g

2. Dünya Savaşı , günümüz dünyasını şekillendiren ve tarihin gördüğü en acımasız savaş olmuştur. Dünya Tarihi 2. Dünya Savaşı ile Baştan Yazılmış ve ne yazık ki 2. Dünya Savaşı milyonlarca kişinin öldüğü, sivillerin katledildiği bir vahşet savaşı olmuştur. 2. Dünya Savaşı soykırım, insanlık suçları, bombardımanlar ve atom bombası ile akla gelmektedir. 2. Dünya Savaşı denince akla Mihver devletlerinin, yani Naziler ve Japonların yaptığı soykırımlar, insanlık dışı eylemler ve vahşetler ile hatırlansa da sonunda Savaşı kazanan müttefiklerin, Amerika ve İngiltere'nin başını çektiği İntikam planı Dresden bombardımanı veya asıl tabiriyle Dresden katliamı , tarihin gördüğü en büyük yıkımlardan biri olmuştur.

Amerika 2. Dünya Savaşı'nı Japonlara 2 adet atom bombası atarak bitirmiş, attığı atom bombaları Amerika'nın Bugün bir de devam eden süper güç olma özelliğini sağlamıştır. Japonlara atılan atom bombaları bugün dahi eleştirise de ölen siviller Japonlar tarafından ve dünya tarafından Unutulmamaktadır.

Ancak Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları kadar ağır sonuçlara sebep olan ve belki de daha çok insanın öldüğü Dresden bombardımanı, Japonlara atılan atom bombası kadar önemsenmemektedir.

Almanya'nın dresden şehrine 13-15 şubat 1945 tarihinde gerçekleşen, İngilizlerin öncülüğünde ki uçak bombardımanı ile Dresden şehri adeta yakılıp, Küle dönmüştür. Binlerce insan bombaların etkisiyle yanmış, kül olmuş ve adeta asfalta yapışmış şekilde hayatları sona ermiştir.

Neden Dresden Şehri Bombalandı

Almanya'nın Dresden şehri, orta çağdan itibaren Almanya'nın Floransası olarak anılan, kültür başkenti gözüyle bakılan, tarihi dokusuyla Gözde bir şehirdi. 2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru Almanların elde ettikleri Yerler elinden gidip üzerine hızla geri çekilmeye başlayınca, Doğu Avrupa ve çevre illerden daha korunaklı olduğu için Dresden şehrini yoğun bir göç yaşanmış ve şehrin nüfusu 1.2 milyona kadar yükselmiştir.
d
Dresten'in Bombalamadan Öncesi ve Sonrası


Dresden şehri askeri açıdan savunmasız bir sanayi şehri konumundaydı. Herhangi bir Hava saldırısını önleyecek teçhizatı yeterli olmayan Dresden şehri , sivillerin savaş sonrası kendini korumak için beklediği, sığındığı bir şehir olmuştu. 1945 yılının ilk aylarında doğu cephesinde Ruslar önlerine Almanları katmış, hızla Almanya'ya doğru ilerlemektedir. Churchill'in fikir babalığını yaptığı Dresden bombardımanı, tam bu tarihlerde planlanmıştı. Planın mutlak bir amacı vardı İntikam.

Müttefikler Savaşın Acısını Sivillerden Çıkarıyor

Başını Churchill'in ve İngiliz ordusunun çektiği Grup, Almanlardan intikam almak için bir plan arıyordu. Ağır bir bombardıman ile Almanlardan intikam almak için kendilerini haklı görüyorlardı. Çünkü cidden onlara çok çektirmişlerdi ve bunun acısını Alman halkı çekecekti onlara göre. Ağır bir tahribat için Dresden şehri bulunmaz bir özelliktedir. Çünkü hem sivil sayısı fazla, hemde hava saldırısına karşı koyacak bir gücü yoktu. Bu sebepten müttefikler Dresden şehrini yakıp Kül Etme seçeneğini  uyguladılar. Dresden şehrini ağır bir şekilde bombalayarak hem Almanlardan intikamlarını alacaklar, hem de yaklaşan Ruslara gözdağı vererek Rusların ilerlemesinin durdurulması sağlanacaktı.

Dresden bombardımanı ya da başka bir deyişle Dresden katliamı 13 Şubat 1945 saat gece 10 sularında faaliyete geçti.  Oldukça acımasızdı. Bombardıman uçakları ilk etapta Dresden'in dış Sanayi mahallelerini bombalamış ve sirenler çalarak halk sığınaklara yerleşmişti. Müttefikler de bunu biliyordu. İlk etapta amaçları saldırı başladıktan sonra dışarıda kalanları öldürmek , bundan sonra ise sığınaklardan dışardakilere yardım etmek için çıkanları ikinci bir bombardıman ile dümdüz ederek tüm sivilleri öldürmekti. Çünkü başka bir amacı olmadığı askeri açıdan oldukça ortadadır.
Rus işgalini önlemek amacıyla müttefikler Dresden bombardımanını yaptığını öne sürseler de askeri açıdan hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Çünkü stratejik olarak Berlin şehrine aynı bombardımanın benzerini yapılması makul görülebilir, ancak Dresden şehrin stratejik açıdan hiç bir anlam ifade etmemektedir.


