han

Moğollar, M.S.- 13. yüzyılda Orta Asya' da kurulan ve daha sonra bulundukları yerden başlayarak, tüm dünyaya vahşet ve yıkım getirerek kasıp kavuran  bir imparatorluk olmuştur. 1209 yılında Cengiz han' nın idaresinde bulunan Moğol ve Türk boylarının birleşmesiyle oluşturduğu imparatorlukta, devasa bir ordu yaratarak, önüne çıkan her şeyi yakıp yok eden bir savaş makinesine dönmüştür.
Bu devirde İslam Türk dünyasının önemli devletlerinden olan Harzemşahlar, Orta Asya'da hüküm sürmekteydi, hükümdarı olan Alaaddin Muhammed, Çin' i istila etme niyetinde olsa da, yaklaşan Moğol tehlikesini  görmüş, Moğolların, Çin' i fethetmesiyle bu planını ertelemiştir. Yaklaşan Moğol tehlikesine karşı Sultan Alaaddin, Moğol İmparatorluğu ile iyi ilişkiler kurarak dost kalma düşüncesiyle Ticari anlaşma teklif etmek için Moğollarla iletişime geçmiştir. Cengiz Han' da ticaretin yararlı olacağını düşünerek anlaşmayı kabul etmiştir. Bununla birlikte  Cengiz Han  büyükçe bir Ticaret Kervanı hazırlayarak Harzemşahların başkentine göndermiştir.
Otrar Faciası Otrar Olayı Otrar nerede Otrar olayı nedir.

Valinin Elçi Olayı Fitili Ateşliyor
Ancak Moğolların beklemediği bir olay gerçekleşmiştir. Daha doğrusu lta Valisi İnalcık gelen kervanı casusluk bahanesi ile tutuklayarak mallarına el koymuş, bununla da yetinmeyip aralarından birkaçını idam ettirmiştir. Bunu duyan Cengizhan, Harzemşah hükümdarı Alaaddin Muhammed' e elçiler yollayarak zararın giderilmesini ve İnalcık' ın kendilerine teslim edilmesini ister. Ancak bu teklifi reddeden Alaattin Muhammed, biraz Moğolları güçsüz görmüş ve elçilerin saçlarını yüzlerini yaktırarak geri yollamıştır. Baş Elçinin de kafasını kestirmiştir. Bunu hakaret Sayan Cengizhan devasa Savaş makinesini harekete geçirmiş ve Harzemşahların üzerine çok büyük bir Ordu yollamıştır.

Cengiz han, kuvvetlerinin bir kısmını Çin işgalinde bırakarak, Harzemşahların üzerine Otrar Vadisi'ne doğru yönelmek için yaklaşık 200 bin kişilik bir ordu hazırlamıştır. Ordunun başında bizzat kendisi sefere çıkmış ve orduyu 3 kola bölmüştür. Her kolun başına kendi oğullarından oluşan güçlü kumandanlar bırakarak Otrar' a saldırmıştır. Otrar vadisine gelindiğinde Çin' den getirdiği savaş uzmanları, büyük patlayıcı toplar ve çeşitli savaş makineleri ile Harzemşahların görmediği bir güçle şehre saldırıya geçmiş ve 5 aylık kuşatmanın ardından şehir ele geçirilmiştir. Vali İnalcık sonuna kadar dayansa da esir alınmış ve yüzüne Gümüş dökülerek boğulmuştur.
Cengizhan kendi ordusuyla birlikte daha sonra Semerkant' a doğru harekete geçmiş, oradan çok hızlı bir şekilde geçerek Buhara ' yı ele geçirmiştir. Ardından Semerkant' ı saldırmış ve bu saldırı esnasında Harzemşahların ordusu yaklaşık 400 bin kişi civarında idi.
Buna rağmen Cengiz han'ın devasa savaş makinesi, ustaca taktiklerle silahları kullanarak hareket kabiliyeti kısıtlı olan devasa Harzemşah ordusunu yerle bir etmiş ve şehirleri adeta yağmalamıştır. Cesetlerden dağların oluştu söylenmektedir.
Ordusunun yenildiğini gören Alaaddin Muhammed en son Hazar Denizi' ne doğru kaçmış ve burada bir adaya sığınmış, sonunda ise adada açlıktan ölmüştür.
Tarihe Otrar faciası ya da Otrar olayı olarak geçen bu hadise neticesinde Harzemşahlar tarih sahnesinden silinmiştir. Geriye kalan bir kolu Anadolu'ya gitmiş ve Anadolu' da Anadolu Selçuklularıyla savaşmıştır. Anadolu Selçukluları'nın Yassı Çemen Savaşında Harzemşahları yenmesiyle Harzemşahlar tarih sahnesinden bir kez daha silinmiştir.
Harzemşahların, Cengiz Han'a karşı kalkıştıkları bu hesapsız mücadele neticesinde, devasa orduları oldukça kolay yenilmiş ve dağılmıştır. Semerkant gibi güzel bir şehir Moğollar tarafından yağmalanmış ve taş üzerinde taş kalmamıştır. Harzemşahların bu kolay yenilgisinin ardından Moğolların kabiliyet alanı genişlemiş ve önü açılmıştır. Bu açılımı neticesinde Cengiz Han dan sonra gelen Hülagü ve Kubilay gibi  çocukları, İslam dünyasını tehdit etmeye devam etmiş ve Bağdat'a kadar ilerlemişlerdir.