F

Afşar hanedanlığının kurucusu, Ortadoğu'da İran, Azerbaycan, Hindistan dolaylarında yaptığı fetihlerle tarihe damga vuran bir komutandır Nadir Şah.(1688-1747)
Kurduğu imparatorluk, onu kısa sürede Ortadoğunun en güçlü hükümdarı haline getirmiş ve bugün İran'ın en yetenekli kumandanı olarak kabul edilmektedir.
Nadir Şah, Horasan'da Afşarların bir obasına mensup olup, babası genç yaşta ölünce annesi ile birlikte Horasanı yağmalayan Özbeklere esir düşmüştür. Annesi bu esarette ölünce Özbeklerin elinden kaçmış ve Horasan'a geri dönmüştür. Burada Köse Baba Ali Bey'in hizmetine girmiş ve daha sonradan onun kızıyla evlenmiştir. 1723 de Ali Bey ölünce onun yerine Afşar Türklerinin başına geçmiştir. Kısa zamanda İran Şahı ile çeşitli mücadelelerde bulunmuş ve kısa zamanda yükselmiştir.
Nadir Şah çevresindeki Türkmenler ve Afşarları toplayarak 1726 da İran Şahı 2. Tahmasb'ın idaresine girer ve başarılarıyla başkomutanlığa kadar yükselir. 2. Tahmasb'ın Osmanlı ile anlaşmasını onaylamayarak onu tahtan indirir. Daha sonra bir Kurultay toplanır ve kendisine Şah olması önerilir. Kurultayda anlaşmayı kabul eder yalnız şartları vardır. Bu şartlar ise Caferiliğin ön plana çıkarılması, Şiilin ülkede hüküm süren etkinliklerinin azaltılması olmuştur. Bu şartlar kabul edildikten sonra Nadir Şah İran Şahı olur.
Nadir , İran Şahı Oluyor Yaptığı mücadeleler sonucunda İran'da Safevi hakimiyetine son vererek 1736 da iktidarı ele almış ve İran'da Türk hanedanı olan Afşar Türklerinin hakimiyeti başlamıştır.
Nadir Şah ülkenin başına geçtiğinde İran kötü bir konumdaydı ve Şiiler ile Sünniler arasında yıllardan beri süregelen ihtilaflar bulunmaktaydı. Nadir Şah bu durumu ortadan kaldırmak için Caferiliğin beşinci mezhep olarak sayılması için yoğun bir çaba da bulunmuş, Osmanlı ile irtibata geçmiştir. Şiiler ve Sünniler arasındaki ihtilafları ve ayrılıkları gidermek için toplantılar yapmış, dört halifeye ülkeden sökülmesini engellemeye çalışmış, Aksi davrananlara cezalar verileceğini söylemiştir.
Nadir Şah, Şah İsmail'in başlattığı Şii anlayışının daha katı düzeyini, ülkeden silip yerine Caferi anlayışını getirmeye çaba sarf etmiştir. Bu hareketleri daha sonradan İran'ı sünnileştirme çalışmaları şeklinde eleştirilmiş olsa da Nadir Şah'ın amacı, başından beri Sünniler ve Şiiler arasındaki Ayrılığın bitirmek olmuştur.
Nadir Şahı dünya savaş tarihinde üst sıralara Taşıyan savaşları Osmanlı ile yaptığı mücadeleler ve özellikle Hindistan'a yaptığı sefer sonucunda Babür devletine yenmesi olmuştur. İran'ın sınırlarını Güney ve Doğu yönünde oldukça genişleten Nadir Şah, yaptığı başarılı savaşlar neticesinde doğunun Napolyon'u ya da 2. İskender şeklinde anılmıştır.
Nadir Şah Neden Öldürüldü
Nadir Şah Hindistan seferi ardından oldukça büyük bir ganimet ile dönmüş ve Halka 3 yıl süreyle vergi alınmayacağını müjdelemiştir. Ancak daha sonra Osmanlı ve Ruslar ile Kafkaslarda bir mücadeleye girişir. Bu yeni açılan cephe yeni bir gider yolu olmuştur. Bu sebepten affedilen vergilerin tekrar alınacağını söyleyince halkta huzursuzlar sebep olmuştur. Bunun üzerine vergi memurlarının ülkede kötü davranması ve Şah İsmail'in Şii yanlısı hareketlerinin devam etmesi, isyanlara sebep oldu. Bu isyanları Nadir Şah ve emrindekiler çok sert şekilde bastırmaya çalışmışlardır. Nadir Şah Daha sonra kendi emrindeki komutanlar tarafından suikasti kurban gitmiştir. (Fethabad-1747)
Bozkırların Yenilmez komutanı olarak tarihe geçen Nadir Şah, Caferiliğin beşinci mezhep sayılması Şii ve Sünniler arasındaki çatışmaların giderilmesi gibi sosyal anlamda yaptığı çalışmalar ve başarılı savaşlar sayesinde bölgede Osmanlı ve Rusya karşı İran'ın yükselmesi gibi faaliyetleri sayesinde tarihe geçmiştir.
Nadir Şah Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmuş, bölgede ki Kürt aşiretlerinin de büyük desteğini kazanmıştır. Onun ölümünün ardından kurduğu imparatorluk kısa sürede dağılmıştır. Hindistan seferi ile Babür İmparatorluğuns büyük bir darbe indirmiş ve bu darbe ile Hindistan Bölgesi'nin İngiliz hakimiyetine geçmesi kolaylaşmıştır.
Nadir Şah İran'da kültürel ve sosyal alanda yaptığı Islahatların yanısıra İngilizlerden aldığı gemilerle de İran'ın donanma ile kavuşmasını sağlamıştır. Hindistan'da Sih bölgesinde yaptığı katliamlarla da  tarihe kanlı bir komutan olarak Geçse de genel anlamda İran'ın yükseltmesinde Fars ve Dünya Tarihçileri tarafından iyi bir devlet adamı olarak anılmaktadır. Hindistan Seferi'nin ardından Babür İmparatoru Muhammed Şah ve Nadir Şah arasındaki görüşmede iki hükümdar Türkçe konuşmuşlardır.