f

Fatih Sultan Mehmet bir Çağ kapatıp bir Çağ açan Osmanlı tarihinin en önemli padişahıdır. Görkemli ve büyük bir savaş sonucu fethettiği İstanbul içerisinde, alayı ile gezintiye çıkan Fatih, Ayasofya önlerine geldiğinde derinlerden bir inilti sesi duyar.
Yanındakilere talimat vererek derhal bu sesin sahibini bulunup huzuruna getirilmesini emreder.


Bu sesin sahibi bulunur ve Fatih' in huzuruna çıkartılır. Saçı sakalı birbirine karışmış, pejmürde halde biri Zindandan çıkarılarak getirilmiştir.
Ilk etapta bu bakımsız kişi korkar ancak ona güven verilir ve sakinleştirilir. Ardından Fatih ona, kim olduğunu ve neden hapsedildiğini sorar. Kendisi Keşiş olduğunu ve savaştan önce Konstantin'in kendisine fal baktırdığını, İstanbul' u Türklerin alıp alamayacağını sorduğunu söyler. Keşişin baktığı falda "İstanbul'un Türkler tarafından Fethedileceğini söylediğini" ve Konstantin'in buna çok kızarak kendisini zindana hapsettirdiğini söyler. Bunun üzerine Keşiş Fatih' e "İstanbul'u fethettiniz yani benim falım doğru çıkmış" der.
Bunun üzerine Fatih İstanbul'un Türklerin elinden çıkıp çıkamayacağını dair remil (Kum falı) atmasını ister ve kendisini ödüllendirileceğini söyler. Bunun üzerine Keşiş "İstanbul Türklerin Elinden Harp veya başka bir zorlu müdahale ile çıkmayacak. Ancak Öyle bir zaman gelecek ki Türkler elindeki toprakları ecnebilere satacak ve bunun sonucunda İstanbul, Türk Malı olmaktan çıkacak" der.
Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet çok üzülür. Çünkü çok büyük bir emek ve kahramanlıkla fethedilen dünyanın en önemli şehrinin bu şekilde elden çıkacak olması onu rahatsız etmiştir ve "Kim benim edindiğim toprakları ecnebilere satarsa Allah'ın gazabı üstlerine olsun" der.
Bu olay bize, günümüzde yaşanan bazı gelişmeleri akıllara getirmektedir.
Kaynak : İstanbul Risaleleri
Ord. Prof. Süheyl Ünver