Dresden bombardımanı planı kusursuz bir şekilde işlemişti. İlk saldırı sonunda halkta pek bir zaiyat yoktu. Dışarıdaki yaralılara verenlere yardım etmek için çıkan halkın üzerine 3 saat sonra korkunç bir bombardıman yapıldı. Şehirde elektrik kesildiği için sirenler çalışmıyordu ve bu bombardımana sivil halk hazırlıksız bir şekilde yakalanmıştır.

Dresden bombardımanında yaklaşık 2000 tona yakın patlayıcı kullanılmıştır. Dresden bombardımanını oldukça yıkıcı yapan başka bir özellik ise yakıcı etkisi sebebiyle fosfor bombası kullanılmış olmasıdır. Ayrıca Dresden bombardımanın da Napalm kullanılmış olup, fosfor bombasının aşırı yıkıcı etkisi Dresden şehrinin asfaltlarına kazınmıştır.

Yapılan bombardıman ile şehir adeta yanmıştır. Çünkü bombardıman ile atılan bombalar sebebi de açığa, 1500 dereceye kadar çıkan bir sıcaklık oluşmuş ve bu alev şehirdeki oksijenin emerek insanların açık havada oksijensizlikten boğularaj ölmesine sebep olacak kadar büyük bir yangına sebep olmuştur. Dresden şehrindeki siviller açık havada oksijensizlikten boğularak öldüğü gibi, bombaların düştüğü yerler de kalan siviller ise adeta eriyen asfaltın içerisine yapışmışlardır. Fosfor bombasının bir başka etkisi de soluyan kişinin içerisinde yanma başlatmasıdır. Yani fosfor bombası sonrası açığa çıkan Gazı soluyan bireyde ciğerlerinden başlayan bir yanma ile vücudun içinden dışına doğru durdurulamayan yanma reaksiyonu sonucu ölmesi ile biten korkunç bir ölüm ile sonuçlanmaya sebep olur.

Bu korkunç bombardıman sonucunda savaş sonrası ezik olan Almanlar bu sebepten Dresden katliamına ses çıkaramamış, durumu kabullenmişlerdir. Daha sonradan oluşturulan 1949 yılı Cenevre komisyonunda Dresden katliamı ya da batının dili ile Dresden bombardımanı savaş suçu olarak geçmemiştir ve Amerika ile İngiltere Almanya tazminat ödeme talebini reddetmiştir.

Dresden bombardımanı İkinci Dünya Savaşı'nın en tartışmalı olaylarından biri olmuştur.

Dresden bombardımanı Amerika'nın Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombası , Hitler'in Yahudi soykırımı Japonların Birim 731 de yaptığı insanlık dışı eylemler gibi bir insanlık ve sivil halka karşı işlenen Savaş suçu olduğu görülmektedir. Egemen güçlerin Bu katliamı yapması sebebiyle dünya tarihinde katliam olarak yer almamaktadır.

İngilizlerin İntikam olduğunu doğruladığı, Churchill'in fikir babalığını yaptığı Dresden bombardımanı sonucunda 25000 civarı insanın yanarak öldüğü, Alman Kaynaklarına göre ise bu sayının 135000 civarı insan olduğu söylenmektedir.

Dresden bombardımanı sonrasında Dresden şehrindeki insanların acısı bitmemiş , üstüne tekrar Rusların işgali gelmiştir. Dresden bombardımanı sonrasında Ruslar şehri işgal etmiş , onlar da kalan binaları yakıp yıkıp özellikle kadınlara tecavüz etmeleri ile savaşın iğrenç yüzünü göstermişlerdir.

Ancak Tanık ifadelerine göre Dresden şehrinde Rusların yaptığı eylemler, Almanlar üzerinde Dresden bombardımanı kadar büyük bir etki bırakmamıştır.

Dresden şehrinde adeta bombardıman sonrası taş üstünde taş kalmamıştır. Şehir, tamamen yakılıp yıkılmış ve bombalar ile gömülmüştür.

Avrupa'nın en güzel ortaçağ şehirlerinden biri olan Dresden şehrinin sonu oldukça acı olmuş ve tarihe Kara bir sayfa olarak geçmiştir. Hitler'in ve Nazilerin yaptığı katliamlara katliam yaparak karşılık veren müttefikler, kazananın her zaman haklı olduğu görüşünü ortaya koyan bir eylem ile Dresden şehrini yakıp yıkmışlardır.