c

Fatih Sultan Mehmet dünyaya damga vurmuş, ender Komutanlardan biridir. Başında bulunduğu Osmanlı ordusuyla fethedilemez denilen İstanbul'u fethetmiş ve bir çağı kapatıp bir çağı açmıştır.

Başa geldiğinden itibaren Osmanlı topraklarını kat ve kat genişleten Fatih Sultan Mehmet, yaptığı fetihle Roma imparatorluğunu yıkmış ve bu nedenle Hristiyan alemini korkutmaktaydı.

Fatih Sultan Mehmet Suikasti

Hristiyanlar, özellikle Papa ona karşı çeşitli entrikalar çevirerek ölmesi yönünde çalışmalar yaptığı bilinen bir gerçektir. Fatih Sultan Mehmet, Venedik Kralı tarafından planlanan 14 suikast girişiminden sağ salim kurtulmayı başarmıştır. Hristiyanlar, Osmanlı Türklerinin İstanbul'u fethettiği 29 Mayıs 1453 tarihini dünyanın sonu olarak tanımlanmaktadır.

Bu  Fatih Sultan Mehmet' ten ne kadar çekindikleri ve korktuklarına ufak bir örnektir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in, Roma İmparatorluğunun bulunduğu İstanbul'u fethinden sonraki, yani diğer hedefinin Papalık olduğu bilinmekteydi. Bu sebepten 1480 yılında Fatih ve askerleri İtalya topraklarına girmiş, İtalya'nın güneyindeki Napoli krallığına ait Otranto Limanını ele geçirmişti. Burası Roma'ya giden yolda önemli bir istasyon olduğu için Fatih'in bu devasa adımı, Avrupa'da panik havası estirmiştir.

Kim bilir Otranto'yu kolayca ele geçiren Sultan, 300 bin kişilik devasa ordusuyla yoluna devam edebilseydi belki de Roma fethedilmiş olacaktı. Ancak 1481 yılında cepheye gitmek için yola çıkışının üçüncü günü olan Perşembe akşamı, Gebze' deki karargahında bulunduğu sırada gerçekleşen ve üzerindeki sır perdesinin halen kalkmadığı ölümü nedeniyle, Roma seferi başlamadan bitmiştir. Sultanın etrafındakiler, kendisine sunulan bir şerbeti iştahla içmesinin ardından öldüğünü kaydetmiştir. Özel doktoru olan Yakup Paşa  ise Venedikliler ile işbirliği yaparak Sultanı zehirlediği iddia edilerek öldürülmüştür. Tarihçi Babinger'e göre ise Yakup Paşa aslında Maesto Jakapo isimli Yahudi bir doktor olduğunu öne sürmüştür. Jakapo, Venedikliler ve Papanın işbirliğinde Sultanın yanına onu zehirlemek ve öldürmek üzere görevlendirilmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in ölümü ile ilgili açıklamalarda, zehirlendiği ve suikasta kurban gittiği iddiası yoğunluktadır. Fatih Sultan Mehmet'in ömrü boyunca Gut hastalığından ızdırap çektiği bilinmektedir. Gut hastalığı öldürücü bir hastalık olmadığından, bu nedenle ölümü ile ilgili birinci şüphe olarak zehirlendiği düşünülmemektedir. Ayrıca Fatih'in oğlu Sultan Beyazid'in babasını sevmediğide bilinir. Bununla beraber onu zehirletenin Sultan Beyazid olabileceği de düşünülmektedir.

Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in ani ölümüyle, Avrupa bir nevi rahat nefes almış, Papa sevincinden 3 gün boyunca, kiliselerin çanlarını gece gündüz demeden çaldırmıştır.
Biraz şehir efsanesi gibi görünse de iddia o ki bugün çok ünlü bir kahve markasının ismi, Yahudi doktor Jakapo'dan geldiği söylenmektedir.