osmanlı


Ertuğrul Gazi XIII. Yüzyılda yaşamış ve cihan devleti olan Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin babasıdır.
Ertuğrul Gazi'nin tam olarak ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemekte, ancak tarihsel kanıtlara göre babası Süleyman Şah, annesi Hayme Hatun olup karısının ismi de Halime Hatun'dur. Ertuğrul Gazi, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyuna mensup bir Türkmen aşiretinden gelmektedir. Diğer kardeşleri Sungur Tekin, Dündar ve Gündoğdu'dur.

Ertuğrul Gazi Kimdir


Ertuğrul Gazi’nin ataları X. Yüzyıl itibariyle Orta Asya’da artan Moğol baskısı nedeniyle, Semerkant ve Buhara üzerinden yaklaşık 70 bin Hane ile birlikte, Ceyhun Nehrini aşarak ilk olarak İran, Horasan'a yerleşirler. Daha sonra XII. Yüzyıl sonralarında Cengiz Han’ın acımasız politikaları sebebiyle Kayı boyu, 50000 kişi ile birlikte Türkistan’dan göç etmek zorunda kalır. Çeşitli kollara bölünürler ve Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’ya yerleşirler. Süleyman Şah ilk etapta Ahlat (Bitlis) bölgesine yerleşse de Eyyubilerin Ahlat’ı alması sebebiyle Oğuzların Kayı boyunun diğer bir mensubu olan ve bugünkü Güneydoğu Anadolu Bölgesinde (Mardin) beylik olan Artukoğulları’na katılmak üzere Halep’e doğru ilerler. Ancak Ceber bölgesinde Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah, Fırat Nehri'ni geçerken akıntıya kapılarak boğulur. (1227) Vefat ettiği noktaya türbesi yapılmıştır. Günümüzde Suriye topraklarında Caber Kalesi eteklerinde bulunan Türbesi, 2015 yılında yapılan bir operasyonla geri taşınmıştır. Ancak Ertuğrul Gazi’nin babasının Süleyman Şah yada Gündüz Alp olduğu hususunda tarihsel ihtilaf vardır.(Ayrıntılı bilgi için bknz. Ertuğrul Gazi’nin Babası kimdir)

Daha sonra Ertuğrul Gazi kardeşleri ile birlikte Erzurum'un Pasinler havzasına yerleştiler. Aile içinde anlaşmazlıkların çıkması ve baskıların artması nedeniyle Sungur Tekin ve Gündoğdu ayrılarak Horasan'a geri dönmüşlerdir. Gündüz Alp Pasinlerde ölünce aşiretin yeni lideri Ertuğrul Bey olur. Ertuğrul Gazi ise annesi Hayme ana ve küçük kardeşi Dündar ile birlikte Batıya doğru ilerlediler.Ertuğrul Gazi'nin Anadolu'da ki ilk yerleşik hayata geçişi Karacadağ'da görülmektedir. (Ruhi)

1222-1230 yılları arasında Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, İznik İmparatoru III. İoannis ile Karacahisar bölgesinde çekişme halindeydi. Ertuğrul Gazi bu çatışmalarda Alaaddin Keykubat’a yardımlarda bulunmuş cesareti ve faydaları üzerine Sultan I. Keykubat duyduğu memnuniyet üzerine Ertuğrul Gazi’yi akıncı başı yapmıştır.

Anadolu Selçukluları ve Harzemşahlar arasındaki  yapılan Yassı çemen Savaşında, Ertuğrul Gazi Selçuklu saflarında yer almış ve büyük bir kahramanlık göstererek, savaşı Selçukluların kazanmasına yardım etmiştir.(12 Ağustos 1230) Bu hareketi üzerine Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubad kendisine Ankara'nın batısındaki Domaniç’i yaylak, Söğüt’ü Kışlak, olarak vermiştir.
Daha sonra da Ertuğrul Gazi Anadolu Selçukluları ile beraber, Bizanslılara karşı gazaya yani çarpışmaya ve sefere başlamıştır.

