d

                            Tarihte En Korkulan 10 Ordu

Zande Savaşçıları


Afrika kıtasında en korkulan yerel savaşlar arasında yer almaktadır Zande savaşçıları.
Afrika'yı sömürgeleştirmeye gelen Avrupalı devletlere karşı Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında, kendi ilkel silahları mızrak ve baltalarla savunmaya geçen bu çok eski kabile, Afrika'ya macera aramaya gelen ve sömürmek isteyen Avrupalıların korkulu rüyası olmuştur. Zande Savaşçıları bugün Sudan ve Orta Afrika'da hala yaşamaktadır. Yamyam filmleri ve efsanelerine konu olan Zande savaşçıları, ateşli silah kullanmayan ve tamamen ilkel yöntemlerle savaşan bir halk olmuştur.

Azteklerin Jaguar Savaşçıları

İspanyolların Güney Amerika kıtasını topyekün sömürmesiyle koca imparatorluklar olan Aztekler, Mayalar ve İnkalar tarihe gömülmüştür. Aztekler, dışarıdan gelen İspanyol askerlerini ilk etapta tanrı sanmış ve direniş göstermemiştir. Buna karşın İspanyollar küçük orduları ile milyonlarca Aztekliyi kılıçtan geçirmişlerdir. Azteklerin yerli ordusu, Jaguar kıyafeti giymiş olan korkutucu görünümde Jaguar Savaşçılarıdır.

İspanyollara karşı pek başarılı olamayan Azteklerin Jaguar savaşçıları , Güney Amerika'ya İspanyolların gelmesinden önce etkili olmuşlar ve Avrupa efsanelerinde yer bulmuşlardır.

Pers Ölümsüzleri


Milattan önce Pers İmparatorluğu döneminde Pers ölümsüzleri, imparatorluğun fetihlerinde ön plana çıkmış ve tarihi geçmiş özel bir birlik olmuştur. Kendilerine ölümsüz denmesinin sebebi Yunan kaynaklarında bu isimle geçmeleri ve her ölen askerin yerine bir başka askerin getirilerek, toplam sayının hiç düşmemesidir.

Savaşta ölen bir ölümsüzün yerine seçilecek olan adaylar, uzun boylu kuvvetli yapılı ve en az iki sene imparatorluğun sınır bölgelerinde, savaşlarda kendini ispatlamış askerler arasından seçilmektedir.

Pers Ölümsüzleri, Pers İmparatorluğu'nun fetihleri sırasında düşmana korku salan bir ordu olmuş, özellikle Thermoplyae Savaşı'nda ön plana çıkmışlardır. Ölümsüzler , savaşlara direkt olarak katılmaz, tehlikeli şartlarda ve değişen savaş koşullarına göre muharebeye dahil olurlardı.

Bazı tarihi kaynaklarda Ölümsüzlerin cüzzamlı kişiler tarafından seçildiği geçmektedir. 300 Spartalı filminede konu olan Ölümsüzler, Bu filmde yüzleri cüzzamlı olarak yansımıştır.

Pers Ölümsüzleri, silah ve zırh kullanmayan, tamamen atağa dönük bir savaş taktiği izleyen savaşçılardan oluşan, gözde bir birlik olup, asırlar boyu efsaneleşmiştir.

Vikingler


İskandinavya ülkelerinde özellikle denizlerde faaliyet gösteren ve yağmalamaları ile ünlü gemilerle hızlı bir şekilde hareket eden Vikingler, korkutucu görüntüleri ve acımasızlıkları ile tarihe korku dolu sayfalarla geçen bir ordu olmuştur. Vikingler Avrupa'da terör estirmiş, Fransa'ya kadar ilerlemişlerdir. En kuvvetli oldukları dönemde 30 bin kişilik orduyla Paris'i bile kuşatan Vikingler, Fransa kralının fidye ve haraç vermek şartıyla Paris kuşatmasını kaldırmışlardır. Daha sonradan yerleşik hayata geçen Vikingler (özellikle Fransa kralının kendilerine verimli Topraklar vermesiyle) , tarım ve yerleşik hayata uyum sağlamış kendiliğinden Tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Vikingler gittikleri yerlere, fethettikleri ülkelere kan ve vahşet götürmüşlerdir. Deliler adı verilen bir özel Viking grubunun uyuşturucu kullandığı ve gittikleri yerde sadece katliam yaptığı söylenmektedir.

