dKanada'nın Mahone Körfezi bölgesinde bulunan gizemli bir hazinenin olduğuna  inanılan esrarengiz Oak Adası , Diğer adıyla Meşe Adası, bugün bir de hala hazine avcılarının dikkatinde olan efsanevi bir adadır.

Gizem Nasıl Başladı

d
Oak Adasının Haritada Yeri
1795 yılında Daniel McGinnis isimli genç, 16 yaşındayken Mahone Körfezi'nde kanosu ile gezerken Oak Adası'na çıkar. Ada, meşelerde kaplı olduğu için bu ismi almıştır. Daha sonra adada yaptığı gezintide dev bir meşe ağacı ile karşılaşır. Meşe ağacı budanmıştır ve çevresinde ondan başka ağaç yoktur. Ağacın garipliğini fark edince yakında gider ve iple yapıldığını gördüğü izler ile karşılaşır.

McGinnis geri döner ve ardından arkadaşlarıyla birlikte Oak'a geri döner. Arkadaşlarıyla çalışmalara başlarlar. McGinnis ve arkadaşları, meşe ağacının altında yüklü bir korsan hazinesinin olduğuna inanarak kazmaya devam ederler. 4 fit aşağı kadar kaldıktan sonra çukurun içerisinde insan eliyle yapılmış olan bir tünel olduğunu keşfederler. Daha sonra 30 feete kadar inerler.

Her indikleri aşamada tünel boyunca meşe kütüklerinden yapılmış platformlara denk geliyorlardı. Ellerinde yeterli imkanı olmadığı için devam edemeyip kasabaya geri dönmüşlerdir. Kasaba da destek olmak için yardım istemişler, ancak Hiç Kimse onlara yardım etmemiştir. Çünkü bölgede Oak Adası'nın karanlık bir ünü bulunuyordu. Hatta Chester daki kadın, bir takım adamın bir gece oraya geldiğini ve iz bırakmadan daha sonra kaybolduğunu anlatmıştır.

Oak adasında ilk kazı çalışmalarını yapan bu gençler, aradan 9 yıl geçtikten sonra büyüyüp kendilerine olan güveni yerine gelince adaya tekrar döndüler. Yanlarında ikna ettikleri bir zengin olan Lynds vardı.
1804 yılında bu grup Para Çukuru adı verilen ve hazinenin altında gönlünün olduğuna inanılan çukuru kazmaya​ başladılar.

9 yıl önceki bıraktıkları izler hala durması onları sevindirdi. Onlardan başka bu çukurla ilgilenen olmamıştı 9 yıl boyunca.
Ardından grup çalışmaları başlasa da herhangi bir sonuca ulaşamamıştır. Çünkü kazdıkları yerler sürekli suyla doluyor ve ilerleyemiyorlardı. Para çukuru adı verilen Oak adasındaki Lanetli yer, her kazıldığında sürekli su ile doluyor ve ilerleme sağlanamıyordu.
s
Lanetli Para Çukuru

Daha sonra Oak adasının 1804 yılında çalışmalarını devam ettiren ilk grup arasında bulunan John Smith, yaklaşık 90 feet aşağıda üzerinde anlaşılmaz yazılar olan bir taş bulmuştur. Ardından John Smith bu taşı evinde saklamış, taş bulunduktan yaklaşık 50 yıl sonra Oak adasının hazinesini bulmak için yatırımcı çekmek amacıyla sergilenmiş ve yabancı diller konusunda uzman olan bir profesör taşta, "10 feet altta  2 milyon sterlin" yazdığını iddia etmiştir. Ancak yine de bu hazineye ulaşmak mümkün olmamıştır.

Yıllar geçince 19. yüzyılın sonlarında bir başka grup Oak adasın da yattığına inandıkları efsanevi Hazineyi çıkarmak için girişimde bulunmuş ve bugüne kadar elde edilen tek elle tutulur delil olan bir parşömen parçasını ulaşmışlardır. Ancak Bu parşömen parçası da bugüne kadar pek işe yaramamıştır. Çünkü parşömende sadece "VI" yazıyordu ve bu yazıya kimse bir anlam verememiştir. Ancak bu parşömen parçası Oak adasında bir hazine bulunduğuna dair kesin bir ipucu olarak sunulmaktadır.

Yıllar boyu Para Çukuruna sürekli dolan suyun tahliyesini çalışıldı. Suyun kaynağının nereden geldiğine ulaşılmaya çalışıldı. Devasa aletler, kazıcılar, delgiler getirildi. Hatta Oak adasındaki hazineyi çıkaracağını düşünen Hayalperest bir zengin, devasa araçları adaya getirmek için Oak Adası ile kara arasında bir köprü bile yaptırmıştır.

