nazi

Adolf Hitler başında bulunduğu Nazi Partisi ile Almanya'yı İkinci Dünya Savaşı'na sürükleyen bir diktatördür. İnandığı değer saf bir ırk yaratıp,  dünyanın En üstün ırkı ile dünya yöneticiliği yapmaktı.


Naziler ve kara büyü denince Hollywood film kurgusuna benzer düşman karakteri ve felsefesi olarak karşımıza çıkan bu konu hakkında pek çok teori mevcuttur.
Hitler'in Kara Büyü ve mistisizm ile oldukça ilgili olduğu iddia edilmektedir. Hitler'in Sembol olarak Nazi Partisi'nin kullandığı Gamalı Haç, kaynağı çok eskilere dayanan ve pekçok Toplumda iyi şans yaşam ölüm , Güneş sembolleri  anlamlarını Taşıyan Swastika'dan gelmektedir. Swastika'nın kaynağının neresi olduğunu tam bilinmesede kayıp Mu kıtası ve kayıp Atlantis'e kadar dayandığı iddia edilmektedir.

Hitler'in Swastika'sı daha önceki dönemlerde pek çok devlet tarafından iyi şans anlamında kullanılmıştır. İskandinav tanrısı  Thor'un çekicine mal edilmiş, Hint öğretilerinde Sembol olarak kullanılmıştır. Hitler'in de bu sembolle saf ırkın dünyayı yöneteceğine inandığı ezoterik bir anlam taşıdığı için kullandığı düşünülmektedir.

Hitler'in saf ırk yaratmak ve Dünyayı ele geçirmek için kara büyü kullandığı, Dünya dışı varlıklarla iletişim halinde olduğu, özellikle gizli ilimlere çok meraklı olduğu pek çok kişi tarafından dile getirilmekte. Hatta bunları araştırmak için özel Timler kurduğu söylenmektedir. Bununla beraber savaşın ardından Hitler'in karargahında 12 tane Tibetli Budist rahibin cesedi bulunmuştur.

Ayrıca Nazilerin UFO teknolojisi kullandığı gibi uçuk fikirlerde kanıtlarla desteklenmeye çalışılmaktadır. Özellikle savaş yıllarında İngiliz ve Amerikalılar bu konuda oldukça çok istihbarat topladığı söylenmektedir. Hitler'in UFO teknolojisi ile uzay gemisi yaptırdığı ve bu sayede savaşta çok ileri noktalara gittiği iddialar arasındadır.