çar

II. Nikolay (Doğum:18 Mayıs 1868 - Ölüm:16/17 Temmuz 1918) tam ismi Nikolay Aleksandroviç Romanov'dur Çarlıkla yönetilen Rusya İmparatorluğunun son çarıdır.

II.Nikolay, 1 Kasım 1894 yılında babasının (Aleksandır) ölümü üzerine tahta çıkmış ve 1894 yılında Alman asıllı Aleksandra Fyodorovna ile evlenmiştir.

Çar II. Nikolay, kendisini tanrı tarafından görevlendirdiğine inanmış ve mutlak otoritesini sürekli savunmuştur. Kendini başkalarına hesap vermeyen, mutlak bir güç olarak tanımlayan Nikolay, meclis ve halkın iradesini hiçe saymış, artan protestoları ise sürekli polis gücüyle bastırmaya başlamış ve giderek otoriteleşmiştir.

Çar II. Nikolay Kimdir

Çar II. Nikolay, başa geldiğinde Rusya güçlü bir devletti, ancak yürüttüğü kötü politikalar nedeniyle ülke adeta çöküşe sürüklenmiştir. Rusya o dönemde köylü toplumu içerisinde bulunan halk fakir durumdaydı. Bu nedenle II. Nikolay'ın halka ilgisinin azalması, ülkede Sosyalist Akımın yükselmesine neden olmuştur. Halk fakir ve ülkede altyapı neredeyse yoktu. 

Dış politikada ise sürekli yanlışlıklar içerisinde olmuş, Çar II. Nikolay bilinçsizce Osmanlı ile çekişmeye zorlanmış, Balkanlarda yanlış tutumları nedeniyle gereksiz politikalara yol açmıştır. Kendince Rusya'yı ayağa kaldırmak için Japonya'ya savaş açmış (1904-1905), ancak Rusya - Japonya Savaşında büyük bir hezimete uğrayıp ve Rusya'nın yenilmesine neden olur. Bu savaşla birlikte Rusya'nın itibarı giderek düşmeye başlar.

II. Nikolay'a kanlı lakabının verilmesine neden olan olay 1905 yılında yaşandı. Nikolay yönetim anlamında yeterli bilgiye sahip olmadığından ön planda durmaz, öte yandan otoritesini sağlamlaştırmak için sürekli güç kullanmayı seven bir yapıda olmuştur. Japonya ile yapılan savaşlardan sonra uğradığı hezimet üzerine, halkın giderek fakirleşmesi ve taleplerinin karşılanmaması nedeniyle, Rusya'da büyük bir protesto hazırlanılmış, ancak yapılan protestolar sırasında II. Nikolay'ın emriyle göstericilerin üzerine ateş açılması üzerine oldukça kanlı bir biçimde bastırılmıştır. Bu kanlı gösterinin ardından artan diğer baskılar, ilerleyen yıllarda, Sosyalist Devrimi ile Bolşevik (Komünist ) devrimine yol açmıştır.

1905 Protestosu tarihe Kanlı Pazar olarak geçmiş ve bunun üzerine II. Nikolay bir danışma meclisi Duma'nın kurulmasına karar verir. Her yasanın Duma'da onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği kararı alınmıştır. Ancak zamanla Duma sadece Çar'ın otoritesini arttırmaya yaramış ve halkın üzerinde baskı sıkılaşmıştır. Dahası II. Nikolay aşırı sağcı ve Rus Yahudileri karşıtı olan Rus Halkının Birliği örgütünü koruması altına almış ve faaaliyetlerine izin vermiştir. Buna karşın devrimci partiler susturuluyordu.

1. Dünya Savaşı öncesinde 1905 yılında Rusya ilk etapta Almanya ile yakınlaşmış, ancak aralarında imzaladıkları saldırmazlık Paktına rağmen bu düşünceden vazgeçer. Daha sonra Çar II. Nikolay, Rsuların kadim düşmanı olmasına rağmen Fransa ile birlik yaparak Rusya'nın Birinci Dünya Savaşına girmesine neden olmuştur. Bu savaş sonunda yaklaşık üç buçuk milyon Rus ölmüştür.

Yaşanan savaş ve fakirliğinin sefaletin üzerine 1917 yılında yaşanan ilk devrimde çarlık yönetimine son verilerek geçici hükumet kurulur. Aynı yılın Ekim ayında yapılan ikinci devrim ile Bolşevik Komünist rejim ile yeni bir ülke kurulmuştur. Vladimir Lenin' in başını çektiği grup Çarlık otokrasisini tamamıyla ortadan kaldırmıştır. Bununla da yetinmeyip Bolşevikler 16-17 Temmuz 1918 gecesi Çar II. Nikolay'ı, çocuklarını, hizmetçileri ve aşçılarıyla birlikte, hapis tutuldukları bodrum katında kurşuna dizilerek öldürülmüşlerdir. Cesetleri de ormanlık bir alana gömülmüş 1979 yılında amatör bir arkeolog tarafından bulunsa da bu haber 10 yıl boyunca SSCB yönetimi tarafından gizli tutulur. 1998 yılında Çar ve Ailesini kemikleri St. Petersburg'ta St. Peter ve Paul Kilisesine defnedilmiştir.

Karısından genetik olarak Hemofili hastalığı bulunduğundan, bu hastalık genlerle birlikte çocuğu Aleksi'ye de geçmiştir. Çocukları Aleksey' in  iyileşmesi için son çare olarak, doğa üstü yeteneklere sahip olduğuna inanılan Rus mistik Grigori Yefimoviç Rasputin saraya çağrılmış, yaptığı hipnotizma tekniği sayesinde çocuğun hastalığını iyileştirir. Bu başarısı ile özellikle Çariçe Aleksandra Fyodorovna'yı etkilemiş ve bu durum ortalığı karıştırmaya başlamıştır. Nikolay kendi bakanlarına ve yöneticilerine hiç güvenmezken Rasputin gibi mistik kişileri ön planda tutmuş ve genelde kararlarını bu kişilere danışarak almıştır.

Çar II. Nikolay, tarih sayfalarına Rusya'yı felakete sürükleyen adam olarak geçse de günümüzde Rusya için kahramanlardan biri olmuştur. 2008 yılında Rusya meclisi onun haksız yere, siyasi çekişmelerden dolayı öldürüldüğü gerekçesiyle itibarının geri verilmesine karar vermiştir. Çar II. Nikolay tahta çıktığında merasim törenin yapıldığı stadyumun bir bölümün çökmesi sonucu 1400 kişi ölmüştür. Çar II. Nikolay, 2000 yılında Ortodoks Kilisesi tarafından Aziz ilan edilmiştir.