osmanlı

Osmanlı tarihinin en ilginç konularından biri kayıp Şehzade Yahya İskender olmuştur. Pek bilinmese de Şehzade İskender, taht hakkının kendisinde olduğunu öne sürerek Osmanlı'ya karşı başkaldıran bir Şehzade olmuştur.

Şehzade İskender Yahya  (1585-1649) babası Üçüncü Murat annesi Safiye Sultan olduğu söylense de annesinin kim olduğu net değildir tartışma konusudur. Padişah 3. Murat öldüğünde oğlu III. Mehmet tahta geçmiştir. 3. Mehmet bilindiği üzere tahta geçince 19 kardeşini idamının kararını vermiş ve Şehzade İskender'in annesi de oğlunun aynı akıbete uğramaması için kaçırarak Makedonya'da bir manastıra vermiştir. Burada vaftiz edilen ve Hristiyan adetleri ile büyüyen Şehzade İskender, daha sonra kardeşi III. Mehmet öldüğünde yeğeni I.Ahmet'in başa geçmesiyle Osmanlı topraklarına geri dönmüş ve tahtın kendisinde olduğunu iddia ederek bu alanda mücadelesine başlamıştır.

Yeğeni padişah 1. Ahmet'e başkaldıran Şehzade Yahya İskender, 1614 ve 1617 yıllarında Sırp Ortodoks Kilisesi desteğini alarak  Nobırda dağlarında direnişi ve ayaklanma hareketlerine başlar.

Şehzade İskender Avrupa'da pek çok şehirde gezmiş ( Paris, Krakow, Roma) gibi burada saraylarda tahtın asıl varisinin kendisi olduğunu öne sürerek bu konuda Osmanlı tahtına geçmek için yandaş ve destek toplamaya çalışmıştır.

Kayıp Şehzade İskender Sefere Hazırlanıyor

Şehzade Yahya İskender, Kazaklardan destek bulmuş ve bir donanma kurulmuştur. Bu donanımı ile başarısız bir İstanbul seferine girişmiş ve bozguna uuğramıştır.Şehzade Yahya daha sonra tekrar Avrupa turuna çıkmıştır.

Osmanlı'ya karşı başkaldıran Kayıp Şehzade Yahya İskender, 1643 yanında Sırbistan dağlarına geri dönmüş ve Karadağ'da 1649 yılında çatışmaların ortasında hastalanarak hayata gözlerini yummuştur.

İskender gizlenmek amacıyla Osmanlı topraklarında Sipahi kılığında dolaşmıştır.
Şayet Şehzade İskender Osmanlı tahtına geçseydi, Osmanlı İmparatorluğu'nu Hristiyan dinine çevireceği şeklinde rivayetler ve iddialar bulunmaktadır.