmiş, bu seçimde hile karıştığı düşüncesiyle Amerika tarafından ülkeye yapılan yardımlar kesilmiştir. Aynı yıl ceza evinden çıkan Barbot büyük bir ayaklanmaya kalkışmış ve yakalanıp öldürülmüştür.

Duvalier yerel seçimlerin ardından 1963'de kendisini yarı Tanrı gösteren ve aynı Kore'deki gibi ulus ve tanrı-Başkan şeklinde bir terör rejimi kurmuş ve ülkesini şiddet içeren insan hakları ihlallerinin hat safhaya vardığı bir korku imparatorluğuna dönüştürmüştür.

Bu kurduğu iktidar sayesinde kendi 1971'de ölümünün ardından oğlu yerine getirilmiş aynı ihlaller ve yönetime oğlu devam etmiştir.
Haiti yıllar boyu Amerika'nın gerçek bir sömürgesi olarak görünen ufak bir ada ülkesidir. Amerika sürekli burada istediği gibi operasyonlar yapmış ve istediği gibi yönetmiştir. Duvalier'in bu kadar süre iktidarda kalması, komünist karşıtı konuşmaları ve cebini doldurması sebebiyle olduğu düşünülmektedir. Amerika'nın sürekli desteğini alan Duvalier, özellikle voodoo büyüsüne inanılmaz derecede bağlı bir kişi olarak kendini tanrılaştırmıştır.

Öyle ki kendine muhalif birinin büyüyle siyah bir köpeğe dönüştüne inanmış ve bütün ülkedeki siyah köpekleri öldürtmüştür. Yarattığı gizli polis teşkilatı da yıllarca Haiti'de terör estirmiş ve kendisinden sonra başa geçen oğlu da aynı teröre devam ettirmiştir. Ülke hala yoksulluk ve sefalet içinde olup, son yıllarda deprem felaketi vurmuştur. Bugün hala istikrarsızlık devam etmektedir Haiti'de.

Wikipedia'ya göre Duvalier'in mezar taşında geçmişte Vespasien, son asırda Türkiye'nin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek olarak yaşadım diye yazmaktadır.