b

Dünya üzerinde pek çok savaşta meşhur taktikler, harika silahlar, dev toplar, bombalar, zehirler ve çeşitli birçok unsur kullanılarak savaş tarihi etkilenmiştir. Ancak savaşlarda hiçbir şekilde taklit edilemeyecek, her askerin taşımadığı bir gerçek güç vardır "Cesaret"

İşte cesaret deyince akla gelen Türk milleti, Osmanlı döneminde gözü pekliği ve cesareti ile dünya tarih sahnesine çıkmış, büyük bir iz bırakmıştır. Osmanlı'nın özellikle yükselme döneminde ortaya çıkan, 15. yüzyıldan itibaren orduda Öncü Birlik olarak savaşlara katılan Deliler ismi verilen süvari birliği, Osmanlı'nın en cesur askerlerinden oluşmaktaydı.

Osmanlı Deliler İsmi Nereden Geliyor

Deliler ismi özellikle Rumeli'de Balkanlarda sefere çıkan Osmanlı birliklerinin önünde giden "delil" ismi verilen kılavuzlardan gelmektedir. Bu kılavuzlar daha sonraları cesaret örnekleri sergilemeye başlayınca Deliler adını almışlardır. Daha sonradan Deliler ayrı bir birlik olarak savaşlarda ön plana çıkmaya başlamış ve özellikle Rumeli Beylerbeyliğin de görev yapan Deliler grubuna katılacak askerler gönüllülük esasına göre seçiliyor ve Türklerden oluşmaktaydı. (Bazı kaynaklarda Hırvat ve diğer Slavlarında alındığı geçmektedir.) Ordu'yu Hümayun bünyesinde Deliler Ocağı olarak kurulmuşlardır. Deliler ocağına bağlı askerler Serhadkulu isimli birliğe mensup askerler arasında yer almıştır. Başlarına ile "Delibaşı" denirdi.
tarih

Bu savaşlarda en önde giden Deliler Birliği, düşmanın üzerine korkusuzca sefer düzenliyor ve ilk etapta düşmanın direncini kırmayı amaçlıyorlardı. Deliler Birliği'nin kıyafetleri ise oldukça ilginçti. Aslan, leopar, Pars derilerinden yapılma kıyafetleri, yırtıcı kuşların tüylerinden yapılma başlıkları ve giysileriyle düşmana korku salan bir görüntüleri bulunmaktaydı. Ayaklarında ise Serhatlık adı verilen sivri burunlu çizmeler bulunmaktadır. Osmanlı deliler ordusu genel olarak Balkanlarda sınır bölgelerinde akınlarda bulunduğundan "serhad" yani sınır (hudut başı) anlamına gelen kelime onlarla ilgili konularda sıklıkla görülmektedir. 17. Yüzyıldan itibaren ise siyah kuzu derisinden kalpak giymeye başlamışlardır. Deliler Birliği eğri Hançer, gürz, topuz, kılıç ve son zamanlarda tabanca kullanmış, seçkin bir askeri birlikti. Bu korkutucu ve çılgın Osmanlı birliği, savunma silahları kullanmaz, atağa yönelik mızrak kılıç gibi envanter taşırlardı. Osmanlı Deliler birliği bayrağında "Kaderde ne varsa o gelir başa" yazdığı rivayet edilir. Delilerin atları da kendileri gibi korkunç bir şekilde giydirilir, atlar kuyruklarına kadar hayvan derileri ve tüyler ile kaplanıp korkunç bir görünüme kavuşturulurdu.

Düşmana korku salan Deliler grubunun savaş meydanında gücüne ilk olarak Varna savaşında rastlanılır. Deliler 16. yüzyıldan itibaren ordu saflarında istihdam edilmişlerdir. Yeniçeriler Bektaşilik öğretilerine bağlı erlerden oluşsa da Deliler birliği Hz. Ömer'e gönülden bağlı olmuştur. Deliler duası "Kalpaklarımız emirlül müminün Hazreti Ömer çizmesine koncuğudur ocağımız müşarünileyh efendimize mensuptur" olması bunun delilidir. Yeniçerileri Delilerden ayıran özelliklerden biri olması dikkat çekicidir.

