Büyük Proleter hareketi ya da bilinen adıyla kültür devrimi Çin'de 1966 dan başlayıp fiili olarak Mao'nun ölümüne kadar süregelen devrim hareketidir. Kültür devrimi ile birlikte Çin'de eskiye dair ne varsa silinip atılmış ve tarih yok edilmiştir. Eski gelenekler ve alışkanlıklar tarihe gömülmüş, yakılıp yıkılmıştır.
Stalin döneminin ardından başa gelen Nikita Kruşçev'in Stalin politikalarını terk etmesi ve batı dünyasıyla ilişkileri yumuşatması sebebiyle Çin'in ve özellikle Mao'nun tepkisini almış Rusya, Çin tarafından Marksist-Leninist idealleri terk etmekle suçlanmıştır. Mao'ya göre komünist blok, Emperyalist Batı ile arasında mesafeli bir tavır koymalı ve iletişime diyalog sürecine geçmemelidir. Rusya'nın bu ılıman hareketi, Çin'de tepkiye sebep olmuş ve bu sebepten komünist blokta Çin, Rusya ayrımına yol açmıştır. Arnavutluk ve Somali gibi bazı komünist ülkelerde Çin safında yer alarak Çin'in düşüncesini ve hareketini desteklemiştir. Komünist blokta yer alan çatlaklar daha sonradan pinpon diplomasisi olarak tarihe geçen Çin-Amerika yakınlaşmasına da sebep olmuştur.
Nikita Kruşçev'in o dönem açıklamaları Çin'de ki muhalif kanadın güçlenmesine sebep olmuştur. Muhalif Kanat bu yumuşama hareketi benimseyerek Çin'de demokratikleşme sürecinin artacağına İnandı. Tehlikeyi fark eden ve yavaş yavaş iktidar dışına çıkarılmaya başlayan Mao Zedong, Rusya'da ki gibi Çin'de bürokratik​ komünizim olduğunu söyleyerek özellikle gençlere, sömürgeci ve emperyalist düşüncelerin ürünü olan gelenekler ve tarihin silinmesi gerektiğini ve liderliğe bağlı kalınmasını ortaya koyan bir açıklama yapmış ve bu sayede etkisinin azaldığını düşündüğü Çin devrimi ruhunu tekrar canlandırmak istemiştir.
Bunun üzerine özellikle gençler arasında ortaya çıkan örgütlenme sonucunda Kızıl Muhafızlar Çin'de terör estirmeye başladı. Kızıl muhafızların amacı Çin genelinde liderliğin yanında onun ideallerini ve öğretilerini takip etmek olmuştur. Bu sebepten kültür Devrimine ilk olarak okul idarecilerinden başlanmış, bu kişiler sokaklarda gezdirmeye ve geçmiş günahlarını itiraf ettirmeye zorlanmışlardır. Daha sonra bölge idarecileri valiler üzerinde etkili hareketler yaşanmaya başlandı. Yaşanan kültür devrimi ile birlikte içinde her şey yakılıp yıkılmaya ve tarih silinmeye çalışıldı. Kadim Çin gelenekleri ve tarihi, burjuvazi ve Emperyalist düşünceler içerdiği gerekçesiyle tamamen yok edilmeye çalışıldı. Bunun sonucunda Çin'de yönetimdeki muhalif isimler ve Ordu'daki destekleyicileri temizlenerek Mao yönetimi sağlamlaştırıldı.
Kültür devrimi hem Mao'nun kendi yönetimini güçlendirmek istemesi, hem de muhalif hareketlerin engellenerek, bireylerin tek bir ideoloji ve amaç için hizaya çekilmek için kullanılmıştır. Kültür Devrimi'nde amaçlanan bir Diğer husus da Çin'in kadim tarihini yok edilerek halkın kendi tarihini unutmasaydı. Çünkü Çin 50'ye yakın etnik unsurdan meydana gelmekteydi ve bu unsurların her biri kendi gelenekleri ve tarihi olan ayrı yapılardaydı. Kültür devrimi ile tüm tarih silinerek gelenekler unuttururularak halk tekdüze bir düşünceye sevk edilmiştir. Kültür devrimi, siyasi açıdan Rusya ile ilişkilerin Gorbaçov'un Sovyetler Parti Genel sekreterliğine getirilmesine kadar sürmüştür. Çünkü Stalin döneminde Sovyetler, Japon İmparatorluğu'nun Çini işgali ve Daha sonrasında milliyetçiler ve komünistler arasında yaşanan iktidar mücadelesi, iç savaş da dahil özellikle silah ve maddi anlamda sürekli Mai hareketini desteklemiştir. Uzun yürüyüşün ardından komünistlerin iktidara gelmesiyle Çin'de komünist yönetimin Egemen olması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından Yeni kurulan bu devlet özellikle, Stalin tarafından oldukça desteklenmiştir. Her açıdan desteklenen Çin Halk Cumhuriyeti Kruşcev'in başa gelip Stalin politikalarını terk edeceğini söylemesiyle ayrılıklar yaşamış ve bu durum kültür devrimini başlatan bir süreç olmuştur.
Kültür devrimi ile artan terör hareketleri bazı bölgelerde iç savaşa kadar giden tehlikeli durumlara yol açtı. 10 yıl kadar süren kültür devrimi Mao'nun ölümü ile birlikte sona ermiş olsa da çoğu tarihçiye göre Hem Çin tarihi silindi hem de bir nesil eğitimsiz ve tarihsiz olarak büyüyerek kayba uğramıştır.  Kültür devrimi o kadar acı sonuçlara sebep olmuştur ki bugün Çinliler, Çin Seddi'nin Türklerin geçmesini engellemek için değil, hayvanların geçmesini engellemek için yapıldığına inanmaktadır. Ayrıca dünyaya mal olmuş pek çok tarihi kaynağın ve Eser'in silindiği gibi, dünya tarihinin en önemli yapılarından biri olan ve yeterince araştırılamayan Uygur bölgesindeki Türk piramitleri ve içerisindeki mumyalarda, kültür devrimi sebebiyle üzerine Ekin ve Çam ağaçları dikilerek bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.