a


II. Dünya Savaşı, dünya tarihine damga vurmuş ve tarihi değiştirmiş olaylardan biridir. Bu savaşta pek çok örgütsel olaylar, Ayrılık, katliamlar ve gelişmeler yaşanmıştır.

"Ben Müslümanları güvenilir buluyorum o yüzden Müslümanlardan Bir tümen kurulmasını gerekli görüyorum" Adolf Hitler, 1942 yılının Aralık ayında söylediği bu sözüyle, Müslümanlardan bir ordu kurup Yahudi propagandasını desteklemeyi düşünmüş ve bu sözleriyle zemin aramıştır. Ardından Çoğu kişiye hadi ya böyle bir şey olmuş mu denilecek gibi görünse de gerçekten Naziler, Bosna topraklarında ve Balkanlar'da Handschar (Hançer) yada diğer adıyla Fesli Naziler adı verilen Müslümanlardan kurulma bir Dağ Tümeni oluşturmuş ve bu Dağ tümeni etnik Sırplara karşı mücadele vermiştir. Bu tümen Waffen - SS Dağ Tümeni Handschar yada Fesli Naziler olarak anılmıştır.

Handschar, olarak tarihe geçen bu grup, Hitler tarafından Propaganda amacıyla etkin şekilde kullanılmıştır. Hitler, Avrupa'dan kaçan Yahudilerin, Filistin'e yerleşerek orada bir ülke kuracaklarını tahmin etmiş ve bu anlamda Müslümanları örgütleyerek, onları komünistlere ve diğer düşmanlara karşı kullanmayı amaçlamıştır.

Bu anlamda Hitler'in sağ kolu Himmler, 1943 yılının Şubat ayında Bosna' da örgütlenen Müslüman birlikleri ve kendilerine ılıman duran Hırvatları bu tümenlere almış ve sayıları 26 bini bulan bir Müslüman Nazi oluşturmuştur. Hitler ayrıca bu tümen için özel bir fes yaptırmıştır resimde görüldüğü gibi.

nazi

Bu tümenin kurulmasında, Müslümanlara karşı olan ilgisi ve sömürdüğü toprakların genelinin Müslümanlardan oluşması nedeniyle, İngiltere'ye karşı Müslümanlık üzerinden örgütleyip bir darbe vurma fikri vardı. Tabii geçmişine bakıldığında Osmanlı dağıldıktan sonra bölgede kalan Bosna Müslümanları, Hırvatlar ve Sırplar tarafından eziyet görmeye başlamışlardı. Bu anlamda Hitler, Müslümanların yaşadıkları bu zulmü, kendi lehine çevirmeyi fırsat bilmiş ve onlara dinlerini daha rahat yaşayacaklarını ve Osmanlı dönemindeki gibi özgür olacakları sözlerini vererek onları kendi etrafında örgütlemiştir.

filistin
Filistin Müftüsünün Tümen ziyereti
Fesli Naziler olarak adlandırılan Handschar, Dağ Tümeni gruplar Nazilerin yanında olduğundan ilk etapta fazla bir asker toplanamamıştır. Hitler bu anlamda Filistin'den Kudüs müftüsü Emin el-Hüseyni' yi getirerek bölgede asker toplanmasını ve propaganda yapılmasına destek vermiş, Filistin müftüsü Emin el-Hüseyni' de Müslümanları örgütlemek için pek çok çalışmada bulunmuş ve kitaplar yazmıştır.

Himmler de bunu desteklemek için Handscar tümenini ziyaret etmiş ve Filistin müftüsü ile birlikte Emin el-Hüseyni' nin kitaplarını ve broşürlerini okuyarak pozlar vermiştir.

