Ertuğrul Gazi, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey'in babası olup tarihimiz açısından önde gelen isimlerden biridir.

Son dönemde özellikle TRT de yayınlanan Diriliş Ertuğrul isimli dizide tekrar gündeme gelen bu önemli tarihi şahsiyetin babası ile ilgili tarihi kaynaklarda itilaflar bulunmaktadır.

Resmi kaynaklara göre Ertuğrul Gazi' nin babası Süleyman Şah olarak geçmektedir. Süleyman Şah Fırat ırmağını geçerken, atının ayağının çukura batması sonucu bugünkü Caber Kalesi eteklerinde boğulmuş ve buraya defnedilmiş ve adına Türbe yapılmıştır. Geçen yıl Suriye'de yaşanan olaylar neticesinde yapılan operasyonla Süleyman Şah' ın türbesi Türkiye sınırlarına yakın bir köye taşınmıştır.

Peki gerçekten de Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şahmıdır?

Osmanlı İmparatorluğunun erken dönem tarihçilerinden Ahmedi, Karamani Mehmet Paşa, Enveri ve Ruhi gibi tarihçiler Ertuğrul Gazi' nin babasını Gök Alp' in oğlu Gündüz Alp olduğunu ifade etmektedir.
Ancak bazı Osmanlı tarihçilerinden Aşıkpaşazade, Oruç Bey ve Neşri ise Ertuğrul Gazi' nin babasını Kaya Alp'in oğlu Süleyman Şah Olarak verir.

Süleyman Şah'ın aslında Ertuğrul Gazi'nin atalarından biri olduğunu, ancak daha önceden kaleme alınan eserlerden yola çıkılarak asıl babasının Gündüz Alp olduğuna dair tarihçiler arasında fikir birliği bulunmaktadır.
Aslında bu noktada ki karmaşa, hem eski tarihi kayıtların yeterince şahitli delillendirilmesi, hemde Fetret devrinden sonra Osmanlıların özellikle Karamanoğullarının, Selçukluların devamı şeklinde iddialarda bulunulması üzerine bu hususun önüne geçmek için Süleyman Şah'ın öne çıkarıldığı görülmektedir.

Ünlü tarihçi Halil İnalcık'a göre bu karışıklığın sebebi, 1380 yılında Osmanlıyı küçümseme amacında bulunan Kadı Burhaneddin'in kayıg boyu kelimesinden hareketle, Osman Gazi'nin bir Kayıkçının oğlu olduğunu iddia etmesi ile başlar. Daha sonradan Timur'unda Yıldırım Beyazıt'ı aşağılamak için yazdığı bir mektubunda, Kayıkçı Türkmen soyundan gelmektesiniz şeklinde ifadelerde bulunur.
Feridun Emecen'e göre Süleyman Şah ile ilgili rivayetlerin ön planda tutulması Osmanlıların Selçukluların varisi olduğunu ispatlama gayreti neticesindedir.

Peki Fırat ırmağında boğulan ve Caber kalesine defnedilen kimdir. Çoğu tarihçi Fırat Nehrinden geçenin ve boğulanın  I. Kılıçarslan olduğu ifade edilmektedir. Süleyman Şah'ın oğlu I. Kılıçarslan savaş sırasında çok büyük kahramanlıklar sergilemiş ve Habur Irmağından geçerken zırhlarının ağır gelmesi sonucu batarak boğulmuştur.

Son olarak Ertuğrul Gazi'nin Gündüz Alp'in oğlu olduğunu destekleyen başka hususlar ise  Ertuğrul Gazi'nin büyük oğlunun adının Gündüz olması önemli bir delildir. Bir nevi kendi babasının ismini ilk olarak büyük oğluna koyma geleneğini devam ettirmiş denilebilir. Ayrıca Osman Gazi'nin bastırdığı sikkede Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp yazmaktadır. Yani Gündüz Alp oğlu Ertuğrul oğlu Osman yazılıdır. İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan sikkede Ertuğrul Gazi'nin babasının Gündüz Alp olduğu, iddiasını kanıtlar nitelikte bir delildir.