Osmanlı deliler ordusu özellikle Balkanlarda etkili olmuştur. Örneğin Eflak ve Balkanlarda Osmanlı'ya karşı koyan ve pek çok masum Türk ve Bulgar'ı öldüren Drakula Deliler yani Fatih Sultan Mehmed'in akıncıları tarafından öldürülüp kafası kesilerek İstanbul'a getirilmiştir. Drakula yani Eflak Prensi Vlad Tepeş Deliler ordusu tarafından öldürülmüştür. (Aralık 1476)

Nasıl Deli Olunurdu

Deliler grubuna gönüllü askerler seçiliyordu. Gözü pek ve cesur genç Deli adayları ilk olarak zobu adlı ağalara teslim edildikten sonra sıkı bir eğitimden geçiyordu. Ölümüne yemin eden adaylar kendilerini ispatladıktan sonra ocak defterine kaydedilip deli kalpağı giyiyorlardı. Eğer üzerine yemin ettikleri konu cesaret ve geri dönmeme noktasında verdikleri sözleri tutamadıkların da teşhir edilip perişan edilirdi. Keçeden yapıla külah takılıp Deliler ocağından kovulurlardı. Türk tarihinde en korkunç görünüme sahip askeri birlik Delilerdi. Bu grupta sadakat çok önemli olup özellikle Osmanlı yükseliş döneminde para pul için değil genel olarak Padişaha olan saygı ve sevgilerinden savaşırlardı. 

Osmanlı Tokadı Deliler

Meşhur Osmanlı Tokadı Deliler arasından çıkmıştır. Deliler Birliği özel Islak mermerde çalışırlardı. Islatılmış mermere sürekli tokat atan bu kuvvetli askerler, nasırlaşmış ellerini düşman askerlerinin üzerlerinde kullanırlardı. İyice kuvvetlenen el ve el bilekleri düşmanın üzerine tereddütsüzce silahsız ve korkusuz olarak giderdi. Ön saflarda savaşa giren deliler, karşısına çıkan askerlere tokat atma suretiyle etkisiz hale getirebilme yetenekleri bulunmaktaydı. Osmanlı Tokadını yiyen düşman askeri büyük ihtimal boynu kırılarak ölüyor veyahut tokat sebebiyle savaşmayacak duruma gelerek sakat kalıyordu. Çoğu kaynakta Delilerin tokat atma suretiyle at devirdikleri yazılıdır.

Avrupa'nın Deliler Korkusu

Deliler birçok batılı kaynakta kahramanlıkları ve gözü pekliği nedeniyle hayranlıkla geçmektedir. Venedik tarihi ve Bizans kaynaklarında delilerin nasıl korkusuzca hareket ettikleri ve cesaretlerine yer verilmektedir.

Deliler Ocağı batılı ülkelere de ilham kaynağı olmuştur. Giysileri özellikle Polonya'da askerler tarafından taklit edilmiş, daha sonradan bu giysiler değişerek zamanla Polonya askerlerinin üniforması olmuştur. Avrupa'da pek çok balo ve gösteride Deliler'in giysileri taklit edilerek Türkler anlatılmıştır.

Düşmana korku salan bu Cesur askeri Grup, zamanla Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemine girmesi ve yeniçerilerin bozulmasına paralel bozulmaya başlamış, özellikle son zamanlarda Deliler grubu üyeleri Balkanlarda dağlara çıkıp eşkiyalık yapmaya başlayınca Sultan II. Mahmut tarafından bu Ocak kapatılmıştır.

“Öyle görünüyor ki doğa onlara, herkesin üstünde bir güç ve vücut kuvvetini ve onların gücünü denemek isteyenlerin gücünü aşan düzeyde, rastlanmayan nitelikte bir kılıç kullanma ve savaşma becerisi vermiştir.”
Bizanslı tarihçi Khalkokondyles