Leprikonlar, İrlanda mitolojisinde geçen, ufak boylu süslü geçidi ayakkabıcılıkta uğraşan yeşil giysiler giyen Küçük boyutlu Cinler olarak geçmektedir.
Leprikon Efsanesi İrlanda Bölgesi'ndeki en uzun efsanelerden biri olup Tuatha de Danann'ın bağlantılı olduğu mistik bir peri  türüyle ilgilidir.

Replikon efsanesine göre Kelt halkı büyük Britanya adasının ve İrlanda bölgesine gelmeden önce Leprikonlar, bu Ada'nın gerçek sahipleri olur bölge, Leprikonların doğal yaşam alanıydı.

Leprikonların Tarihçesi

Leprikon Masalları 8. Yüzyıl hikayelerine kadar uzanmaktadır. İngiltere edebiyatında ise ilk kez 1604 yılında görülmüştür.
Leprikon Nedir
Leprikonlar genellikle altınları saklayan, süslü giyinen ve ayakkabıcılıkla uğraşan Cinler olarak mitolojide ve hikayelerde geçer. Leprikon masallarında anlatılanlara göre Leprikonlar, zararsız varlıklar olarak geçmektedir.
Leprikonlar özgürlüklerine oldukça düşkündür. Eğer bir Leplikon ölümlü tarafından yakalandığında, özgürlüğüne kavuşmak için karşısındakine zenginlik ve altın vaat eder. Leprikon efsanesine göre eğer Bir Leprikona gözlerinizi kırpmadan baktığınızda sizden kaçamayacakdır. Ancak gözünüzü kırptığınız anda Leprikon anında ortadan kaybolacaktır.
Leprikon efsanesinde "İrlandalı Perilerin Tarihi" adlı eserinde göre hiçbir Leprikon efsanesinde kadın leprikon geçmemektedir.
Leprikonlar mitolojide çok güzel konuşan huysuz kibirli küçük boylu canlılar olarak yer alır. Bu yaratıkların boyları yaklaşık 1 metreyi geçmez.

Leprikonlar, özgürlüğüne tekrar kavuşmak için yakalandığında üç dilek vaat eder.

Replikonlar ve Hazineleri

Leprikonlar yeraltının krallıkları ile ilgili olup onların büyük zenginliklerini sakladıkları hikâyelerde geçmektedir. Ayrıca Leprikonlar ayakkabı işiyle uğraşır ve insanlara ayakkabı yapmak onların en zevk aldıkları şeylerden biridir.
Leprikonlar , Savaş zamanlarında büyük hazineler toplamışlar ve bunları gömmüşlerdir. Leprikonların altınlarını gökkuşağının sonunda bir küpte Sakladığı yine Leplikon masallarının vazgeçilmezlerinden biridir.

Aslında Leprikonlar altına ihtiyaç duymayan, bunlara harcayamayan canlılardır. Ancak neden Masallarda bu şekilde geçtiği konusunda bazı araştırmacıların, Leprikonların altınları ve hazineleri insanları kandırmak için kullandıkları şeklinde teorileri mevcuttur.

Leprikonlar Gerçek mi

Leprikonlar , İrlanda mitolojisinde oldukça popüler bir yaratıktır. Leprikon hikayeleri dilden dile anlatılarak geçmektedir ayrıca Leprikonların var olduğuna inananlar onlar için evlerin köşesine onlar için çeşitli yiyecekler bırakmaktadır.
Ayrıca Leprikonlar şans getirdiğine İnanılır. Leprikonlar, yapraklı yonca ile resmedilmektedir.

Leprikonlar İrlanda'da özellikle turistik bir faaliyet olarak görülmektedir. Neredeyse 1000 yıllık olan Leprikon efsanesinin gerçekte bütünleşmesi, 1989 yılında olmuştur. İrlanda Carlingfrod'da bir bar sahibi, kuyudan gelen çığlıklar üzerine buraya gider ve bir Leprikon'un kıyafetlerini ve kalıntılarını bulduğunu iddia eder. Bulduğu Leprikon kıyafetlerini kendi barında sergilemektedir.
Ayrıca Leprikonlar, Avrupa Birliği yasalarına göre korunan bir türdür. Evet İlginç gelecek ama Carlingfrod da bir grup, bölgedeki bir araziyi İrlanda'da yaşayan Leprikonların resmen korunan arazisi olarak  tanımlamıştır.

Leprikonun Popüler Kültürde Yeri

Leprikon Efsanesi uzun yıllar popüler kültüre de malzeme olmuştur. 1993 yılında Leprikon ismiyle bir film yapılmış ve yakın zamanda ünlü Amerikan dizisi American Gods'ta geçen Leprikon karakteriyle Leprikonlar, tekrar Gündem olmuştur.