s

Tarihin en iyi komutanlarından bir olarak gösterilen Scipio Romalı devlet adamı ve askerdir. Ünlü kartacalı komutan Hannibal'a karşı kazandığı Zama Muharebesi de adını tarihe geçirmiş ve Roma'yı Hannibal'dan kurtarmış General olarak bilinmektedir.
Publius Cornelius Scipio, M.Ö. 236 yılında doğmuş ilk Savaşı'na babasının komutasında Ticinius Savaşı'nda katılmıştır.
Scipio,  Kartaca saldırılarına karşı korumak için Güney İspanya'yı Feth etmiş, ardından Roma'ya dönmüş ve konsül seçilmiştir. O dönem Roma Hannibal'ın akınları ile uğraşmaktaydı. Scipio, Hannibal'ı devirmenin yolunun direk Kartaca'ya saldırmak olduğuna inanıyordu. Bu sebepten gönüllü Romalılardan bir Ordu kurarak M.Ö. 204 yılında Afrika kıyılarına çıkmıştır. Burada Kartacalılar ve diğer müttefikleri yenilgiye uğratıp, onları Barış için zorlamıştır.
Hannibal'ın M.Ö. 202 de Afrika'ya geri dönmesi, Roma ve Kartaca arasındaki çatışmaları yeniden başlatmış oldu. Bu çatışmaları nihai olarak sona erdirecek olay Zama Muharebesi olmuştur. Zama muharebesi'nde iki yetenekli komutan Hannibal ve Scipio karşı karşıya gelmiş, Roma ordusu Hannibal'ın ordularını Zamada yenilgiye uğratmıştır.
Scipio, bu savaştan sonra Afrika'daki başarıları nedeniyle Africanus unvanını almıştır. Ardından Roma'ya Dönmüş, m.ö. 199 da Senato başkanlığını ve ardından ikinci kez konsül seçilmiştir.
M.Ö. yılında kardeşiyle birlikte Asya kıyılarında seferlere katılmış, Selevkoslar kralı ünlü Antiakhos'un karşısına çıkmıştır. Yapılan Manisa Meydan Savaşı'nda Scipio, Antiakhos'u yenilgiye uğratarak bir kez daha ne kadar büyük bir komutan olduğunu göstermiştir.
Tabii bu savaşın sonucunda bir Barış Anlaşması imzalanmış, ancak şartlarının biraz hafif olması nedeniyle Roma'da büyük bir kızgınlığa sebep olmuştur. Scipio karşıtlarının muhalefet etmesiyle birlikte Romalılar Scipio ve kardeşini rüşvetle suçlamışlardır.
Bunun üzerine çok üzülen Scipio "Ben Roma'nın en kötü gününde Roma'yı Hannibal'dan kurtardım. Şimdi beni rüşvetle suçluyorsunuz. Gidip Tanrıya dua edeceğim ki Roma'nın başından benim gibi komutanları Esirgeme Tanrım" konuşması yapmış ve ardından Kapitol e gidip dua ettikten sonra devlet görevinden çekilerek bir Liternum'daki malikanesine geçmiştir. Burada üç yıl yaşayan Scipio, daha sonradan rüşvet suçundan aklansa da kahrından ve üzüntüsünden ölmüştür.
Çoğu tarihçi tarafından dünyanın en yetenekli komutanlarından biri olarak görülmektedir Scipio. Manisa Savaşı'nda Hannibal, Selevkos kralı Antiakhos'a taktikler vermiş ancak Antiakhos kibirine yenilerek bu taktikleri dinlememiştir. Kimilerine göre ise Antiakhos bu taktikleri dinleseydi Scipio yenebilirdi. Publius Cornelius Scipio, vasiyeti gereği mezar taşına "Nankör Vatan sana kemiklerini Vermeyeceğim" yazdırmıştır.