Top Ad unit 728 × 90

Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle Barnabas İncili İlişkisi


Suikasta kurban gittiği yönünde kuvvetti emareler bulunan rahmetli BBP Başkanı Muhsin YAZICIOĞLU' nun ölümü ve suikastı ile ilgili olarak yakın dönemde ortaya atılan, Barnabas İncili ile ilgili iddialar göz önüne alındığında, Muhsin YAZICIOĞLU'nun ölümünün bahsi edilen  Barnabas İncili ile alakalı olduğu düşüncesi çoğu kişi tarafından söylenmektedir.

Barnabas İncili Nedir

Barnabas İncili, Hazreti İsa'nın havarilerinden Kıbrıslı Aziz Barnabas tarafından yazıldığı söylenen, orijinal İncile en çok benzeyen İncil olduğu söylenmektedir. Barnabas İncilinin asıl metninin İtalyanca ya da İspanyolca olduğu öne sürülmektedir. Kopyası günümüzde çeşitli dillere çevrilmiştir. Ancak orijinalinin Vatikan' da olduğu bilinmektedir.

Bilindiği gibi Hz İsa' nın ölümünden sonra çok sayıda İncil yazılmış ve Hristiyanlar tarafından İznik' te kurulan bir komisyon tarafından toplanan 300 kadar İncil incelendikten sonra elenerek dörde düşürülmüştür. Barnabas incilininde,  kurulan komisyon tarafından elenerek yakılan 300 adet İncilden biri olduğu Hıristiyanlarca kabul görmektedir.

Vatikan' a göre Barnabas İncili sahtedir ve gerçek dışı bilgiler bulunmaktadır. Vatikan, Barnabas İncilinin varlığını kabul eder ancak içerisinde bulunan bilgileri reddeder.
Barnabas İncilini bu kadar önemli kılan nokta ise Hıristiyanlığın temel inançlarını alan Teslis inancını reddetmesi ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed' in gelişinin müjdecisi olmasıdır.

Barnabas İncilinde, Hristiyanların temel saydığı Hazreti İsa' nın Tanrı olduğu geçmemektedir. Hazreti İsa' nın peygamber olduğu Barnabas İncilinde geçmektedir. Bu sebepten Barnabas İncili diğer kutsal kitaplar ve özellikle Kuranı Kerim ile paralellik göstermektedir.

Barnabas İncilinde yazdığı halde, bilerek Hıristiyanlardan asıl gerçeğinin saklandığı, özellikle Müslüman çevreler kanaat getirmektedir. İslam'ın tek hak din olduğu bizce muhakkak, ancak Hristiyanların kendi inançlarına tezat oluşturacak bilgilerin saklandığı ve  Hıristiyanlık dinini temelden sarsacak bilgilerin Vatikan tarafının bilerek gizlendiği söylenmektedir.

Barnabas İncili, Vatikan ve Hristiyanlar tarafından sahte olarak kabul edilmektedir. İçerdiği bazı bilgilerin şüpheli olduğu, özellikle Hazreti İsa' nın gemi ile deniz bağlantısı olmayan bir şehre ulaştığının yazılmasını bahane göstererek, Hristiyanlığı zayıflatmak amacıyla yazılmış sahte bir kitap olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca Barnabas İncilinin bir Müslüman komplosu olduğu Vatikan ve diğer Hristiyan çevreler tarafından öne sürülmektedir. Bu iddiaları savunanlara göre Barnabas İncili 14. yüzyılda yazılmıştır.

Gerçek Barnabas İncili Türkiye'de mi Bulundu


Peki Barnabas İncilinin, Muhsin YAZICIOĞLU suikastı ile ne ilgisi var sorusu akıllara gelirse sıralayarak gidelim.

Hz. İsa'nın havarisi Barnabas tarafından kaleme alınan İncilin, 4 kopyasının yazıldığı ve bu kopyalarının kayıp olduğu iddia edilmektedir. Yani Vatikan' da bulunanın orijinal olduğu düşünülen Barnabas İncili, Barnabas tarafından yazılan gerçek orijinal Barnabas İncili değildir. yine en çok üzerinde konuşulan iddiaya göre gerçek Barnabas İncili, 1981 yılında Şırnak Uludere'de Babat aşireti tarafından bir mağarada bulundu.

Köylüler ne anlama geldiklerini bilemedikleri bu incili önce Rahiplere götürürler. Rahipler bu İncili okuyamazlar çünkü mağarada bulunan İncil, Hazreti İsa'nın konuştuğu dil olan Aramice yazılmıştı.

Bunun üzerine İncil, Aramice konusunda uzman filolog Hamza HOCAGİL’in eline geçti. Hamza HOCAGİL' in kendi ifadesine göre İncilin ilk sayfalarını gördüğünde, bunun kayıp Barnabas İncili olduğunu anladı. Daha sonra bulunan Barnabas İncili, Jandarma tarafından el konularak Genelkurmay Özel Harp Dairesine götürüldü.

Daha sonra Hocagil, kayıp Barnabas İncilini tekrar incelemek için bu işin üstüne düşmüş, hatta Turgut ÖZAL'la görüşmüştür.

