moğol

Biyolojik savaşlarda kullanılan silahlar, Virüs, Mikrop ve Bakteri yoluyla düşmanı etkisiz hale getirmek ve bu yolla kazanmak teorisine dayalı, genelde gizli yollardan yapılan, günümüz modern savaşlarında da çok kez örneğini gördüğümüz bir stratejidir.


Tarihte, geçmiş çağlardan itibaren biyolojik saldırı pek çok savaşta kullanılmıştır. Örneğin Hannibal' ın kuyulara ve içme suyu kaynaklarını zehir atması, Kont ikinci Vlad' ın yani Drakula' nın hastalıklı esirleri Osmanlı'ya göndermesi ve pek çok savaşta içme su kaynaklarının zehir atılması gibi örnekler mevcuttur.

Moğol İmparatoru Cengiz han, devasa Savaş taktikleri ile Orta Asya'dan başlayıp Avrupa'ya kadar kanla bir imparatorluk çizmiş ve pek çok savaşta ustaca taktikler geliştirdiği bilinmektedir. Ayrıca, Moğolların, savaşlarda sistematik şekilde Biyolojik saldırı uyguladıkları karşımıza çıkmaktadır.
Cengizhan' nın torunu Batu, Kırım'ı  kuşatırken Kırım Kalesini biyolojik silah yoluyla ele geçirmiştir. Bu olay yenilmez Moğol ordusunun ustaca savaş taktiklerinden biri olup, tarihe oldukça dramatik şekilde geçmiştir.

Moğol ordusu Tatarlarla birlikte Kefe'de Kırım Kalesi' ni kuşatmış, ancak kale oldukça dayanıklı bir konumda bulunduğundan, 3 ayı aşkın süre kaleyi fethedemeyen Moğollar, bunun yerine farklı bir yöntem geliştirmiştir. Vebadan ölen insan cesetlerinin, Mancınıklarla (savaşta, duvarları hasara uğratmak için bir kol yardımıyla uzak mesafelere fırlatmalar yapılabilen silah) kale içine atılması ve bu yolla veba mikrobunun kale içinde bulunan kişilere bulaşmasıyla kale kısa bir sürede fethedilmiştir.

Bu durum, Moğolların ne kadar acımasız olduğunu ortaya koymuştur. Tarihçilerin ifadesine göre Moğollar, fethettikleri şehirleri adeta kan gölüne çevirmişler ve o dönem milyonlarca insanı kılıçtan geçirmişlerdir. Cengizhan' ın toplamda öldürdüğü insan sayısının, dünyanın popülasyonunun %11'ne eşit olduğu ve bu çapta bir kıyımı gerçekleştiren başka bir hükümdar olmadığı ortadadır.

Kırım'ın veba mikrobu yoluyla fethedilmesi sonucunda, kale Tatarların eline geçmiş, ancak bu durum başka bir kaosa yol açmıştır. Daha sonra veba mikrobu bu yolla Avrupa'ya sıçramış ve sonucunda milyonlarca kişinin veba hastalığından ölmesi ile orta çağa damgasını vuran bir salgına yol açmıştır. Veba salgının Moğollar tarafından biyolojik silah olarak kullanılması sebebiyle, mikrobun buradan yayıldığı ve özellikle Avrupa'yı kırıp geçirdiği, tarihçiler ve Uzmanlar tarafından söylenmektedir.

Moğol Ordusu ve Cengiz han' ın uyguladıkları Savaş politikaları sebebiyle, zalimliğin vahşet yoluyla düşmana karşı uyguladığı, korku salma yönteminin bir savaş taktiği olarak düşünülmesi çoğu tarihçiye göre yanlıştır. Moğolların, kazanmak için  yaptıkları savaş taktiklerinin, düşmana korku salmak olmadığı, bilakis kıyım zorbalık ve vahşeti bilerek ve isteyerek yaptıkları, bundan da ne kadar zevk aldıkları ortadadır.