Osmanlı İmparatorluğunun son döneminde, 10 Ağustos 1920 yılında Sevr Antlaşması imzalandıktan sonra, ülkemiz Kurtuluş Savaşına girmiş ve Anadoluyu işgal eden Yunanlılar bozguna uğratılarak bu topraklardan atılmıştır. Milli mücadele sırasında pek bilinmeyen, ancak savaşın doğrudan kaderini değiştiren bir olay, düşman saflarında ki Yunan sarayında yaşanmış ve bir nevi tarihin akışını değişmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Yunanistan Başbakanı olarak seçilen Venelizos, Yunanlıların "Megalo İdea" yani büyük Yunanistan hayalini aklına sokmuş ve bu sayede ateşli taraftar kazanarak savaşa girmek istemiştir. Bu süreçte İngiliz' lerin yanında yer almış, hatta Çanakkale'ye bir birlik bile yollamıştır. Ancak bu durumdan O zamanki Kral Kostantinos rahatsızdı, Almanlarla  ters düşmek istemiyordu, çünkü Kral Kostantinos' un Alman Sarayıyla akrabalık ilişkileri bulunmaktaydı ve bundan dolayı Osmanlıya karşı savaş açmak istemiyordu.
Bu durum Başbakan Venelizos'un  hiç hoşuna gitmiyordu, İngilizlerin desteğini alarak Kralı tahttan indirdi, yerine kendisine yakın olan ve aynı düşüncede bulunan, Kralın oğlu Aleksandros' u tahta geçirdi.
Yunanistan' da bu olaylar yaşanırken, 30 Ekim 1918 yılında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmış, Birinci Dünya Savaşı fiilen sona ermişti. Meydana gelen bu durum Venelizos' un ekmeğine yağ sürdü ve gizli hazırlık planları yapmaya başladı. Batı Anadolu ve İstanbul' u fethedip Büyük Yunanistan'ı kurmak isteyen Venelizos, daha sonra Sevr Anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte keyfinden havalara uçuyordu.
Yunanistan' ın, İzmir başta olmak üzere birçok yeri işgal etmesiyle, Anadolu'da Milli Mücadele uyanmış, bu sırada Yunanlılar ile İngiliz başbakanı Lloyd George anlaşarak, yunanlılardan oluşan 50 bin kişilik silahlı askeri kuvveti, Anadolu'ya çıkarmak suretiyle nihai darbeyi vurmayı hedefliyorlardı. Tabii ki bu duruma Kral Aleksandros' da razıydı, çünkü babasının başına gelenlerin kendi başına gelmesini istemiyor, ayrıca o da Zafer kazanma niyetindeydi.
Ancak tarihin pekte bilinmeyen hadiselerinden biri yaşandı. Bir sabah Yunan Sarayının bahçesinde yürüyen Kral Aleksandros,  bahçede başıboş dolaşan maymunu Moritsin çıkan karışıklık sırasında kralın elini ısırmasıyla, ısırılan elde enfeksiyon oluşmuş, enfeksiyonun büyümesi sonucunda ise (kralın kudurduğu ve Başını Duvarlara vura vura öldüğü söylenir) ölmüştür.
Kral Aleksandros' un ani ölümü üzerine, İngilizlerin ve Venelizosun büyük çıkartma planı sekteye uğrar ve Milli Mücadele'nin büyümesi ve bunun etkisi ile Yunan Ordusu içinde başlayan cumhuriyetçi subayların isyan etmesi birbirini izler. Ardından Yunanlıların Lojistik direnişinin kırılması üzerine Venelizos istifa eder. Ardından Uzunca bir süre başa gelemez, meydana gelen maymun ısırığı ufak bir olay gibi görünse de tarihi açıdan bize çok faydası dokunmuştur.
Maymun ısırığı sonucu hayatını kaybeden Kral Aleksandros' un ölümüne şu açıdan bakılacak olursa, İngiliz destekli Yunanlıların büyük işgal hareketi karşısında, Anadolu' da Milli Mücadele edenler için Bediüzzaman Said Nursi' nin,  günler ve geceler boyunca dualarıyla Cenabı Hak'tan yardım istemiştir. Bediüzzaman Said Nursi' nin  yanında bulunan, Molla Süleyman isimli öğrencisinin anlattığına göre, cuma gecesi namazdan sonra duaya başlamış ve ertesi sabah gazetelerde, Yunan kralının maymun ısırığı ile öldüğü öğrenilmiştir. Bu olayın ardından Bediüzzaman Said Nursi gazetenin kenarına yarı maznum şekilde bir şiir yazar maymuna ithafen