Ardından Barnabas incilini çevirmek üzere Genelkurmaya giden Hocagil, İncil'in 19 sayfasını çevire bildiğini ifade etmiştir.
Hocagil' e göre çeviriyi yaparken 19. sayfaya geldiğinde, başında bekleyen subaylar tarafından işin bittiği söylenmiş ve daha sonra Barnabas İncili ile irtibatını kaybetmiştir. Çeviri esnasında başında sürekli askerlerin beklediğini söylemiştir.

Hocagil, Barnabas incilinin, "Ben Kıbrıslı Barnabius. Tespihe layık alemlerin rabbinden bir bütün olarak, Ruhu’l Kudüs’le Meşaha’ya vahyolunan tıpkı İsa’dan duyduğum gibi, sadakatle, 48 gök yılları sonunda, dördüncü nüsha olarak aynen yazıyorum!" diye başladığını belirterek, İncil'de Lut Kavmi ile ilgili uyarı mahiyetinde bazı bilgilerin yer aldığı ve "Bir Peygamber gelecek, ona tabi olanlar, dolgun başaklar (!) gibi büyüyüp gelişecek!" Efendimizin müjdelendiği gibi bilgiler yer almaktadır.

Hamza Hocagil daha sonra çevirdiği Barnabas İncili ile ilgili irtibatını kaybettiğini belirtmiştir.
Hamza Hocagil, 19 sayfasını çevirebildiği Barnabas İncilinin en son sayfasına baktığını ve son sayfada diğer kayıp İncillerin nerede olduğunun yazıldığını söylemiş, daha sonra bu İncilleri İsak Rabin' in (suikaste uğrayan İsrail başbakanı) torunu Viktoria Rabin ile ortaklaşa olarak çıkardıklarını söylemiş, Victoria Rabinin asıl Barnabas İncilini okuduktan sonra Müslüman olduğunu ve daha sonra Etiyopyalı bir Yahudi tarafından öldürüldüğünü iddia etmiştir.

Muhsin Yazıcıoğlu Suikasti İle Barnabas İncilinin İlişkisi

Başkan Muhsin YAZICIOĞLU 2009 yılında şüpheli bir helikopter kazası sonucu Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Bugün kazayla ilgili olarak yapılan araştırmalar sonucunda, FETÖ Terör Örgütü tarafından suikasta uğradığı ile ilgili delilere ulaşılmıştır.


Muhsin YAZICIOĞLU, hayatını kaybetmeden kısa zaman öncesine kadar Barnabas İncili ile ilgili çalışmalar yürüttüğü yakın çevresi tarafından bilinmektedir. Hatta ölümünden üç gün önce üç arkadaşı ile buluşup, elinde bulunan belgeleri göstererek, Barnabas İncili hakkında bir film çekmeleri gerektiğini, dünyaya Hristiyanlık ile ilgili gerçeklerin aktarılması ve Barnabas İncili ile ilgili bilgilerin sadece bir film ile sınırlı kalmayıp, dünya çapında duyulması için sempozyumlar, paneller düzenlenmesi gerektiğini konuşmuştur.

Hatta Muhsin YAZICIOĞLU' na "Başkanım Siz bu İncil'i gördünüz mü?" sorusu üzerine,"Evet gördüm ancak bu İncili gören fazla yaşamıyor." dediği ifade edilmektedir.

Muhsin YAZICIOĞLU' nun Hıristiyanlığın doğru bilinen temel değerlerini sarsacak bilgilere ulaştığı ve dünyanın bu gerçek bilgilere ulaşması için film çekmek istediği, Barnabas İncili ile ilgili gerçekleri dünyadan saklamak isteyen gizli güçlerin, maşa olarak kullandığı FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tarafından, Muhsin YAZICIOĞLU' na suikast düzenledikleri iddia edilmektedir.

Vatikan Barnabas İncilinin Ortaya Çıkmasını İstemiyor

"Barnabas incili, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'i ismen müjdeleyen bir incildir" diyen Ahmet YENİLMEZ, sözlerini şöyle sürdürür:

"Bu, kurban hadisesini ve Hz. İsmail'i zikreden bir incildir. Parayı kontrol eden Vatikan, bu incilin ortaya çıkmasını istemiyor. Çünkü bu incil ortaya çıkarsa samimi İsevilerle, Müslümanların ittifakı söz konusu olur.” (4)

İşte asıl hadisenin, Ahmet YENİLMEZ tarafından yukarıdaki söylenen açıklamalar olduğu öne sürülmektedir. Gerçek Barnabas İncil'inin içerdiği asıl hakikatlerin açıklanmayarak gizlenmesi için çok yoğun çabalar sarf edildiği söylenmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle Barnabas İncili İlişkisi Reviewed by Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri on 11:03 Rating: 5
loading...

Hiç yorum yok:

Tüm Hakları Saklıdır Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri © 2014 - 2015
Bu Site Tarih Komplo Tarafından Desteklenmektedir.

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Tarihi Gerçekler Ve Komplo Teorileri. Blogger tarafından desteklenmektedir.