Fesli Naziler, yani Müslüman birlikleri daha sonra Hırvatlarla desteklenmiştir. Peki saf arı ırka inanan Nazilerin, neden Müslümanları kendi sahasına çektiğini konuşmak gerekirse, Hitler Müslümanların ne kadar gözü pek olduğunu ve inandıkları uğurda ölüme kadar gidebileceklerini görmüş ve onlardan faydalanmayı düşünmüşlerdir. Ayrıca Hitler' in ırk düşüncesine göre Bosnalıların ve Hırvatların  Slav kökenli olmayıp, Germenlerin bir kolu olan Gotlardan gelmektedir. Bu nedenle Bosnalıların kendi saflarında olması onun hoşuna gitmiş ve komünist işbirlikçisi olarak gördüğü Sırpların üzerine salmıştır.

Ilk etapta Sırplarla mücadele eden asker grubu önemli başarılar sağlasa da, Hitler'in Barbarossa Harekatında yenilmesi ve Rusların bölgeye inmesiyle, Müslüman Dağ Tümeni İngilizlere teslim olmuşlar ve savaşın sonuna doğru çoğu silahlarını alıp, kendi köylerini ve evlerini korumak için savaşı bırakmışlardır.

Dağ Tümeni grubundaki Müslümanlar toplu namaz kılabiliyor, ibadetlerini rahatça yapabiliyorlardı.
Savaş sonrası Farklı düşüncelerden gelerek Dağ Tümeni grubuna katılan bazı kişilerin oluşturduğu düşünce akımlarıyla, Müslümanları kötü göstermek için elinden geleni yapmışlardır. Özellikle Bosna katliamına zemin hazırlamak için Bosnalı Müslümanlarının pek çok Sırplı ve Yahudiyi öldürdüğü şeklinde bilgi kirliliği oluşturmuşlardır. Ancak Müslüman Birliklerinin bu kadar büyük çapta eylemler yaptığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Sadece askeri anlamda Müslüman kimlikleri ile kendilerini korumak adına savaşmış, Yahudilere karşı etnik bir soykırım çabasına girdikleri şeklinde bir bilgi bulunmamaktadır. Çünkü 1943 yılında kurulan Dağ Tümeninden önce bölgede bulunan Yahudiler, Almanlar tarafından temizlenmiş durumdaydı. Ayrıca  bölgede yaşayan Yahudiler, Osmanlı zamanında İspanya'dan kurtarılan Yahudilerden oluşmaktaydı.

1994 yılında soykırımcılar Bosna katliamını meşru göstermek ve Boşnak' ın uluslaşmasının sembol ismi olan Aliya İzzetbegoviç'i karalamak amacıyla, Dağ Tümeni Yani Handschar ( Hançer tümeni) 'da İzzetbegoviç' in Nazi üniformasıyla askerlik yaptığı, Dağ Tümenine asker sağladığı şeklinde iddialarda bulunulmuş, ancak hiçbir şekilde değere alınacak bir kanıt bulunmamıştır. Çünkü Hançer' in kurulduğu tarihte Aliya İzzetbegoviç, 18 yaşında olduğundan o dönemde etkin bir politik ve liderlik gücü yoktu. Ayrıca tarihsel anlamda bu konuyla ilgili hiçbir bilgi bulunmadığından, Sırpların karalama kampanyası olarak görülmektedir.

Sonuç olarak Nazilerin lideri olan Hitler, cesur, gözü pek ve inançları uğruna savaşmaktan kaçınmayan Müslümanları kullanmak ve onları amacı uğrunda örgütlemek için Yahudilerin devlet kuracakları yönünde politik düşüncelerinin olduğunu söyleyerek, onları kendi aralarında karşı karşıya getirmeye çalışmıştır. Söylenenler gerçektir ancak bölgede yaşayan Müslümanların, özgürlüklerine kavuşmak için savaştıkları halde, kandırılmaları bir başka tarihi gerçektir. Ayrıca Hitler ve Nazi rejimi sadece Müslümanlar gibi etnik grupları Bosna'da kullanmamış, Ukrayna, Kırım, Finlandiya, Danimarka gibi daha pek çok bölgede yaşayan ve azınlıkta bulunan etnik grupları, kendi saflarına çekmek için çeşitli vaatlerle kandırmış, amaçları uğruna düşmanlarının üzerine saldırmıştır.