Denizaşırı seferler düzenleyen Vikingler İzlanda'yı ise sömürgeliştirmiş ve ayrıca Amerika'yı ilk keşfedenlerinde Vikingler olduğu, çoğu tarihçi tarafından dile getirilmektedir.

Roma Centrionları


Milattan önceki dönemde Roma İmparatorluğu, Avrupa'nın neredeyse tek hakimi olmuş ve süper güç konumunda bir imparatorluktu.

En etkili olduğu dönemde Seçkin askeri sınıflarından biri Centrionlar, Roma İmparatorluğu'nun gücüne güç katan bir birlikti. Centrionlar seçkin özel birlikler konumunda olup, yüksek savaş kabiliyeti sergileyen askerlerden oluşmaktaydı. Özel kıyafetler giyen Centrionlar, iyi bir eğitim almasının yanı sıra yaş sınırı 30'du.

Centrionlar iyi ata binen, okuma yazma bilen, yüksek Bilgili askerlerden oluşan parlak zırhlı, iyi kılıç kullanan seçkin birlikler olmuşlardır.

Samuraylar


Samuraylar , Japonya'da 10 ve 18 yüzyıl arasında faaliyet gösteren Bilge savaşçılara verilen isimdir. Samuraylar daimyo adı verilen Japonya'da etkin rol üstlenen toprak ağalarına hizmet eden savaşçılardır. Samurayların kendilerine ait bir felsefeleri ve inanç üstüne kurulu bir eğitimleri bulunmaktadır.

Samuraylar , ninjaların aksine daha bilge kişilikte ve erdem sahibi usta savaşçılar olmuşlardır. Samuraylar, Japonya'nın birliğinin sağlanması ve modernleşmesinin ardından zamanla yok olmaya başlamış ve imparatorluğun batılılaşma hareketleri çerçevesinde 1800'lü yılların ortalarından itibaren tamamen silinmişlerdir.

Samuraylar, çok üst seviyede dövüş sanatları uzmanı olup, özellikle kılıç kullanma konusunda usta kişilerdir. Kılıç ile saç teli kestikleri bile söylenmektedir.

Sparta Ordusu


Spartalılar Antik Yunan'da yaşamış bugün Kuzey Yunanistan'da dolaylarını kurulmuş bir devlettir. Özellikle savaşçı kişiliğiyle tanınan Spartalılar, tamamen savaş üzerine kurulu bir devlet olmuştur.

Erkek çocukları küçük yaştan itibaren asker olması üzere yetiştiren Spartalılar , iyi kılıç kullanan askerlerdir. Sparta Devleti'nde günlük tarım ve çiftçilik gibi işler, köleler tarafından yapılmaktaydı. Sparta kadınlarının ise tek amacı Sparta Devleti'ne yeni askerler doğurmaktı.

Spartalılar yeni doğan çocukların gözle görülür bir fiziksel kusuru olup olmadığına bakarlardı. Eğer var ise direkt onun ölümüne karar verirlerdi.
Bu durum Sparta'nın belki ilk ırk üstünlüğüne dayalı devlet olduğuna işaret edilebilir. Bazı tarihçilere göre Nazizmin temelleri Spartalılara dayanmaktadır. Spartalılar özellikle Perslerle yapılan Thermoplyae Savaşı'nda ön plana çıkmış ve tarih boyu savaş ile anılan bir ordu olmuştur.

Suikast Kardeşliği Haşhaşiler


Haşhaşiler İsmail'i mezhebine mensup Hasan Sabbah tarafından kurulmuş bir suikast kardeşliği olmuştur. Alamut kalesine yerleşen Haşhaşiler, burada kendilerini rahatsız eden herkesi öldürmüşlerdir. Hasan Sabbah tehdit olarak gördüğü Kral ya da Generali hedef belirtiyor, bir suikastçı ucunda ölüm olmasına rağmen gidip görevini gerçekleştiriyordu. Direk ordularla çarpışmayan Hasan Sabbah , bir kişiye hedef alması sebebiyle bir çok kral ya da yöneticinin korkusu rüyası olmuştur.
Bir gün Selçuklu hükümdarlarından biri Hasan Sabbah'ı yenmek için kaleyi kuşatır.

