Marathon Savaşı, M.Ö-490 yılında Yunanlılar ile Ahameniş İmparatorluğu arasında yaşanan savaştır. Marathon Savaşı'nın çok önemli olmasının sebebi oldukça genişleyen Pers İmparatorluğu'nun durdurulması ve bu sayede Avrupa'nın olası bir Pers istilasından kurtulması olmuştur.

Pers İmparatoru I. Darius, sınırlarını oldukça genişletmiş Anadolu'yu, Babil'i fethederek Yunanistan sınırına dayanmıştır. O dönemde Yunanistan'da hüküm süren Atina ve Sparta Devletlerinin üzerine yürümüş, kuzeyde ise Tuna nehrine Yelken açarak Makedonya'yı kendine müttefik olmak zorunda bırakmıştır.

Böyle bir ilerleme içerisindeyken, Perslilere karşı bağımsızlık ayaklanmasıyla Batı Anadolu'da patlak veren İyonya ayaklanmasına, Atina'nın yardım ettiğini düşünerek Atina'dan İntikam alacağı konusunda yemin eden I. Darius, Ege kıyılarından Yunanistan tarafına geçerek yaklaşık 600 gemi ve 20000 piyade ile Marathon ovasına çıkmıştır.
Maraton Ovası'nda Atina Kuvvetleri ve Pers ordusu karşı karşıya gelmiş, ancak 5 gün süreyle iki tarafta birbirlerine saldırmamıştır. Neden iki tarafında birbirine saldırmadığı hala muammadır. Ancak Heredotun Kaynaklarına göre (diğer kaynaklar tarafından da desteklenmektedir.) ilk saldıran Atina ordusu olmuştur. Atina ordusu kendilerine yardım için gelen Sparta ordusunun bölgeye varmasını beklemeden, ani bir hızla Şafak Vakti oldukça güzel bir savaş taktiği ile tek sıra halinde Pers ordusuna ortadan girmiş ve zayıflattıkları bölgelerden ilerleyerek orduyu adeta darmaduman etmiştir.

Savaş sırasında çoğu tarihçiye göre oldukça güzel bir savaş taktiği izlenmiş ve savaş sonunda bilinen net rakama göre 192 Yunanlı ölürken 6400 kadar Persli kılıçtan geçirilmiştir.

b
Marathon Ovası
Savaşın ardından Pers ordusu geri çekilmek zorunda kalmış, tekrar destek sağlamak için Anadolu'ya dönmüştür. Ancak daha sonradan Darius'un ölümü ve toplananamamaları sebebiyle Pers hakimiyeti bölgede kırılmış, Yunanistan ve Atina Pers istilasından kurtulmuştur.

Efsaneye göre Bu zaferin ardından Pheidippides isimli asker Maraton ovasından Atina'ya kadar olan yaklaşık 42 kilometrelik mesafeyi hiç durmadan koşmuş, Atina'ya vardıktan ve zaferi müjdeledikten sonra olduğu yere yığılarak ölmüştür. Bu olayın ardından olimpiyatlarda, Marathon Savaşı ve askerin anısına maraton koşuları yapılmaya başlanmıştır. 1896 yılından itibaren yapılan koşulara maraton koşuları ismi verilmiş ve günümüzde de bu koşular aynı isimle devam etmektedir. Maraton koşularının ismi buradan gelmektedir.