Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948 ve 1994 yılları arasında uygulanan siyah beyaz ayrımcılığına dayanan aşırı ırkçı rejime Apartheid rejimi denmektedir. Apartheid, Afrika dilinde Ayrılık anlamına gelir. Çok değil Bu utanç tablosunun bitimi yaklaşık 30 sene öncesine denk gelmektedir. Bugün demokrasi ve insan hakları denince dünyaya ahkam kesen batılı ülkelerin desteklediği bu ırkçı rejim, fiilen 1994 yılında sona ermiştir.

Afrika'yı sömürmek için 17. yüzyıldan itibaren Afrika geneline beyazların yoğun bir göçü olmuştur. Beyaz Avrupa hakları Afrika'ya gelerek bu bölgeleri köleleştirmiştir. İnsanları zorla çalıştırarak kendi ülkelerini zenginleştirmek ham maddeleri çıkarmak için bölgenin asıl sahiplerini köle olarak çalıştırmışlardır. Sürekli işkenceler ve insanlık dışı muamelelere maruz kalan Afrika halkları, yıllarca zülme uğramıştır.

Yaşanan Dünya Savaşlarının ardından ortaya çıkan insan hakları bilinci ile birlikte Afrika'da genel anlamda kölelik düzeninde Bir yumuşama Görülse de, insana değer verme açısından pek bir gelişme olmamıştır. Kölelik kağıt üzerinde fiilen bitse de özellikle Güney Afrika gibi beyaz popülasyonun yoğun olduğu bölgelerde ırkçı uygulamalar devam etmiştir.

Apartheid NedirApartheid, beyaz ırkın üstünlüğüne dayanan Hollanda kökenli bir uygulamadır. Bu iğrenç rejimin benzer bir tanımı olmadığı için Apartheid olarak olarak geçmektedir. Azınlıktaki beyazların kendilerini üstün görerek bölgedeki siyahi Afrikalıları ten rengine göre ayırmış ve onların kendileri ile kesinlikle aynı bölgede ve aynı koşullarda yaşamasını istememiştir. Bu da Apartheid rejimi ile uygulamaya koymuştur. Öyle ki bu uygulamada beyazlar ve siyahlar aynı Plaja giremezler, aynı otobüse binemezler ve aynı okullarda okuyamazlardı. Hiçbir şekilde birbirleriyle evlilik yoluyla Bağ kuralmazlar ve siyahiler, efendilerinin sürekli kölesi konumunda olmak zorundaydı. Siyasi hakları yoktu vatandaş olarak görülmüyorlardı. Öyle ki eğer zenci iseniz bir parkta yürürken oturduğunuz banka seçmek zorundasınız. Eğer beyazlara ait olan bir banka oturursanız tutuklanır ve ceza alırsınız. 

Apartheid'te siyahların göç yasağı da bulunmaktaydı. Siyahilerin izinsiz belli yerden başka bir yere göç etmeleri olanaksız tanınmış ve Township adı verilen derme çatma gecekondularda insanlık dışı şartlarda yaşamaya zorlanmıştır. Şehirlerde gecekondu mahallelerinde sürekli polis baskısı ve iğrenç uygulamalarla bastırılan siyahi halklar, beyazların kölesi olarak şehirlerde onların işlerinde çalışmaya zorlanmıştır.


Apartheid, aslında sadece siyahi insanları kapsamıyordu. Bu rejime Asyalılar da girmektedir. Yani kendini üstün ırk olarak gören Avrupalılar hariç herhangi bir düşük ırk Onlarla aynı kategoride tutulamazdı Apartheid rejimine göre. 1960'larda ırkçı Aparheid rejimine karşı siyasi hareketlenmeler yaşanmış ve anti Apartheid hareketi oluşmuştur. Başını Nelson Mandela'nın çektiği hareket daha sonradan tutuklamalar ile bastırmaya çalışılmıştır. Ayrıca tarihi Sharpwille katliamı olarak geçen halk Ayaklanması, göstericilerin üzerine polis tarafından ateş açılması ile 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanmıştır. Apartheid rejimine karşı dünya kamuoyunun sert tepkisi ve Mandela'nın özellikle halk tarafından yoğun bir şekilde desteklenmesi sonucu hapisten çıkması ile yapılan seçimle ülkenin başkanı olmasıyla kaldırılmıştır. Bugün bile de hala yankıları devam eden Apartheid rejimi, batı ve dünya tarihinin en iğrenç izlerinden biridir. Yakın zamanda Bir benzeri İsrail tarafından Filistinlilere uygulanmak istenmiştir.