Sözde Ermeni soykırımını oylamaya sunan Almanya, bilindiği üzere dünya tarihinde soykırımlarla anılan bir ülke olmuştur. Ancak Yahudilere karşı yapılan soykırım dünya gündeminde bilinsede aslında Kara kıta Afrika'nın güneyinde yaşanan Alman soykırımı pek gündeme getirememektedir.
Yirminci yüzyılın ilk soykırımı olarak tarihe geçen Namibya soykırımı ya da diğer adıyla Hererolar ve Nama soykırımı Almanya'nın soykırım tarihinin en büyük vahşetlerinden biridir.

Herero ve Nama Soykırımı

Almanların 1904 ile 1907 yılları arasında yaptığı soykırım olup 1908 de Alman birliği tekrar kuruluncaya kadar yaklaşık 100 bin Afrikalı öldürülmüştür.

Almanya İmparatorluğu istikrarını tamamladığında 1900'lü yılların başında diğer büyük rakiplerinin hepsinin neredeyse tüm dünya üzerinde büyük sömürgeleri bulunmaktaydı. Almanya'da gözünü sınırlarının çok ötesinde olan sömürge topraklarına dikmişti. Almanlar da ısrarla Namibya'yı istiyordu. Adeta Vitrinde duran oyuncağı isteyen çocuk gibi Almanlar'da kendilerine bir sömürge istemiş ve İngilizlerde buna göz yumarak Namibya ile ilgisi olmadığını söylemiştir. Bunun üzerine 1891'den itibaren Almanya güney batı Afrika'da bulunan Namibya topraklarına yerleşim için vatandaşlarına sevk etti.

Alman yerleşimciler ve askerler bölgeye ilk geldiğinde yerli halk Hererolar hayvancılık ile uğraşıyorlardı. Almanlar bölgeye geldiklerinde verimli toprakları yavaş yavaş ele geçirmeye başlamış ve Elmas dolu maden ocaklarının kendilerine işletmeye başlamışlardı. Bölgede artan Alman baskısı ve köleliğin tekrar canlanması, yerli halkta rahatsızlığa neden oldu ve Herero halkı Almanlara karşı isyan etti.
Ardından Alman Ordusu ve Hererolar arasında yaşanan Waterberg Savaşı neticesinde Hererolar yenildi ve çöllere sürüldüler. Daha sonra bir diğer yerliler Namalar isyan etti. Namaların diğer bir özelliği ise çok cesur bir kabile olmasıydı. Namalar Almanların tespitlerine göre o dönemki hayvancılık anlamında çok ileri seviyede bir kabileydi. Öyle ki Almanlar Namaları incelediğinde onlar için Avrupa'da bu denli endüstriyel hayvancılık yapılmamaktadır. Nama kabilesi Dünya üzerinde en iyi endüstriyel hayvancılık yapan halklardan biridir demiştir.

Bu isyan neticesinde Alman askerleri bu Afrika halkınada acımadı ve adeta soykırıma giriştiler.
19. yüzyılın sonlarından 1904'e kadar Almanlar bölgede yaptıkları soykırım neticesinde ve Hererolar'ın nüfusu toplamda yüzde 80, Namalar ise son olarak yüzde 50 azalmıştır. Bu net soykırım 1985 yılında Birleşmiş Milletler tarafından soykırım olarak nitelendirilebileceği ifade edilmiş, Almanya 2004 yılında yaptıklarının sorumluluğunu aldığını açıklamış ve özür dilemiştir. Ancak hiçbir şekilde Namibya halkına tazminat ödememiştir.

Zaten bu soykırım Almanya ve genel Batı dünyasına göre soykırım olarak değil, yerli halk olan Hererolar ve Namaların Alman birliklerine karşı isyan etmesi olarak nitelendirilmektedir. Yani Almanlar sadece kendini savunmuş! yaptıkları bu zalimliği soykırım olarak adlandırmamaktadır. Zaten Sanki Naziler de Alman değil Ayrı bir düşünce olarak görüp Yahudileri Almanların değil Nazilerin katlettiğini ifade etmektedirler. Yani hiçbir şekilde hiçbir suçu üstlenmeyen Almanya ve Avrupa Dünyası, kafalarını kuma gömse de tarihten silinmeyecekleri ortadadır.

Almanlar Namibya'da İngilizcesi Grand Game büyük oyun anlamına gelen bir oyun oynamışlar. Bu oyunda ortaya koşturulan Namibya halkı, gözleri kapalı Alman generalleri ve askerleri tarafından silahla avlanmakta ve en çok Namibyalı vuran asker, ortaya konan parayı kazanmaktadır. Bu oyun isyanın ateşleyicilerinden biri olmuştur.

Ayrıca Alman askerlerinin Namibyalı genç kızların ve kocalarını öldürdükleri kadınları seks kölesi yapmışlardır. Hatta tecavüz ettikleri siyahi kadınlardan olan çocukları deneylerde kullanıp inceledikleri iddia edilmektedir. Hitlerinde Namibya'da yaşanan bu olayları ve deneyleri çok iyi inceleyip Yahudi soykırımı için ilham aldığı söylenmektedir.

Almanların Namibya'da 100 binin üzerinde yerli halkı çeşitli işkencelere ve soykırımla yok ettiği tarihte su götürmez bir gerçektir. 130 Bin olan yerli halktan 15 bin civarında yerlinin kaldığı söylenmektedir. Namibya Soykırımı Tarihe geçen kara bir lekedir.