EMEVİ

Emevi Devleti' nin önemli ve meşhur komutanlarından olan Tarık bin Ziyad' ın 670 yılında doğduğu, berberi bir kabile olan zenate kabilesine mensup olduğu sanılmaktadır.
Tarihi araştırmalara göre Tarık bin Ziyad, Emeviler'in Kuzey Afrika Valisi Musa bin Nusayr' in kölesi olarak hayata başladığı, ailesinin köklerinin ise İran'a uzandığına dair rivayetler de bulunmaktadır.
Musa bin Nusayr' in dikkatini gün geçtikçe üzerine çekerek, daha sonra kabiliyetleriyle ön plana çıkan Tarık bin Ziyad önce azat edilir. Ardından Ordu içerisinde yükselmeye başlar, ilk başarısını Emeviler' in Tanca fethinde gösterdiği kahramanlık ve savaş taktikleri sayesinde kazandığı zafer üzerine,  Musa bin Nusayr tarafından Tanca Valisi olarak atanır. Endülüs' e geçinceye kadar bu göreve devam eder.
Karşı taraf olan Endülüs' te ise işler karışıktır, çeşitli iş çekişmeler devam etmektedir. Kont Julianos, Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr' a Endülüs'e saldırması için teşvik eder.
Bunun üzerine Musa bin Nusayr, 7 bin kişilik bir ordu oluşturur ve başına komutan olarak Tarık bin Ziyad' ı getirir, Tarık bin Ziyad Akdenizi gemilerle geçerek, kendi adını alan Cebelitarık'a ilk karargahını kurar.(711) Cebel Arapça'da dağ anlamına gelmektedir, yani Cebelitarık, Tarık'ın Dağı demektir.
Tarık Bin Ziyad Gemileri Yakmak
Tarık bin Ziyadİspanya' ya çıkar çıkmaz tarihe geçecek eylemini yapmış ve geldikleri gemileri yaktırarak askerlerin geri dönme ümidini kırmıştır. Askerlerine tarihi bir konuşma yapmıştır; "Arkanızda düşman gibi deniz, önünüzde deniz gibi düşman. Nereye kaçacaksınız? Vallahi sizin için ancak sadakat ve sabır kalmıştır. Düşmanın silahı, teçhizatı ve erzağı boldur. Sizin silah olarak ancak kılıçlarınız, erzak olarak da düşmanın elinden sahip olabileceğiniz vardır."
Ilk etapta Carteya ve Algeziras şehirlerini alır ardından kuzeye doğru ilerler. Vizigot Kralı Rodrigo
kuzeyde franklar da mücadele etmekteydi, bu karışıklığı fırsat bilen Tarık bin Ziyad kuzeye doğru yöneldi amacı Kurtuba şehrine almaktı. 
Ancak, Vizigot Kralı Rodrigo bu ilerleyişi duymuş, bu sırada Tarık bin Ziyad da Rodrigo' nun yeğenini savaşta yenmiştir. Bunun üzerine Rodrigo çok büyük bir Ordu toplar, (tarihçilere göre net olmamakla birlikte bu sayının 40 bin ile 100 bin arasında olduğu söylenmektedir.) büyük bir ordunun üzerine geldiğini duyan Tarık bin Ziyad,  Musa bin Nusayr' dan asker talep eder ve 5 bin kişilik kuvvet Tarık bin Ziyad' a yardım etmek için gönderilir.
İki ordu Guadalete Muharebesi adı verilen savaşta karşı karşıya gelir ve Tarık bin Ziyad, Vizigot Kralı Rodrigo' yu ordusuyla birlikte büyük bir yenilgiye uğratır.
Savaşı kazanmasının ardından Tarık bin Ziyad, Kont julianos' u dinleyerek,10 bin kişilik ordusuyla İspanya'nın içlerine doğru ilerlemeye başlar. Musa bin Nusayr,  Tarık bin Ziyad' a bir mektup yollayarak, İslam ordusunu tehlikeye atmaması gerektiğini ve ilerlememesini emreder. Aslında burada onu biraz kıskandığı düşünülebilir. Tarık bin Ziyad bu emri dinlemez ve ilerlemeye devam ederek, İspanya'da pek çok şehri ele geçirir. Toledo yakınlarında Musa bin Nusayr' ın ordusuyla bir araya geldikten sonra, Musa bin Nusayr' ı  askerlerin önünde çok kötü bir şekilde azarladığı rivayet edilmektedir. Tarık bin Ziyad azarlamaya karşılık vermemiş, bilakis Musa bin Nusayr' ın gönlünü almaya çalışmıştır. Ardından İslam orduları, İspanya içlerine doğru ilerlemeye başlamış, aralarında Zaragoza' nın da bulunduğu pek çoğu şehri fethederek, Pirene Dağlarının kıyısına kadar ulaşmışlardır. Barcelona gibi önemli bir şehri fethederek İslam orduları, Avrupa'da ilk kez Fransa sınırına kadar ulaşmış ve Avrupa uzunca bir müddet İslam ordusunun korkusuyla yaşamıştır.
Kuzeyde birkaç şehir hariç İspanya' nın tamamı Emeviler tarafından fethedilmiş, asırlarca süren hoşgörü devletinin temelleri atılmıştır. Endülüs' ün İslam orduları tarafından fethedilmesini sağlayan en önemli komutanı olan Tarık bin Ziyad' ı ve Musa bin Nusayr' ı daha sonra Halife Velid bin Abdülmelik Şam' a davet etmiştir. Şam' a geldikten sonra Musa bin Nusayr onu halifeye şikayet etmiş, ancak halife Savaşın gerçek komutanının Tarık bin Ziyad olduğuna kanaat getirerek onu cezalandırmamış ancak ülkesine de geri göndermemiştir. Bu arada Halife Velid bin AbdülmelikMusa bin Nusayr' ın oğlu Abdülaziz' i Endülüs' e (İspanya' ya) Vali olarak atamıştır. Endülüs' ün İslam Orduları tarafından fethedilmesinde büyük rol oynayan, Cesur gözü pek komutan Tarık bin Ziyad ömrünün sonuna kadar Suriye'de kalarak sakin bir hayat geçirmiş ve 720 yılında hayata gözlerini yummuştur.