Osmanlı Devletinin ve Türkiye Cumhuriyetinin en büyük kahraman komutanlarından biri olan Fahrettin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) (1868-1948) Rusçuk Bulgaristan'da doğmuş, Eskişehir' de vefat etmiştir.

Fahrettin Paşa, Birinci Dünya Savaş'ında Osmanlı Devletinin önde gelen subaylarından biri olmuş ve yaptığı Dillere Destan Medine müdafaası ile tarihe geçmiştir. Parayla satın alınmış çöl bedevileri, İngilizler ve Lawrence'a karşı, açlık sefalet içerisinde ama cesaretinden hiçbir şey kaybetmeden İslam dünyası için çok kutsal bir şehir olan Medine'nin savunmasında tarih yazmıştır.

Fahrettin Paşa Kutsal Topraklara Gönderiliyor

1916 Yılında Fahrettin Paşa,  İngilizlere biat edip Osmanlıyı arkadan vuran Mekke Şerif'i Ömer isyanını bastırmak için  Cemal Paşa tarafından  Arap yarımadasına yollanır. Araplar'ın İngilizler tarafından kandırılması, bir kısmının ise para altın arzusu ve ayrıca Lawrence'nın da etkisiyle Osmanlı'ya karşı başkaldırması sonucu, Osmanlı İmparatorluğu önderliğinde Fahreddin paşa bölgede direnişe başlar.

Fahrettin Paşa, Medine'de 800 subay ile yaptığı müthiş savunma ile İngilizlere şehri vermez.
Fahrettin Paşa yaklaşık 2 yıl 7 ay boyunca kutsal şehirlerimizden olan Medine'yi İngilizlere karşı her fırsatta direnerek teslim etmez. Bu arada askerlerin takati kalmamış stokları tükenmiştir. Fahrettin Paşa yine yılmayarak askerlerine Çekirge yiyin talimatı verir. Bu konuda Kendisi de başı çeker. Hatta Çekirge tarifleri yayınlanmıştır.

Fahrettin Paşa her ne kadar kahramanlık gösterse de Birinci Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti için bitmiş ve Osmanlı birlikleri anlaşma gereği İngilizlere teslim olmak zorunda kalmıştır.

Hemen Şehri Teslim Et 

Fahrettin Paşa bu acı haberi aldığında ilk etapta beyninden vurulmuşa döner ve şehri teslim etmez. Peygamber Efendimizin türbesini İngilizlere teslim etmemek için direnir. Devlete karşı gelmek pahasına 72 gün daha Emir gelmesine rağmen şehri teslim etmez. Ancak Mondros Mütarekesi imzalandıktan 72 gün sonra şehir İngilizlere verilir. Fahrettin Paşa ve askerleri, İngilizler tarafından esir alınarak Malta'ya Sürgüne gönderilir. Malta'da bir müddet esir hayatı yaşadıktan sonra Fahrettin Paşa 1921 yılında Ankara Hükumetinin gayretiyle salıverilir ve Türkiye'ye geri döner. Ardından Milli Mücadele'ye katılır ve kahramanlıklarına burada devam eder. Özellikle güney cephesinde başarılı olur.
1921 yılında Fahrettin Paşa, Afganistan - Kabil Büyükelçiliği'ne atanır ve Türk - Afgan ilişkilerin geliştirilmesinde büyük rol oynar.

Çekirge Menüsü

Fahrettin Paşa'nın tarihe geçen emri "Evlatlarım Çekirge yiyin" olmuştur. Çünkü askerlerin çöl şartlarında yiyecek başka bir şeyi kalmamıştır. Bu da Fahrettin Paşa'nın zafere ne kadar inandığının kanıtıdır. Savaş esnasında askerlerine Çekirge tarifleri vermiş ve çöl insanlarının Çekirge yiyerek Zinde kaldığını ve hastalıklardan kurtulduğunu söylemiştir. Ayrıca çekirgenin tadını limona ve serçe etine benzetmiştir.
Kendisine savaş sonrası Medine kahramanı, Çöl Kaplanı şeklinde lakaplar takılmıştır.
''Fahrettin Paşa, daha sağlığında adını tarihe altın harflerle yazdıran kumandandır'' Mustafa Kemal Atatürk