Top Ad unit 728 × 90

Moğolları Durduran Türk Memlük Sultanı Baybars

sultan

Baybars 1223 yılında Karadeniz kıyısında Kıpçak da doğmuş bir Kıpçak Türkü dür. Kölelikten sultanlığa uzanan savaşlarla dolu müthiş bir hayatı olan Sultan Baybars, tarihe Moğolları durduran adam olarak geçmiştir.
Baybars Cengiz Han'ın torunu Berkan'ın damadı idi. Ancak Moğollar ile yapılan bir savaşta Moğolların eline esir düşmüş ve Sivas'ta köle pazarında satılmıştır. Ardından köle olarak Kahire'ye getirilmiştir.

Baybars burada Eyyubi hükümdarı El Melik Salih tarafından satın alınmış Mısır'da yaşamaya başlamıştır. Çok zeki, Kabiliyetli ve gözü pek bir genç olan Baybars kısa zamanda hükümdarın Deniz Askerlerlerinden olan bahri sınıfına girmiş ve orada da kısa zamanda yükselmeye başlamıştır. Mısır'da ve çevresinde özellikle haçlılara karşı çarpışmalara katılan Baybars, cesaretini ve savaş kabiliyetiyle kısa zamanda sivrilmiştir.
Fransa kralı beraberindeki ordu ile Mısırı ele geçirip Müslümanları bölgeden atmak istemiş Ve bu sebepten Mısır'a büyük bir ordu kullanmıştır. Öncü Kuvvetleri'nde Baybars'ın bulunduğu Ordu Mısır'da Kahire de Fransız askerlerine karşı çok büyük bir savaş taktiği ve gösterdiği cesaretle bütün Fransız ordusunu tarumar etmiş, rivayete göre Fransız Ordusu'ndan sadece 3,4 kişi hayatta kalabilmiştir.
Fransızların işgali sırasında Dimyat Fransızlar tarafından ele geçirilince ilk etapta hükümdar Melik Salih üzüntüsünden vefat etmiş ve yerine Turanşah hükümdar olmuştur.
Turanşah başa geldikten sonra ülkede kendi adamlarını yönetime yerleştirmiş ve Fransızları bölgeden atan Memlüklülere karşı iyi davranmamıştır. Bunun ardından ülke içinde karışıklıklar çıkmış ve Turanşah bir suikaste ölmüştür.
Ardından bir süre taht karışıklıkları yaşanmış küçük yaşta bir hükümdar tahta geçirilmiş ve Mısır Memlük Devleti resmen kurulmuştur. Küçük Sultan'a Aybek Bir nevi Lala olarak yardımcı olması için getirilmiş Ancak o da karışıklıklar devam edince Aybek'te öldürülmüştür. Ardından 15 yaşında başka bir Sultan tahta geçmiş ve Kutuz Sultan nebiliğine getirilmiştir. Kutuz Sultan nebiliği ile yetinmeyerek Kısa bir süre sonra Sultanlığı istemiş ve yaptığı bir darbeyle başa geçmiştir.
Ancak bu sırada Baybars ülke dışında bulunmakta Ve kuzeyden Moğol saldırıları gelmekteydi. Hülagü komutasındaki Yenilmez Moğol savaş makinası Bağdat'ı ele geçirmiş ve Abbasiler'i yok etmişti. Ayrıca Abbasi halifesi de öldürülmüştü Moğollar tarafından.
Moğollar ilerlemeye devam etmiş Mısır'a doğru gelmekte idiler. Tam bu sırada Kutuz Baybars'a komutanlık yapmasını istemiş  savaşı kazanması halinde kendisini Şam Valisi yapacağına söz vermiştir.
Ardından Baybars kabul etmiş meşhur Ayn-Calut savaşında İslam ordusu, Baybars Komutanlığında Moğollara karşı büyük bir zafer kazanmıştır.
Baybars dünyaya moğolların Yenilebilir olduğunu göstermiş ve ilerlemeleri durmuştur.
Savaşın ardından Kutuz, şöhretinin artacağını düşünerek Ve güç sarhoşluğundan Baybars'a söz verdiği Şam Valiliği'ni vermemiş, ardından ülke içinde karışıklıklar çıkmaya başlamıştır. bunun sonucunda Kutuz bir suikaste Kurban Gitmiş ve ardından taht boşta kalmıştır.
Bunun üzerine bölgenin ileri gelen kabilelerinin ortak seçimi ile Baybars Sultanlığa getirilmiş, dördüncü Memlük sultanı olmuştur.
Baybars, başa gelmesinin ardından Kutuz'un koyduğu ağır vergiler kaldırmış, altyapı çalışmalarına önem vermiştir. İçteki karışıklıkları bertaraf etmek için isyan edenlerin ortadan kaldırmış iç huzuru sağlamayı başarmıştır.
Ardından dış devletlere karşı mücadeleye girişmiş, ilk etapta ticareti zenginleştirmek için ticaret yollarının güvenliğini sağlamaya çalışmıştır. Ardından Bağdat'ta bulunan ve Moğollar tarafından öldürülen Abbasi halifesinin devamını Mısır'a getirmiş ve böylelikle halifelik Memlüklere geçmiştir.
Baybars kısa sürede kendi yönetimini güçlendirmiş ülkede refah artmaya başlamıştır.
Ardından dış devletlerden iletişime geçmiş, ittifaklar kurup güç kazanmaya çalışmıştır.
Baybars 1265 yılında kurduğu ordu ile Suriye üzerine sefer düzenlemiştir. Çünkü Ülkesi'ne tüm tehlikeler Suriye üzerinden gelmekteydi. Bugünkü Kayseri, Arsuz ve Sis gibi önemli şehirleri ele geçirmiştir.

