kırım

Tüm dünya İkinci Dünya savaşında Yahudilerin geçirdiği etnik temizliği ve soykırımı vahşet olarak nitelendirmiş ve soykırım olarak onu saymaktadırlar. Açıkçası birçok kesim Ermenilere uygulanan Tehcir politikasının soykırım olduğunu iddia etmekte ve Ermenilerin Türklere karşı yaptığı zulümlere, çeteleşmeyi yok saymaktadır. Ülkemizde de pek çok destekçisi bulunan Stalin zihniyetinin Rusya'da yaşayan Türklere, özellikle Kırım Tatar Türklerine yaptığı dünya tarihinde pek dile getirilmeyen ancak büyük bir vahşetin sergilendiği Türk katliamı ısrarla görmezden gelinmeye çalışılmaktadır.

1940'lı yılların başından itibaren uygulanan Sürgün ve Tehcir politikası nedeniyle yaklaşık 423 bin Türk, Rus topraklarında Sürgün ve katliama maruz kalmış, yaklaşık %46 yani 200 bin civarında Kırım Tatar Türk'ü, bu katliam neticesinde hayata gözlerini yummuştur.

Gelin bu tüm dünyanın ısrarla görmezden gelmeye çalıştığı katliamın nasıl yaşandığını bakalım.

İkinci Dünya Savaşı başladığı yıllarda 1939 de Hitler ve Stalin saldırmazlık Paktı imzalanmış, akabinde birbirlerini kollamaya başlamışlardır. 1941 yılında Naziler'in anlaşmayı bozarak Rus topraklarına saldırmasıyla Ruslar şaşkına dönmüş, Barbarossa operasyonu adı verilen operasyonla Naziler Rus topraklarının içlerine kadar ilerlemiştir. 

Almanlar yoğun olarak Türklerin yaşadığı Kırım ve Ukrayna bölgesini almış, Rusya'nın içlerine doğru ilerlemekteydi. Ele geçirdikleri bölgelerde çeşitli etnik gruplarla anlaşma yoluna gitmişler ve bunlar arasında sadece Türkler yoktu.

Ancak Rusların Osmanlı'dan beri süregelen Türkleri yıldırma, aşağılama ve katletme politikası nedeniyle Stalin'in eline büyük bir koz geçti. Stalin Kırım Türkleri'ni Naziler ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle meclisten karar çıkararak ilk etapta 8 Ekim 1943'te 93.000  Kırım Türk'ünü Sürgüne başladı.

Ardından 2 Kasım 1943 yılında 70000 Türkü daha trenlere doldurarak Sürgüne yolladı. Ardından sistematik olarak devam eden bu vahşi sürgün neticesinde, bu sayı yaklaşık 423 bin dolaylarındadır. İşbirliği yaptığı gerekçesiyle Sürgüne yollanan Türkler, Özbekistan, Kazakistan ve Sibirya civarına trenler içinde pek çoğu bu kötü şartlardan dolayı hayata gözlerini yummuştur. Tabi sadece yaşanan vahşet kötü şartlar nedeniyle değildi. Rus askerlerinin eğlenceleri, kurşuna dizme, zevk için adam öldürmeleri gibi vahşetlere pek çok Tatar Türk'ü kurban gitmiştir.

Rus askerlerinin sergilediği vahşet Nazilerin Yahudilere uyguladığı vahşetten az kalır değildi. Üstüne üstlük Sürgün'ün zor şartları, havasız trenler, açlık, barınma sorunu (Tatar Türklerinin kendi kazdıkları çukurlarda yaşadığı söylenmektedir) eklenince yaşamak adeta Türkler için Rus topraklarında imkansız olmuştur.

II. Dünya Savaşı neticesinde Türkler Büyük bir zulüme uğradığı gerçektir. Pek çok Türk savaş ve savaşın ardından Sibirya'daki Gulak çalışma kamplarına gönderilmiş ve burada adeta çalışmaktan ölmüşlerdir. Ayrıca bu Sürgün neticesinde pek çok Türk ana dili ve geleneklerinden uzaklaşmış, Bugün bile hala devam eden ayrı akrabalar ve birbirini göremeyen Türkler sorununu oluşturmuştur. Günümüzde dahi pek çok Rus topraklarında yaşayan Türk, birbirinden kopmuş ayrılan akrabalar sayısı çoğunluktadır.

Stalin'in Türk katliamı planlı ve programlı sistematik bir katliam olmuştur. Stalin ayrıca Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki Türk ve Türk nüfusunu Sürgüne yollayıp, boşalan yerlere Ermeni nüfusu yerleştirdiği bilinmektedir. Ahıska Türkleri öz vatanları Mehseti(Gürcistan) bölgesinden, aynı şekilde Özbekistan'a sürgün edilmiş bu olayların neticesinde 1989'da Özbekistan'da Fergene olayları yaşanmıştır. Ahıska Türkleri bu olaylar neticesinde tekrar sürgün edilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ruslar, Gorbaçov zamanında Katyn Ormanları olayı (2 Haziran 1941 Polonyalı subayların kafalarına tek kurşun sıkılarak infaz edilişi) olayını kabul etmiştir. Bunun haricinde Türklere uygulanan katliamın ve etnik soykırımın Ruslar tarafından göz ardı edildiği ve üstü örtülmeye çalışılmıştır.