İtalyan mafyasının temel yasalarından olan, suskunluk yemini mânâsına gelen omerta, mafya jargonu içerisinde en temel, adı konulmamış kanunlarından biridir.

Omerta Nasıl Ortaya Çıktı

Adı, Amerika'da ve dünyada mafya deyince akla gelen Sicilya Adası'ndan gelmektedir.
1900'lü yılların başlarına kadar İtalya'nın Sicilya Adası'nda bir nevi ortaçağdaki Derebeylik düzeni hakimdi. Toprak ağaları bölgenin kontrolünü elinde tutuyor, merkezi yönetim Sicilya'daki Ağalara dokunmadan bir düzen yürütüyorlardı. Sicilya adasın da ki tüm kanun, Nizam, düzen ağaların kontrolün de olan feodal bir düzen hakimdi. Merkezi yönetim bu duruma müdahale etmiyor ya da edemiyordu.
İtalya'nın faşist diktatörü Mussolini, başa geldiğinde Sicilya'daki bu düzeni değiştirmeyi kafaya taktı. Çünkü İtalya geneline hakim tek güç olmak istiyordu.
İlk etapta bir takım eski numaralarla bu ailelerin gücünü zayıflatmak istese de, Mussolini bir türlü başarılı olamadı. Ardından devletin tüm gücünü asker ve polislerini Sicilya Adası'na göndererek halkı zorla kendi ordusuna kattı ve bir takım katliamlarda bulundu.

Sicilya'daki bu devlet terörünün ardından, Toprak ağlarının gücü gerçekten kırıldı. Ancak bu durum başka bir sıkıntıya yol açmış oldu.
Bölge halkının bilinçaltında kendisine zulmeden devlete karşı büyük bir öfke uyanmış oldu.

Devlete karşı kinlenen halk, daha sonra tüm sıkıntılar için devlet yerine bölgedeki aile reislerinin yanına gitmeye başladı. Mesela çocuğu öldürülen bir Sicilyalı, polise gidip suçluyu polisin yakalayacağını ve Ceza alacağını bildiği halde, devlete gitmek yerine toprak ağasına giderek, çocuğunu öldüren kişinin aynı oranda cezalandırılmasını istemiş ve koşulları yerine getirilmeye başlanmıştı.

Sicilya'daki Toprak ağaları, bu durum karşısında oldukça keyiflendiler. Çünkü düşman olarak gördükleri devletin yanına gitmeyen halk, onlara geliyor ve onlar da bu durum karşısında halkın isteklerini sorunsuz çözüyor, hatta bazı durumlar karşısında para dahi alıyorlardı. Halkın bu davranışı daha sonra bir gelenek haline dönüşmüş ve adına " omerta " '"suskunluk" denmiştir.

Omerta Amerika'ya Geçiyor

1900'lü yılların başında yaşanan bu olayın ardından, yine aynı dönemde İtalya'dan Amerika Kıtası'na yaşanan büyük İtalyan göçü sonrasında, Sicilya'da ki gelenekler Amerika'ya taşınmış oldu. Gün geçtikçe özellikle içki yasağı sayesinde zenginleşen, daha sonra da uyuşturucu ticaretiyle büyük bir servete kavuşan İtalyan mafyası, yine Sicilya'da ki gelenekleri devam ettirmeye başladı. Omerta adı verilen suskunluk yasası Bir nevi mafya jargonu haline dönüştü ve Amerika'daki İtalyan mafyasının temel yasalarından biri oldu. Ancak omerta, İtalyan mafyası tam bir suskunluk olarak şekil değiştirmiştir. Hatta Mafyaya girişte bir ritüelin bile bulunduğu söylenir. Yeni mafya üyesinin eline ufak bir kesik atılarak kan akıtılır ve Meryem ana heykeli yakılarak bu yeni üyenin Omerta'yı bozduğu taktirde yanacağı sembol edilirmiş.

Gözaltına alınan bir mafya üyesi omerta, yani suskunluk yemini ediyor ve devletin hiçbir kurumunda konuşmuyordu. Yaşanan olay karşısında yapılan soruşturmalarda bilmiyorum, duymadım, görmedim ifadelerini sıklıkla geçirip, Tanık olduğu olayları devlete hiçbir şekilde söylemiyordu. Çünkü suskunluk yemini yani omertanın bozulmasının cezası, kendisinin ve tüm aile fertlerinin ölümüydü.

Bu korkudan dolayı mafya üyesi, polise hiçbir şekilde Tanık olduğu olayla ilgili ifade vermiyor ve bu sayede mafyanın karşısında devletin eline bir delil geçmiyordu. FBI ve Amerikan polisi, İtalyan mafyası ile mücadele eden kuruluşlar, omerta yüzünden oldukça sıkıntılı dönemler geçirmiş ve çoğu zaman olayların üstü kapalı kalmıştır.
Omerta yani suskunluk yemini popüler kültürde mafya ile özdeşleşmiş, Hatta online gerçek zamanlı oynanan popüler bir bilgisayar oyununa isim vermiştir.

Omerta Ayrıca efsane mafya filmi Baba 1'in giriş sahnesinde Yer almıştır. Filmi izleyenlerin hatırlayacağı üzere, kızı tacize uğrayan mezarcının Don Corleone'den istekte bulunması üzerine Don Corleone, ilk olarak Bana gelmek yerine niye Polise gittin diye Mezarcıya kızmıştır.
Omerta Öpücüğü : Manası Göz altında Konuşmayacağım

Bir mafya üyesi gözaltına alınırken bir diğer arkadaşını dudağından öpüyorsa bu omerta öpücüğü anlamına geliyordu. Yani gözaltında kesinlikle konuşmayacağım.