Haçlılar ile oldukça büyük mücadelelere girmiş Kıbrıs'a seferleri düzenlemiştir. bölgedeki irili ufaklı prenslikleri ve kaleleri ele geçirmiş, Antakya gibi önemli bir şehri fethetmiş, Ermeni prensliğini kendine bağlamıştır.
1277 yılında Elbistan'da Moğol ordusunun yenmiş ve büyük bir zafer kazanmıştır. Ancak Moğollar Baybars'ı dışarıda yakalamak ümidiyle çok büyük bir orduyla geri dönmüş ve bu sürede Anadolu'daki Türkler üzerine çok büyük baskı ve zulümlerde bulunmuştur. Binlerce Türk bu süreçte öldürülmüştür.
Antakya üzerine dönen Baybars 1277 de dizanteri neticesinde vefat etmiştir.
İslam tarihine çok önemlidir komutan olarak geçen Baybars 17 yıl süren Hükümdarlığı boyunca Mısır ve memlükleri çok Kalkındırmış, İslam tarihinde önemli eserler kazandırmış, çok önemli bir padişahtır. İlim ve İslam'a çok önem veren Baybars, özellikle Moğol akınları sebebiyle topraklarından kaçan alimleri Devleti'ne kabul etmiş ve burada ilimlerini yaşatmalarına izin vermiştir. Bu sayede Kahire, Mısır ilim başkenti olmuştur.
Ayrıca Moğol istilaları ndan kaçan Türkleri kendi Devleti'nde sınır boylarına yerleştirmiş ve korunmalarını sağlamıştır Baybars o dönemde çok güçlü bir iletişim ağını, posta Yolunu geliştirerek ülkesinde iletişimin ve ticaretin artmasını sağlamıştır. Casus teşkilatını etkili bir biçimde kullanmış. Savaş açısından çok zeki bir Kumandan olarak tarihe geçmiştir.
Kahire'de Bugün bile ayakta duran Baybars camisini yaptırmış ve daha birçok cami ve Medreseyi İslam dünyasına kazandırmıştır.
Baybars Hükümdarlığı boyunca pek çok savaşa katılmış ve çoğunda ordusunun başında Yer almıştır. Özellikle Moğolları durdurmasıyla tarihe geçmiş ve çok tarihçi göre Osmanlı için Kanuni ve Fatih neyse Ortadoğu içinde Baybars odur şeklinde özetlenebilecek bir hükümdarlık yaşamıştır.
1268 te Baybars Antakya'yı kuşatmış ve savaşın sonunda şehir teslim olmuştur fakat Antakya prensi Beomonda o sırada Antakya'da bulunmamaktaydı. Bunun üzerine Baybars, prense şehrin nasıl alındığını anlatmak için mektup yazmış ve bu mektupta"Eğer orada bulunup ne yaptığımı görse idin, annenin seni hiç doğurmamış olmasını arzu ederdin." demiştir.

Moğolları Durduran Türk Memlük Sultanı Baybars Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 10:54 Rating: 5
loading...

1 yorum:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.