MISIR

Dilin kökeni deneyi, antik Mısır'da yapılmış ve Herodot'un eserlerinden günümüze ulaşmıştır. Amacı dilin kökeni nedir sorusuna cevap aramak olan bu deney, yapılışı bakımından aslında oldukça acımasız deneylerden biridir. İnsanlık tarihindeki eski dilin hangisi olduğunu ortaya koymak olan, Mısır firavunu 1. Psamtik tarafından yaptırıldığı Heredot tarafından aktarılan dilin kökeni deneyi özellikle son yıllarda ilgiyle izlenen, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, son soru olarak sorulmuş (2013 yılında) katılan yarışmacı cevabı bilemeyerek büyük ödülü kaybetmiştir.


Deneye geçersek Herodot'un Tarihler isimli eserinin ikinci cildinde, dönemin firavunu 1. Psamtik' ten söz eder. Heredot, eserinde anlattığı kadarıyla, Mısır'da bulunduğu süre içerisinde, Firavun'un dilin kökeni isimli deney yaptırdığını, bu deneye göre firavunun, 2 tane yeni doğmuş bebeği annelerinden alarak, bir çobana teslim ettiğini ve çobana çocukları beslemesini, ancak onlarla hiçbir şekilde konuşmamasını tembihlediğinden bahseder.

Firavun'un düşüncesine göre, kimseyle konuşmayan çocukların ilk söyleyeceği kelimeler, insanlığın ortak dilini ortaya çıkaracaktır. Zamanla çocuklar büyür. Çoban bir gün çocukların, Bekos diye bağırdığını Duyar. Bekos, Frig dilinde ekmek anlamına gelmektedir. Yani hiç bir sözcük duymayan bu çocuklar ilk kez ekmek demiştir. Bu da insanlığın temel önceliğinin karnının doyması ve bilinçaltında doymak olduğu şeklinde bir sonuç çıkarılabilir.

Ancak firavun, bu yönden konunun üzerinden gitmemiş, Frig dilinin İnsanlığın en eski dili olduğu kanısına varmıştır. Bu deneyin sonucundan, Friglilerin Mısırlılardan ve diğer kavimlerden daha eski bir medeniyet olduğunu, Frig dilinin, dilin kökeni olduğu şeklinde bir çıkarımda bulunmuşlardır.

Deneyi korkunç yapan ise çocukların doğduğu andan itibaren annelerinden koparılıp, bir hayvan gibi hiçbir şekilde konuşulmadan sadece beslenmesi olmuştur. Yani firavunun ilginç deney düşüncesi nedeniyle, iki çocuğun hayatının keyfi şekilde etkilemesi çocukların yaşadığı dramı göstermektedir. Zaten antik tarih, firavunların keyfi hareketleri yüzünden biten hayatlarla dolu değil mi....

Dilin kökeni deneyini Herodot'tan başka doğrulayan ve eserlerinde yazan başka bir kaynak yoktur. Onun eserlerinden günümüze taşımış, yani deneyin doğruluğu kesin değildir.