Ertesi gün çadırında uyandığında yatağının yanında saplanmış bir ok görür. Okun üstündeyse " İsteseydim seni öldürürdüm" yazar daha sonra Selçuklu Kuşatması Alamut Kalesi'nden kaldırılır.

Hasan Sabbah ilginç kandırma taktikleri ile sahte Cennet vaat ederek müritler topluyor, ve bu müritler onun sahte Cennetine kanarak kendilerini ölüme kadar götürebiliyorlardı.

Alamut Kalesi ve Haşhaşiler Moğol hükümdarı Hülagü Han tarafından tarafından yenilmiş ve tarih sahnesinden silinmişlerdir. Haşhaşiler, yaptıkları suikastler ve zeki taktikleri sayesinde çağlar boyu efsaneleşen bir birlik olmuştur.

Yeniçeriler


Atalarımız olan Osmanlı İmparatorluğu'nun korkulan ordusu Yeniçeriler, tarih boyu Osmanlı adına Cenk etmiş ve fetihler gerçekleştirmiştir. Birinci Murat zamanında kurulduğu düşünülen Yeniçeriler, savaşlarda gösterdikleri kahramanlıklarda Kafkaslardan Afrika'ya, Balkanlardan Rusya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada fetihlerde bulunarak, Avrupa ve dünya tarihinde en korkulan ordulardan biri olmuştur.

Özellikle Rumeli ve Balkanlar da savaşların en önünde giden Yeniçerilere ait Deliler ismi verilen seçkin birlik, Osmanlı tokatı kullanması sebebiyle dünya tarihine damga vurmuştur. Pek çok Avrupa efsanesinde yer alan Yeniçeriler, özellikle ok atma ve kılıç kullanmada usta askerlerden oluşmaktaydı. Ayrıca Savaşın en önünde ilerleyen Deliler, Birliği özel kıyafetleri ve parlak zırhlarıyla Avrupa kaynaklarında sıkça yer almaktadır.

İtalya'da yeniçerilerden korku ile bahsedilir. Çocukları korkutmak amacıyla " Susun Türkler Geliyor " şeklinde atasözü bulunmaktadır.

Moğollar ve Korkulan Moğol Ordusu


Cengiz Han'ın Orta Asya steplerinde başı buyruk şekilde bulunan Moğol boylarını birleştirmesi ve düzenli hareket ettirmesi ile oluşan, dünya tarihinde kan ve vahşet ile geçen Moğol ordusu, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar pekçok halkı korkudan titretmiş bir savaş makinesidir.

At sırtında kuru et parçaları yani pastırma yiyerek sürekli savaşan eden ve Batıya doğru ilerleyen Moğollar, pek çok halk kaynağında şeytan olarak tasvir edilmişlerdir. Cengiz Han ve Moğol ordusunun, dünya popülasyonunun o dönem ya yaklaşık %6'sını öldürdüğü tahmin edilmektedir.

Binlerce kişiyi kılıçtan geçiren Moğollar Avrupa'ya vebadan tutun, savaş ve vahşete kadar pekçok facia getirmişlerdir.

Moğolların Torunları da aynı kanlı tarihi devam ettirmişlerdir. Hülagü Han ve Moğol ordusu Abbasiler'i tarih sahnesinden silmiş ve Bağdatı yakıp yıkmıştır. Hülagü'nün komutanı Baycu Noyan ise Anadolu'da kanlı savaşlar gerçekleştirmiş ve pekçok kişinin göç etmesine sebep olmuştur.

Dünya tarihine kan ve vahşetten başka pek bir şey getirmeyen Moğollar , girdikleri yeri yakıp yıkma düşüncesiyle hareket eden devasa bir savaş gücü olmuştur.