Selçuklular adına öncü birlikleri komutanı olarak, Bizanslılara karşı yapılan pek çok saldırı ve savaşta büyük kahramanlık gösteren Ertuğrul Gazi'ye yaptığı büyük hizmetleri nedeniyle ödüllendirmek için Eskişehir Bölgesi verilmiştir.
Bu süreçte Moğolların, Anadolu Selçuklularını etkisi altına almasına rağmen, Ertuğrul Gazi Selçuklular adına sürekli Bizanslılara saldırmış ve bu cihat ve İslam adına yaptığı hareketler, Anadolu'da takdir toplamış ve pek çok ulema, derviş, Cesur savaşçı ve mazlum halkın kendi çevresinde toplanmasını sağlamıştır.

Ertuğrul Gazi bu bölgeye yerleştikten sonra nüfusunun az, ancak hâkimiyet alanın büyük olmaması nedeniyle bölgedeki yerel Bizans tekfurları ile iyi ilişkiler kurmuş, barış çerçevesi içerisinde ilişkilerini devam ettirmiş ve bu sayede Türkmenlerin bölgede kalıcı olmasını sağlamıştır.

Ertuğrul Gazi, savaş alanında çok iyi Kılıç kullanan, kahraman bir komutan olmasının yanısıra, büyük de bir inanç adamı olarak Cihat ve İslam uğruna sürekli Batıya doğru hareket etmiş ve onun bu girişkenliği, kendisinden sonra kurulacak olan Osmanlı Devletinin geleneği haline gelmiştir. Tarihçi Hadidi Gazi Ertuğrul’un gaza amacı için kılıç salladığını yazmıştır. Ertuğrul Gazi edindiği devlet tecrübesi ve yaptığı siyasi adımlarıyla kendinden sonra büyük bir imparatorluk kurulmasını sağlamıştır.

Ertuğrul Gazi, bir gece uykudayken, karısı Halime Hatunu rüyasında görür ve kendi karnından bir Pınar fışkırır ve tüm dünyaya yayılır. Bu Rüya ile Osmanlı Devletinin, bütün dünyaya hakim olacağı haberi verilmiştir.
Ertuğrul Gazi'nin Halime Hatun'dan Osman Bey, Saru Batu Savcı Bey ve Gündüz Bey olmak üzere üç adet oğlu dünyaya gelmiştir.
Ertuğrul Gazi girişkenliği, devlet adamlığı ve gözü kara kimliğiyle, Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubad'ın sevgi ve saygısını kazanmış, ardından kurduğu sağlam temellerle kendinden sonra ki nesillerin bir imparatorluk kurması için sağlam temeller bırakmıştır. Ertuğrul Gazi’nin ardından Osman Bey ve diğerleri onun devlet adamlığı kimliğini örnek alarak izinden gitmişlerdir. 

Osman Gazi gibi Ertuğrul Gazi’nin hayatı da ölümlerinden yaklaşık 1 asır sonra 15. Yüzyılda Sultan II. Beyazid döneminde yazıldığından, onlar ile ilgili bilgiler tarihsel anlatışlara dayanır. Osmanlı kaynaklarında Ertuğrul Gazi’nin soyu Oğuz Kaan’a kadar dayandırılmıştır. Bununlar birlikte Oğuz Kaan’da Hz. Nuh’un doğuya gönderdiği oğullarından Yafes’e dayandığı öne sürüldüğünden, Ertuğrul Gazi’nin soyu da aynı kaynaklarda Hz. Nuh ve oğlu Yafes’e dek uzanır. Ertuğrul Gazi 1281 yılında 93 yaşında Söğüt'te hayata gözlerini yummuş, oğlu Osman gazi tarafından yapılan türbesi de burada bulunmaktadır. Her yıl Eylül ayında, Bilecik' in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi anma törenleri düzenlenmektedir.