Ancak Para çukurunu her kim yaptıysa çözülemeyen bir tuzaklı sistem uygulanmış ve bu sistem aşılamamıştır. Çukura dolan su aşılamaz olmuş ve yıllarca defineciler para çukurunda çamur ve balçık içinde boşa uğraşmışlardır.

Oak adasına kurulan bir organizasyon, para çukurunun yanına bir çukur kazarak paralel bir şekilde aşağı inmek suretiyle defineye ulaşmayı denemişler, ancak kazdıkları bu çukurda da yer altında Niagara şelalesi ile karşılaşmışlardır. Kazdıkları çukurun hızla su dolmasıyla, kendilerini zor kurtarmışlardır.

Yıllar sonra bir başka grup aynı şekilde para çukuruna paralel bir başka çukur Kazmayı denemiş, 110 feet kadar aşağı inselerde bu sefer de para çukuru, kazdıkları çukurun içerisinde çökerek bu çukuru kapatmıştır.

Yani bu kadar kişi, organizasyon, para teçhizat ve yöntem denese de yaklaşık 200 yıl boyunca Oak adasında pek çok hayalperest sermayelerini tüketmiş, zamanlarını boşa harcamış ve İflas etmişlerdir. Buna rağmen pek çoğu Oak adasında yattığına inandıkları Hazineyi çıkarmak için çaba sarf etmiştir. Lanetli Oak adasında yapılan define arama çalışmalarında çeşitli yıllarda toplamda 5 kişi hayatını kaybetmiştir.

Aradan geçen 200 yılda pek çok Grup araştırmacı, zengin, petrol arama şirketi, Oak Adası'nda kazı çalışmalarında bulunmuş ve hiçbiri adada yattığı düşünülen hazineye ulaşamamıştır. Oak adasında yıllarca boşa vakit ve nakit öldüren hayalperestlerden bazıları, bu hazinenin düzmece olduğunu daha sonradan iddia etmiştir.

1970'lerde bir şirketin yaptığı kazıda, Para Çukurundan içeri deniz altı kamerası sarkıtılmış ve 3 adet sandık yanında bir adet kesik elin kameraya yansıdığını öne sürmüştür.

Yazar Rupert Furneaux kitabında korsanların Hazine saklayamayacağını öne sürmüş ki haklı gerekçeleri var, Oak Adası hazinesi'nin Aslında korsanlara ait olduğu fikrine alaya almıştır.
Ona göre böyle kapsamlı ve tuzaklı bir defineyi gizleyen kişiler, daha sonra bu Hazineyi kendileri çıkarmışlardır.

Yaklaşık 200 yıldır Esrarı çözülemeyen Oak adasının hazinesi konusu hala gündemi meşgul etmektedir. Bölge ziyarete kapalı durumdadır. Geçtiğimiz yıllarda History Channel modern bir ekipman, Hatta sonarlar kullanarak adaya bir ekip yolladı. Bu ekibin çalışmalarını her hafta belgesel olarak yayınlamaya başlandı. Ancak şu ana kadar herhangi bir hazineye ulaşılamamıştır.

Son dönemde yapılan çalışmalarda 2. yüzyıla ait Roma döneminden kalma bir kılıç bulunmuştur. Bu Kılıç'ın Amerika'yı ilk keşfedenlerin Romalılar olduğunun kanıtlarından biri mi bilinmez ama o kılıcı oraya 11. yüzyılda Amerika'ya ilk gelen  Vikinglerin getirdiğine inanılmaktadır.
Oak Adasında Bulunan 2000 Yıllık Roma Kılıcı


Oak Adası Gizemi ile ilgili içerisindeki hazinenin ufolardan tutun, tapınak şövalyelerine, Vikingler'den kutsal kaseye kadar pek çok komplo teorisi ne malzeme olmuştur. Hatta Francis Bacon'un Aslında  Shakespeare olduğunu kanıtlayan belgelerin Oak Adası'nda yattığına dair bir teori mevcuttur.


Yıllar boyu çözülemeyen Oak adasındaki hazine, hala esrarını korumaktadır. Bubi tuzakları, akıl almaz bir sistem ile çevrelenen para çukuru, içerisine girişin mümkün olmadığı ve üzerinde hala çalışmalar yapılan, definenin gizli olduğuna inanılan yer olarak Oak adasının içerisinde ki gizemini korumaktadır.